Lesmateriaal

Binnen onderstaande domeinen biedt UHasselt gratis, online lesmateriaal aan. Leerkrachten van het secundair onderwijs kunnen dit gebruiken binnen hun gewone lesactiviteiten.

SHOOT17 Informatica 11 SHOOT17 Informatica 11

Biologie en aardrijkskunde

DNA PRACTICUM

Bij het leerlingenpracticum ‘Het maken van een DNA-profiel’ horen een aantal lesmodules.

Hier stellen wij dit omkaderend lespakket ter beschikking.

Leraars biologie kunnen er vrij gebruiken van maken tijdens hun lessen, ongeacht of ze, al dan niet, met hun leerlingen effectief het leerlingenpracticum komen uitvoeren.


Voorbereidend lesmateriaal
Vaderschapsonderzoek (aug. 2009) is een papieren simulatieoefening, waarbij begrippen zoals PCR, restrictie-enzymen en gelelektroforese op een praktische manier voorgesteld  en uitgelegd worden.

Het eigenlijke practicum aan UHasselt
Practicum DNA-profiling van een lambdafaag (DOC aug. 2009 - PDF (pdf, 407 KB) aug. 2009)

De UITLEENBOX ‘Het maken van reële DNA-profielen’
Deze box bevat al het nodige materiaal om het practicum volledig in eigen school te organiseren.
klik hier voor alle informatie en de inschrijvingsmodule van de uitleenbox. 

Voorspelling met behulp van de computer
Stel met behulp van de zoekfunctie van MS-Word theoretische DNA-profielen op
voor de lambdafaag. Deze computersimulatie kan het practicum vervangen.

Tekst voor de leerkracht + werkbladen (DOC aug. 2009 - PDF (pdf, 34 KB) aug. 2009)
De computeroefening met het volledige genoom van de lambdafaag
(Geen PDF, omdat hier MS-word nodig is voor de zoekfunctie.)

Lesmateriaal voor de nabespreking
DNA-toepassingen (PDF (pdf, 175 KB) aug. 2009)

GENTECHNOLGIE, EEN ZELFSTUDIEPAKKET 

UHasselt biedt een zelfstudiepakket aan van twee niet aaneensluitende lesuren (exclusief 1-2 uren huiswerk), waarbij leerlingen kennismaken met 1 van de toepassingen van gentechnologie (gentherapie) en het principe van de belangrijke CRISP-CAS techniek binnen gentherapie.

Op deze pagina vindt u meer informatie.

FIELD RESEARCH CENTRE UHASSELT

De Ecotron maakt deel uit van het Field Research Centre, de wetenschappelijke uitvalsbasis van UHasselt voor internationaal toponderzoek rond biodiversiteit en klimaat in het Nationaal Park Hoge Kempen.

Bekijk hier de introductiefilm Ecotron Universiteit UHasselt.

In deze video vertelt professor François Rineau in een notendop over de twee experimenten die momenteel plaatsvinden in deze teletijdmachine.

- Over de werking van de Ecotron en waarom het zo belangrijk is om ecosystemen, hun bewoners en hun functioneren te bestuderen, kom je in deze animatiefilm te weten.

- In onderstaande video's vertellen onderzoekers Martijn Bollen en Michiel Lathouwers je op welke manier zij samen met hun collega’s de everzwijnenpopulatie en de nachtzwaluwen in en rond het Nationaal Park bestuderen en wat ze tijdens hun onderzoek te weten zijn gekomen.

 • Meer weten over de everzwijnen in het Nationaal Park? Bekijk dan dit filmpje. En wat met everzwijnen en de Afrikaanse Varkenspest? Martijn vertelt je hierover meer in dit filmpje.
 • Benieuwd hoe het onderzoek naar de nachtzwaluwen in het Nationaal Park gebeurt
  In deze video vertelt Michiel je meer over zijn onderzoek.

IMMUNITEIT

Chemie

Chemie en industrie

Kunststoffen, is een practicum voor leerlingen van het secundair onderwijs in klasverband.

Link naar het lesmateriaal (pdf, 367 KB)(versie juni 2020)

Nano-chemie: kleine deeltjes, grote toepassingen

Dit practicum is een eerste kennismaking voor leerlingen uit het secundair onderwijs met nanowetenschappen. Nanowetenschap ("nanoscience") is het gebied van interdisciplinaire wetenschappen die de speciale fenomenen bestuderen die optreden als objecten in tenminste één dimensie een grootte hebben tussen 1 nm en 100 nm.

