Hoe werkzittingen, practica, … en andere lesvormen aanpakken?

Naast hoorcolleges heb je werkzittingen, responsiecolleges, practica, onderwijsgroepen, labo’s, …: allemaal lesvormen waarbij er voorbereiding en/of interactie van jou verwacht wordt!

Zo haal je het meeste uit actieve lesvormen:

Volg en verwerk de hoorcolleges

De leerstof uit de hoorcolleges is de basis voor de andere werkvormen.
Woon dus je hoorcolleges bij en verwerk ze.

Tips over het efficiënt volgen en verwerken van hoorcolleges  (website)
Bekijk deze tips over hoe je kan zorgen voor een actieve houding in de les (infographic)

Bereid je voor

  • Lees de opgegeven artikels, teksten, pagina’s uit handboeken, ...
    Met deze tips lees je een artikel, handboek of tekst efficiënt (website)
  • Maak de opdrachten
    Gebruik je leerstof om oefeningen op te lossen, antwoorden op geformuleerde vragen en problemen te formuleren
  • Bereid oefeningen ZELF voor
    Zo weet je tot waar het wel of niet lukt en leer je het meest
  • Noteer je vragen, opmerkingen en onduidelijkheden en stuur ze indien nodig op voorhand in

Tips over hoe je een discussiecollege/debat kan voorbereiden (infographic)

Stappenplan om aan de slag te gaan met een oefening voor je werkzitting (infographic)

Neem actief deel

Actieve lesvormen verwachten ook een actieve houding van de studenten:

Zo haal je het meest uit de werkzittingen, onderwijsgroepen, practica, responsiecolleges, …