Sessie wiskunde

Hoe precies wil je het weten? Iteratieve methoden en niet-lineaire vergelijkingen

sessie in de voormiddag


In deze les beschouwen wij niet-lineaire vergelijkingen. Sommige voorbeelden zijn al bekend, bijvoorbeeld de kwadratische vergelijkingen zoals x2 - 5x + 6 = 0. Deze laatste vergelijking wordt opgelost door x = 2 en x = 3, wat met behulp van de abc-formule gemakkelijk aan te geven is. 
Bij veel vergelijkingen die je in de praktijk tegenkomt is het echter zeer moeilijk of onmogelijk om analytisch een oplossing aan te geven. Als voorbeeld hiervoor nemen we de schijnbaar zo onschuldige vergelijkingen 
ex = 4x2 of x5-x+1 = 0. Er is geen ‘abc-formule’ bekend voor deze vergelijkingen. Ze hebben echter wel oplossingen!

In deze les bespreken wij hoe de oplossingen met behulp van iteratieve methoden benaderd kunnen worden. Als een bijproduct leren wij ook hoe men de wortel van een getal kan benaderen enkel met behulp van rekenkundige basisoperaties.

Een sterke interesse in wiskunde en voldoende uren wiskunde in je huidige studierichting wordt aangeraden!

Dinsdag 25 oktober 2022 en donderdag 2 maart 2023 | voormiddag

Locatie: campus Diepenbeek UHasselt