Summer schools

Indien je niet voor een langere periode naar het buitenland wil, kan je ervoor opteren om deel te nemen aan een Summer School. Op die manier kan je ook een buitenlands verblijf in je curriculum opnemen.

Sommige opleidingen kennen onder bepaalde voorwaarden studiepunten toe voor het succesvol beëindigen van een dergelijke cursus.
Zo kunnen studenten die een inschrijving hebben in het tweede bachelorjaar TEW, HI of BI van de UHasselt tijdens de zomervakantie deelnemen aan een ‘summer school’ aan ‘The Wroclaw University of Economics’ (Wroclaw, Polen) of ‘The Princess Sumaya University for Technology’ (Amman, Jordanië), waarvoor de verworven credits als keuzevakken worden gewaardeerd in het derde bachelorjaar. De thema’s van de cursussen en de data worden nog concreet met de partners afgesproken. 

Ook studenten van de faculteit wetenschappen hebben de mogelijkheid om in de zomer na hun tweede bachelorjaar deel te nemen aan een summer school.

De faculteit Rechten stelt jaarlijks een actueel en vrij gedetailleerd overzicht van Summer Law Schools aan Europese universiteiten ter beschikking. De studenten worden geënthousiasmeerd om vrijblijvend aan deze cursussen deel te nemen. Voorlopig worden hiervoor nog geen studiepunten toegekend.

Voor meer informatie kan je je wenden tot de coördinator internationalisering van je faculteit/opleiding.