Excellente leerlingen

Heb je een extra intellectuele uitdaging nodig tijdens je secundair onderwijs? Overweeg dan eens om een cursus te volgen aan Universiteit Hasselt en ervaar hoe het voelt om les te volgen aan de unief.

Gebouw D Bibliotheek LR 12 Gebouw D Bibliotheek LR 12

Het aanbod richt zich zowel op leerlingen, die hun algemene kennis willen verbreden binnen een nieuw domein, als op leerlingen die hun middelbare schoolkennis in een bepaald domein willen verdiepen.

UHasselt selecteerde onderstaande opleidingsonderdelen uit het eerste bachelorjaar. Andere opleidingsonderdelen zijn eveneens mogelijk.
Sommige vakken staan ook op het programma van een andere opleiding dan in de tabel is aangegeven.

De hoorcolleges worden gevolgd door zelfstudieopdrachten en responsiecolleges of door begeleide oefeningensessies en practica. Daarna leg je examens af. Je volgt de cursus samen met de reguliere UHasselt studenten tijdens de lesuren. Je dient hiervoor wel voldoende tijd vrij te maken tijdens je lessen in het secundair onderwijs. Je school en directie bepalen of je hiervoor in aanmerking komt en of je hiervoor lessen mag missen. Indien je in aanmerking komt, maken we duidelijke afspraken met je ouders en de school. Dit kan face-to-face of via mail.

Voor de leerlingen van het secundair onderwijs die een opleidingsonderdeel opnemen in het hoger onderwijs, maken we een creditcontract op. Neem zeker ook de info onder creditcontract op deze webpagina door (info rond inschrijvingsgeld, uitschrijven, studietoelage, …). Een student die ingeschreven is onder creditcontract kan niet uitschrijven voor de opleidingsonderdelen waarop het contract van toepassing is. Slaag je dus niet voor het opleidingsonderdeel in eerste of tweede zit, dan heeft dit een beperkte impact op je leerkrediet.

Als je slaagt voor het opleidingsonderdeel dat je gekozen hebt, en je komt aan UHasselt studeren, kun je vrijgesteld worden voor dat vak. 

De leerlingen, ouders en eventueel de leerkracht-begeleider worden uitgenodigd voor een eerste gesprek met de coördinator. Hierin worden ze ingelicht over de opzet van het programma en de combinatie met het secundair onderwijs. Deze info kan ook telefonisch en per mail bezorgd worden.


Voor meer informatie; neem jij, je ouders of de school contact op met els.smeyers@uhasselt.be.

Geselecteerde opleidingsonderdelen

Opleiding

Opleidingsonderdeel

Coördinerend verantwoordelijke

Studiepunten

Periode

Biologie

Biologie van de cel

prof. dr. Jan Colpaert

6

1ste kwartiel /semester1*

Biologie

Genetica, evolutie en de Tree of Life

prof. dr. Ann Cuypers

7

2de kwartiel/semester1*

Biologie

Genetica

prof. dr. Ann Cuypers

4

semester 2

Biologie

Biologie van de ongewervelde dieren: deel 1

prof. dr. Tom Artois

5

semester 2

Biologie

Histologie en fysiologie van de gewervelde dieren

prof. dr. Maarten Vanhove

4

semester 2

Chemie

Structuurchemie

prof. dr. Marlies Van Bael

5

1ste kwartiel/semester1*

Fysica

Mechanica

prof. dr. Jean Manca

6

1ste kwartiel/semester1*

Fysica

Inleiding tot de sterrenkunde en astrofysica

prof. dr. Marc Gyssens

5

semester2*

Informatica

Imperatief Programmeren

prof. dr. Frank Neven

5

1ste kwartiel/semester1*

Wiskunde

Calculus 1

prof. dr. Peter De Maesschalck

5

1ste kwartiel/semester1*

Biomedische wetenschappen

Functionele Anatomie

prof. dr. Esther Wolfs

4

3de kwartiel/semester2*

Bedrijfseconomische wetenschappen

Macro-economie

prof. dr. Tom Kuppens

6

1ste en 2de kwartiel/semester1*

Bedrijfseconomische wetenschappen

Financial accounting

prof. dr. Nadine Lybaert

6

1ste en 2de kwartiel/semester1*

Bedrijfseconomische wetenschappen

Micro-economie

Prof. dr. Wim Marneffe

6

semester2*

Rechten

Practicum 1: Oplossen van Juridische Problemen

prof. dr Carole Billiet

3

1ste kwartiel/semester1*

Industriële wetenschappen

Lineaire algebra en 2D-analyse

dr. Giovanni Vanroelen

5

1ste kwartiel/semester1*

Industriële wetenschappen

Software ontwerp in Java

prof. dr. Kris Aerts

4

2de kwartiel/semester1*

Industriële wetenschappen

Elektronische systemen

prof. dr. ir. Ronald Thoelen

6

semester2

Sociale wetenschappen

Sociologie 1

dr. Dounia Bourabain

6

1ste kwartiel/semester1*

Sociale wetenschappen

Communicatiewetenschappen I

prof. dr. Tom De Leyn

6

2de kwartiel/semester1*

Sociale wetenschappen

Politicologie en bestuurskunde 1

prof. dr. Sofie Hennau

6

3de kwartiel/semester2

Mobiliteitswetenschappen

Verkeersonderzoeksmethodologie

prof. dr. Ariane Cuenen

6

1ste kwartiel

Mobiliteitswetenschappen

Verkeerskunde 1

prof. dr. Evelien Polders

6

1ste en 2de kwartiel/semester1*

Mobiliteitswetenschappen

Ontwerpvaardigheden

prof. dr. Tom Brijs

6

2de kwartiel

Mobiliteitswetenschappen

Verkeerspsychologie

prof. dr. Ariane Cuenen

6

semester 2

* 1ste kwartiel/semester 1: onderwijsperiode van 18 september tot en met 10 november 2023
* 2de kwartiel/semester 1: onderwijsperiode van 27 november 2023 tot en met 20 januari 2024
* semester 2: onderwijsperiode van 12 februari 2024 tot en met 1 juni 2024