Instellingsbrede opleidingsonderdelen

Studium Generale

Stadium Generale” is een instellingsbreed opleidingsonderdeel waarin horizonnen worden verbreed, mensen geïnspireerd worden en het maatschappelijke en culturele leven onder de loep wordt genomen. Binnen het concept ‘civic university’ willen we in dit onderdeel studenten met diverse achtergronden met elkaar in contact brengen om elkaar te inspireren over onderwerpen zoals menselijke ontwikkeling en kritisch denken.

Binnen dit opleidingsonderdeel worden er lezingen georganiseerd waarvan er één zelf ingericht mag worden door de studenten zelf, maar ook wordt er mogelijks op extern locatiebezoek gegaan (bijv. X-Festival). De laatste werkvorm binnen dit opleidingsonderdeel is een “Bookclub” waarbij er een recent actueel boek gelezen en besproken zal worden. Hiervoor zou zelfs de auteur mee uitgenodigd kunnen worden om samen in discussie te gaan over hedendaagse uitdagingen.

Contactpersoon: Prof. dr. Jean Manca

Young Planet Ambassadors-project

Het ‘Young Planet Ambassadors’-initiatief is een project waarmee we studenten willen aanzetten door in teams te werken aan klimaat-, milieu- en duurzaamheids-uitdagingen. Het is een interdisciplinair, duurzaam, real-life project met als missie een creatieve en duurzame toekomst te bekomen.

In het opleidingsonderdeel zal je out-of-the box oplossingen bedenken en uitwerken voor nieuwe uitdagingen (bijv. circulaire architectuur, fiets van de toekomst, intelligente kleding, milieu/gezondheidssensor, drone-toepassing,...). Dit houdt in dat een project moet worden uitgewerkt (evt. in samenwerking met externe partners) van probleemstelling tot prototype (met aandacht voor economische valorisatie) in samenwerking met jouw teamleden. Voor de uitwerking van dergelijke interdisciplinaire projecten is er nood aan teamleden met een verschillende achtergrond en een open visie.

Bij het succesvol afronden van een dergelijk (eco-)project krijgen de teamleden een certificaat als "Young Planet Ambassador".

Contactpersoon: Prof. dr. Jean Manca

Globalization and sustainable development

The interdisciplinary course “Globalization and sustainable development” will cover topics concerning the relations between the global north and the global south of the world. Furthermore, it focusses on social and sustainable developments in a variety of domains (e.g. education, law, international politics, health, agriculture, economics and management, etc.). In this course, there will be a series of lectures by experts in these contemporary topics. The course aims to provide a broader and deeper understanding of contemporary global issues and to develop students’ critical abilities with respect to other cultures.

Contactpersoon: Prof. dr. Wim Lambrechts

Ondernemerszin

Het instellingsbrede opleidingsonderdeel “Ondernemerszin” klinkt misschien als een onderdeel waar enkel economiestudenten aan kunnen deelnemen, maar niets is minder waar. In dit opleidingsonderdeel wordt er nagegaan in hoeverre jij (al) een ondernemer bent. Dit houdt in dat er wordt gekeken naar het DNA en de attitude van de ondernemer, de Vlaamse en Limburgse context die ondernemerschap ondersteunt en proeven we van ondernemerschap in de context van enkele reële bedrijven en incubatoren.

Contactpersoon: Prof. dr. Pieter Vandekerkhof

Bouwstenen van ondernemerschap

Heb jij de meest innovatieve uitvinding van deze eeuw in je achterhoofd zitten, maar weet je niet hoe je dit concreet kan uitwerken? Dan is het vak “Bouwstenen van ondernemerschap” iets voor jou! Binnen dit vak wordt er namelijk gekeken hoe je nu precies een business idee kan ontwikkelen en hoe men dit het beste formuleert aan de hand van het Business Model Canvas (BMC). Daarnaast zal er ook worden ingegaan op de verschillende elementen van een ondernemingsplan en leer je hoe je een ondernemingsplan kan beoordelen. Zodat jouw idee, misschien wel werkelijkheid kan worden!

Contactpersoon: Prof. dr. Pieter Vandekerkhof

Business planning

Heb jij de meest innovatieve uitvinding van deze eeuw in je achterhoofd zitten, maar heb je graag een professional aan je zijde bij het zetten van je eerste stappen als ondernemer? Dan kan het opleidingsonderdeel “Business planning” jou misschien wel verder brengen.
Binnen dit onderdeel worden de inzichten die verworven zijn tijdens het opleidingsonderdeel bouwstenen van ondernemerschap toegepast, zodat jouw idee een succesverhaal wordt!

Contactpersoon: Prof. dr. Ghislain Houben

Academic Consultancy Training

ACTi is een universiteitsbreed opleidingsonderdeel waar studenten leren kennis op een andere manier in te zetten, als consultant enerzijds en als multidisciplinaire ‘bruggenbouwer’ anderzijds.  Met deze bagage zal je als student na het afstuderen breder inzetbaar zijn in het werkveld en aansluiten bij de veranderende markt. De vraag naar consultant competenties stijgt omdat steeds vaker interdisciplinaire teams worden samengesteld en ingezet bij adviestrajecten, beleid, subsidie regelgeving, ed.

Op de website van Acti vind je meer info over het vak en daarnaast krijg je in dit filmpje ook het perspectief van de studenten.

Het opleidingsonderdeel heeft 3 studiepunten en bestaat uit 2 delen: Het eerste deel, Interdisciplinary collaboration (inspiratie lezingen, bedrijfsbezoeken en workshops debatteren) en het tweede deel, Consultancy Training (realistische consultancy opdracht in kleine interdisciplinaire groepen een adviestraject uitwerken voor een externe opdrachtgever). Het opleidingsonderdeel loopt van begin oktober tot de Paasvakantie.

Contactpersoon: Katelijn Quartier