Internationale solidariteit

Aan UHasselt kan je als student actief meewerken aan universitaire ontwikkelingssamenwerking. De financiering van deze projecten en mobiliteiten is grotendeels mogelijk dankzij VLIR-UOS (Vlaamse Interuniversitaire Raad - Universitaire Ontwikkelingssamenwerking), een platform dat partnerschappen tussen hogeronderwijsinstellingen in Vlaanderen en het Zuiden ondersteunt, onder andere door de financiering van beurzen: Reisbeurzen voor Vlaamse studenten voor stage of onderzoek in het Zuiden (REI)

INT³

Samen met andere studenten uit verschillende faculteiten werken aan eenzelfde project in een ontwikkelingsland tijdens de zomer… lijkt je dat iets? Kijk dan snel verder hoe een Interdisciplinary International Internship, kortom INT³, interessant voor jou kan zijn!

Aan UHasselt vinden we dat onze studenten allemaal ‘Global Citizens’ zijn. Een boeiende manier om hiermee kennis te maken is een stage in een ontwikkelingsland. Toch is zo’n stage een hele uitdaging: andere taal, andere cultuur, andere gewoonten, weg van je vrienden, je lief, je familie…. Terwijl het wel een heel grote meerwaarde is voor je employability skills in de toekomst! In een steeds meer geglobaliseerde wereld worden “interpersonal” en “intercultural” skills onmisbaar. Bovendien is de persoonlijke groei die je ervaart een echte verrijking, die je zowel op persoonlijk als professioneel vlak een stapje voor geeft.

De dienst internationalisering en ontwikkelingssamenwerking werkt samen met een groep docenten en de dienst onderwijs om een nieuwe extra-curriculair vak te ontwikkelen. Tijdens deze extracurriculaire vak leren studenten hoe ze in multidisciplinaire teams in een internationale context innovatief kunnen werken aan onderwerpen die verband houden met duurzame globale uitdagingen. Voor de academiejaren 2022-2023 en 2023-2024 werkt de groep aan het interdisciplinaire project “Solar Cookers for all”.

Gekoppeld aan dit interdisciplinaire project “Solar Cookers for all” organiseert dienst internationalisering in het academiejaar 2022-2023 en 2023-2024 gedurende de maand juli een interdisciplinaire internationale stage (INT³) aan de Universiteit van Lubumbashi in DR Congo om het solarcooker-project verder te ontwikkelen .

Kortom, een héle ervaring die je nooit meer zal vergeten!

Contactpersoon: Sara Schaeken

Liggen deze projecten je nauw aan het hart? Wil je dit financieel steunen? Dat kan!  
Steunen kan met een gift via het Universiteitsfonds UHasselt. Schenken kan op het rekeningnummer BE36 4532 5278 1181 met vermelding '"Internationale solidariteit'
 
Wil je meer weten over schenken aan UHasselt? Ontdek op de website van het Universiteitsfonds UHasselt  hoe je kan schenken of hoe je UHasselt onderzoek in je testament kan opnemen. 

Reisbeurzen

De reisbeurzen van VLIR-UOS zijn er voor Vlaamse studenten die voor een stage of onderzoek naar het Zuiden willen gaan. Een reisbeurs bedraagt € 1.500 voor een studie van minstens 4 weken in het buitenland. Deze studie moet een deel zijn van een erkend opleidingsonderdeel.

Voor deze ervaring heb je de steun en begeleiding nodig van een promotor van UHasselt. Bovendien is dit gekoppeld aan credits. Het is dus belangrijk om je facultaire coördinator internationalisering te contacteren als je interesse hebt.

Meer info hierover kan je terugvinden op de pagina studeren in het buitenland.

Contactpersoon: Sara Schaeken

Keuzevak: Globalisation & Sustainable Development

De interdisciplinaire cursus 'Globalization and Sustainable Development' bestaat uit een reeks lezingen en debatten gegeven door (internationale) experts over hedendaagse onderwerpen in verschillende domeinen. Deze onderwerpen worden benaderd vanuit het perspectief van mondiale relaties en focussen op 3 concepten: globalisering, duurzaamheid en ontwikkeling.

De lezingen maken de aanwezigen bewust van het belang van context, cultuur, geschiedenis en ervaring bij kenniscreatie en (inter)nationale ontwikkelingsstrategieën en -praktijken. De cursus beoogt een breed, multidisciplinair begrip te bieden van hedendaagse mondiale vraagstukken en tegelijkertijd de (zelf)reflectieve en respectvolle houding van studenten ten opzichte van andere culturen te stimuleren. In een steeds globaliserende wereld zijn dit belangrijke sociale vaardigheden maar ook employability skills.

Elk academiejaar (in het najaar) behandelt de cursus een nieuw thema waarrond de lessen opgebouwd worden. Bekijk deze website voor het programma (link naar Engelstalige website).

Meer info: