Samen dromen over duurzaam onderwijs

De Higher Education Summit (hierna HES) begon zoals elke conferentie start: een gezellige receptie om de deelnemers al een beetje te leren kennen. Tijdens deze receptie kwam de schepen van klimaat, milieu en energie, circulaire economie, duurzame stad en internationale solidariteit, Nele Kelchtermans een korte toelichting geven over de duurzame acties die de Stad Hasselt onderneemt. Het was zeer interessant om te horen welke initiatieven de stad zoals neemt om haar eigen werking maar ook de gemeente te verduurzamen.