Link naar het lesmateriaal  (pdf, 676 KB)(versie juni 2020)

ARCHIEF: Lesmateriaal dat nog ter beschikking blijft.

Chemie en voeding 

"Voeding" is een project waarin de verschillende aspecten van voeding aan bod komen. De verschillende modules zijn zodanig uitgebouwd dat ze een waardevol instrument zijn als zelfstudiepakketten.

Link naar het lesmateriaal


Chemie en leven

Chemie met de grafische rekenmachine

 • Kennismaking met de TI-84 Plus
 • Exotherme en endotherme reacties
  Meten van temperatuurveranderingen tijdens een chemische reactie
  Geleidbaarheid van oplossingen
 • Zuur-base titratie
  Titratie van een dibasisch zuur met een sterke base
 • Wet van Lambert-Beer
  Experimentele bepaling van de concentratie van een NISO4-oplossing.

Link naar het lesmateriaal


Chemie en technologie

Een geautomatiseerde zuur-base titratie (pdf, 1,2 MB) met behulp van LabviewTM.

Economie / mobiliteitswetenschappen

Economie

De onderzoeksgroep Milieueconomie van UHasselt werkte, met ondersteuning van Vlaanderen Circulair en Vlajo via het project CiLO, een lespakket uit omtrent de circulaire economie.
Op deze pagina vind je meer informatie hierover.

Studenten van de Educatieve Master Economie ontwikkelden online lespakketten.
Bekijk hier de lespakketten en hoe je deze kan aanvragen.

Mobiliteitswetenschappen

Module GIS en GPS:
De leerlingen maken kennis met het Geografisch informatiesysteem (GIS) en het Global Positioning System (GPS).

Rijden onder invloed:
De leerlingen verdiepen zich in het thema ‘alcohol’ en meer specifiek in de effecten van alcohol op het menselijk lichaam en het (verkeers)gedrag.

Klik hier voor het lesmateriaal.

Fysica

Magische wetenschap

Verwondering in de school met uitleenbare hands-on proeven en demonstraties.

Kijk hier voor meer informatie.

Practicum echografie

Een uitgewerkte practicumtekst aansluitend bij de leerdoelen medische fysica.

Link naar het lesmateriaal.

Informatica

Een aantal Vlaamse universiteiten werkten een aantal modules uit zodat het programmeervak 'leren programmeren in Python' voor de tweede of derde graad op een eenvoudige wijze kan onderricht worden in de klas. 
Hiervoor werden drie modules uitgewerkt.

 • Kennisoverdracht: online videotutorial op Youtube dat vrij beschikbaar is, klik op UHasselt Tutorials
 • Werkboek + syllabus
 • Oefenplatform (Dodona van UGent) met meer dan 100 oefeningen. De oefeningen zijn afgestemd op de video's.

Wenst u verdere informatie, contacteer dan dirk.peeters@uhasselt.be.

Interdisciplinair: rijden onder invloed (archief)

UHasselt tutorials: wiskunde-informatica

Welkom op de UHasselt Tutorials pagina! D

it is de plek waar verschillende onderzoeksgroepen lesmateriaal onder de vorm van video's kwijt kunnen. Dit lesmateriaal is niet alleen bedoeld voor onze eigen studenten, maar kan ook zeker gebruikt worden in (de derde graad van) het secundair onderwijs: zowel in klasverband als door individuele leerlingen.

Voorlopig vindt u volgend aanbod:

We hopen het aanbod in de toekomst snel uit te breiden.

Wiskunde/statistiek

Wiskunde

Op het Leerplatform Wiskunde kunnen jongeren hun kennis wiskunde bijspijkeren met behulp van teksten, afbeeldingen, filmpjes en apps.

In het Geogebraboek vind je visualisaties en animatie voor alle (nieuwe) eindtermen van wiskunde in de hogere jaren van het middelbaar onderwijs.

Klik hier voor het lesmateriaal wiskunde.

Statistiek

Klik hier voor alle lesmateriaal statistiek en het recente, zeer actuele lesmateriaal over het coronavirus COVID-19.