IT Servicedesk

Header Help Header Help

IT Servicedesk

Voor alle IT gerelateerde vragen en problemen kan je 24/7 terecht op het Self Service Portaal van UHasselt.  Je kan het portaal ook bereiken via de mobile 4me-applicatie op Android Play store en op Apple store.

Er is geen vrije loketfunctie, de Servicedesk werkt uitsluitend op afspraak, gebaseerd op een aanvraag via het Self Service Portaal.

De medewerkers van de Servicedesk kunnen uw afspraak op verschillende manieren inplannen:

Enkel in gevallen van hoge nood, voor problemen met hoge impact, kan je de Servicedesk bereiken op +32 (0) 11 26 81 31.

Gebruikersnaam en Wachtwoord

Eerst moet je je account activeren. Het stamnummer en initieel wachtwoord ontving je bij je eerste inschrijving.

Het stamnummer en wachtwoord heb je nodig voor een aantal beveiligde toepassingen zoals :

 • Email
 • Studentendossier/Studietijdmeeting
 • Elektronische leeromgeving Blackboard en Perception
 • Aanloggen op het UHasselt netwerk
 • ...

Je kan op elk moment je wachtwoord wijzigen.

Je wachtwoord moet bestaan uit:

 • minstens 12
 • een combinatie van hoofdletters, kleine letters en cijfers.

Indien je je wachtwoord niet meer kent of dit niet meer geaccepteerd wordt, kan je gebruikmaken van wachtwoordherstel op voorwaarde dat je een alternatief emailadres (vb een privé emailadres) geregistreerd hebt.  In andere gevallen kan je terecht op het Self Service Portaal van de Servicedesk.

Computer Policy

Algemene gedragscode

De PCs, servers en aanverwante apparatuur, die toegankelijk zijn voor studenten, mogen enkel worden gebruikt voor taken die rechtstreeks verband houden met studieactiviteiten aan de campus.  Meer informatie hierover kan je bekomen bij de InformatieVeiligheidsCommissie (IVC). Op deze pagina kan je de Acceptable Use Policy (AUP) raadplegen.

Verder is iedereen tevens onderworpen aan de gedragscode van Belnet, welke internetprovider is voor de universiteit.

Tenslotte wordt ook verwezen naar de Belgische wetgeving, inzake privacy, briefgeheim, auteursrechten, en aanverwante domeinen.

Concrete afspraken (niet-exhaustieve lijst)

 • Login-gegevens zijn strikt persoonlijk.  Gebruikersnamen en paswoorden mogen niet aan anderen uitgeleend worden.  Het is verboden om login-gegevens van anderen te gebruiken.
 • Het is niet toegestaan om via het netwerk een valse identiteit aan te nemen.
 • Systeeminformatie, systeemconfiguraties of beschikbare toepassingsprogramma's mogen niet gewijzigd worden.
 • Het is niet toegelaten om toegang te verwerven tot (al dan niet genetwerkte) informatie of systemen die niet publiekelijk toegankelijk zijn of waartoe de eigenaar u geen toegang heeft gegeven. Ook pogingen hiertoe zijn strafbaar.
 • De computers en het netwerk van UHasselt mogen niet gebruikt worden voor commerciële of politieke doeleinden, op om het even welke manier.
 • Het is niet toegestaan om ongeautoriseerde of illegale kopieën van auteursrechtelijk materiaal te maken. downloaden, aan te bieden, op te slaan, te verspreiden of te verhandelen via UHasselt-computersystemen.
 • Het is verboden uitwisselingsprogramma's of P2P-indexes of -systemen te installeren, aan te bieden of te beheren via UHasselt-computersystemen.