Sessie rechten

Sessie rechten

Familierecht
Welke juridische gevolgen heeft een huwelijk? Wat houdt een samenlevingsovereenkomst in? Is er een verschil tussen wettelijk en feitelijk samenwonen? In het inleidend hoorcollege laten we je kennismaken met enkele basisbeginselen van het personen- en familierecht. Een rechtsgebied waarmee iedereen te maken krijgt en velen boeit. Het staat immers het dichtst bij de mens: het familierecht volgt hem van wieg tot graf.

Na dit inleidend hoorcollege ga je in een onderwijsbijeenkomst aan de hand van enkele casussen zelf aan de slag en raak je vertrouwd met het personen- en familierecht. In je latere beroepsleven als advocaat of notaris krijg je immers te maken met allerhande contracten en testamenten, vragen over onderhoudsgeld, ouderlijk gezag en verdeling van goederen.

Dinsdag 24 oktober 20232 | Sessie vm & sessie nm

Donderdag 29 februari 2024 | Sessie vm & sessie nm

campus Hasselt - Oude gevangenis