Studievoortgang bewaken

UHasselt hanteert studievoortgangsmaatregelen ter bevordering en bewaking van jouw studievoortgang. Deze maatregelen zijn gebaseerd op:

Studierendement

Een eerste element dat bepaalt of er studievoortgangsmaatregelen worden opgelegd of niet, is het studierendement. Het studierendement geeft weer hoeveel studiepunten je verworven hebt in verhouding tot het totaal aantal studiepunten dat je hebt opgenomen in één academiejaar. Dit percentage kan variëren van 0% ( = je slaagde voor geen enkel opleidingsonderdeel waarvoor je inschreef) tot 100% (= je slaagde voor alle opleidingsonderdelen waarvoor je inschreef). Dit is het belangrijkste instrument om jouw studievoortgang weer te geven. Het wordt berekend als volgt:

Op basis van het studierendement bestaan er een aantal studievoortgangsmaatregelen:

Studierendement kleiner dan 30%

Een student die een studierendement behaalde kleiner dan 30% aan de UHasselt of aan een andere Vlaamse instelling voor hoger onderwijs, wordt gedurende twee academiejaren geweigerd voor dezelfde opleiding (OER-artikel 2.4 lid 3).

Studierendement kleiner dan 60%

Een student die een studierendement behaalde groter dan 30% en kleiner dan 60% tijdens een vorige inschrijving aan de UHasselt of aan een andere Vlaamse instelling voor hoger onderwijs, krijgt bindende voorwaarden opgelegd in dezelfde opleiding. Indien je nadien niet voldoet aan die bindende voorwaarden, word je gedurende twee academiejaren geweigerd voor de betreffende opleiding (OER-artikel 2.4 lid 1).

Een student die een studierendement behaalde kleiner dan 60% tijdens een vorige inschrijving aan de UHasselt of aan een andere Vlaamse instelling voor hoger onderwijs, zal wellicht bindende voorwaarden opgelegd krijgen in een nieuwe opleiding. Indien je nadien niet voldoet aan die bindende voorwaarden, wordt je gedurende twee academiejaren geweigerd voor de betreffende opleiding (OER-artikel 2.5 lid 1).

Vanzelfsprekend sta je er niet alleen voor. Onze studieloopbaanbegeleiders zijn er om je wegwijs te maken, je te ondersteunen en je verder te helpen. Bij hen kan je op elk moment van het jaar terecht. Zelf kunnen ze ook contact met je opnemen wanneer ze merken dat je studies niet zo vlot lopen.

Daarnaast kan je ook altijd zelf een afspraak maken met onze studiebegeleiders en studentenpsychologen.

Bij alle vormen van begeleiding die de UHasselt biedt, focussen we eveneens op je eigen verantwoordelijkheid als student. Neem daarom zelf het initiatief om contact op te nemen met je studie(loopbaan)begeleider en je te informeren over factoren die je studievoortgang kunnen bevorderen.

Aantal inschrijvingen voor een opleidingsonderdeel

Twee inschrijvingen

Een student aan UHasselt mag zich maar twee keer inschrijven voor eenzelfde opleidingsonderdeel. Voor de meeste opleidingsonderdelen zal je dus vier keer examen kunnen afleggen in twee academiejaren (telkens examen + herexamen). Wanneer je vervolgens na twee academiejaren niet slaagt voor dit opleidingsonderdeel, kan je in het volgende (derde) academiejaar niet meer inschrijven in de opleiding(en) waarvan dit opleidingsonderdeel deel uitmaakt. Deze weigering geldt voor twee academiejaren.

Er zijn twee uitzonderingen op deze regel:

  • Indien je in je tweede inschrijving voor een opleidingsonderdeel niet slaagt voor dat opleidingsonderdeel, maar je studierendement is in dat academiejaar meer dan 70%, dan mag je opnieuw inschrijven in de opleiding en het opleidingsonderdeel een derde keer opnemen in je studietraject. Deze uitzondering geldt niet voor de vakken uit het eerste opleidingsjaar!
  • Als er sprake is van een overmachtssituatie dien je de nodige bewijsstukken aan de examencommissie te bezorgen. Uit deze moet een duidelijk verband blijken tussen het niet behalen van het opleidingsonderdeel na twee inschrijvingen en de overmachtssituatie. In dat geval kan de examencommissie beslissen je herinschrijving in de opleiding toch toe te laten. Je kan zo het opleidingsonderdeel toch een derde keer opnemen in je studietraject. Onze studieloopbaanbegeleiders zijn er om je wegwijs te maken in deze procedure, je te ondersteunen en je verder te helpen.

(zie artikel 2.4 lid 4&5 van het OER)

Uitzondering: drie inschrijvingen

Een student die een derde keer mocht inschrijven voor een opleidingsonderdeel, krijgt zijn allerlaatste kans in dat derde academiejaar om het opleidingsonderdeel succesvol af te ronden. Wanneer je vervolgens na drie academiejaren niet slaagt voor dit opleidingsonderdeel, kan je in het volgende (vierde) academiejaar niet meer inschrijven in de opleiding(en) waarvan dit opleidingsonderdeel deel uitmaakt. Deze weigering geldt voor twee academiejaren.

Er is één uitzondering op deze regel:

  • Als er sprake is van een overmachtssituatie dien je de nodige bewijsstukken aan de examencommissie te bezorgen. Uit deze moet een duidelijk verband blijken tussen het niet behalen van het opleidingsonderdeel na twee inschrijvingen en de overmachtssituatie. In dat geval kan de examencommissie beslissen je herinschrijving in de opleiding toch toe te laten. Je kan zo het opleidingsonderdeel toch een derde keer opnemen in je studietraject. Onze studieloopbaanbegeleiders zijn er om je wegwijs te maken in deze procedure, je te ondersteunen en je verder te helpen.

(zie artikel 2.4 lid 6 van het OER)