Een onderwerp kiezen voor een bachelorproef of masterproef

Een bachelorproef/masterproef schrijven is een langdurig proces waar je veel tijd in steekt. Kies daarom onderwerp waar je interesse in hebt. Een onderwerp dat je interesseert geeft je meer motivatie.

Onderwerp kiezen uit een lijst

Voorziet je opleiding een lijst met mogelijke onderwerpen voor je bachelor- of masterproef?
Aan jou dan om aan te geven welk(e) onderwerp(en) je voorkeur hebben! 
Zo selecteer je een onderwerp uit een lijst (infographic)

Zelf een onderwerp voorstellen

Wil je liever zelf een onderwerp indienen voor je bachelor- of masterproef?
Check in de leidraad of dit mogelijk is en hoe de procedure eruit ziet. 
Maar hoe bedenk je zelf een onderwerp?

Baken je onderwerp af

Zonder afbakening is je onderwerp vaak te breed en niet werkbaar. Zo kan je veel tijd en energie verliezen.
Concretiseer je onderwerp door steeds verder in te zoomen:

Stap 1

Grasduin in de literatuur over je onderwerp. Kom te weten wat je onderwerp zoal omvat.

Stap 2

Maak een overzicht van deelthema’s binnen je onderwerp.
Deelonderwerpen kan je vervolgens opdelen in nog kleinere deelonderwerpen
Een visueel schema zoals een mindmap, concept map, … kan hierbij van pas komen.

Stap 3

Concretiseer je onderwerp door bijvoorbeeld:

  • Een deelonderwerp te kiezen
  • Een specifieke locatie te kiezen
  • Een duidelijke doelgroep te kiezen
  • Te focussen op een of bepaalde casussen

Onderzoeksplan schrijven

Onderwerp bepaald?
Tijd om je onderzoeksvoorstel of onderzoeksplan te schrijven!
Een onderzoeksvoorstel bevat doorgaans de volgende elementen:

  • inleiding tot je onderwerp
  • probleem- of doelstelling van je onderzoek
  • onderzoeksplan
  • literatuurlijst