Regelgeving studenten

OER-regeling

Onderwijsregeling, examenregeling en rechtspositieregeling voor studenten van UHasselt en tUL

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Universiteit Hasselt, juni 2010, juli 2011, juni 2013 (correctie in oktober 2013), juli 2014, juni/juli 2015, juni 2016, juni 2017, mei 2018, mei 2019, april en mei 2020 en juni 2021.

Van toepassing op alle opleidingen en postgraduaten van de UHasselt/tUL.

De volledige OER 2021-2022 in PDF-versie (pdf, 554 KB).

De Engelstalige OER 2021-2022 in PDF-versie (pdf, 671 KB).

De OER 2020-2021 blijft dit academiejaar ook nog beschikbaar, zowel in het Nederlands (pdf, 503 KB), als in het Engels (pdf, 856 KB).

Intern beroep

Op grond van de Rechtspositieregeling in de OER-regeling voor studenten van de UHasselt/tUL kan een student die oordeelt dat een ongunstige studievoortgangsbeslissing (omschreven in Art. 1.2 van de Rechtspositieregeling) aangetast is door een schending van het recht, intern beroep aantekenen, voor zover dit geen voorwerp was van een eerder beroep.

Het intern beroep wordt formeel ingediend bij de secretaris van de interne beroepscommissie en dit conform artikel 1.3 van de Rechtspositieregeling:

tav Dienst onderwijsbeleid en kwaliteitszorg
Secretaris interne beroepscommissie
Universiteit Hasselt
Martelarenlaan 42
B-3500 Hasselt

Om administratieve redenen wordt de student verzocht om het beroep ook te melden op het volgende emailadres: intern.beroep@uhasselt.be

Specifiek reglement opleiding industriële wetenschappen

Reglement verplichte ijkingstoets gezamenlijke opleiding bachelor Industriële Ingenieurswetenschappen UHasselt en KU Leuven (pdf, 112 KB)

Bijkomende facultaire reglementen kunnen desgevallend geconsulteerd worden in de studiegids van de betreffende opleidingen en/of de facultaire website.