Studiecontract

Bij je inschrijving aan de UHasselt sluit je een studiecontract af; ook wel toetredingsovereenkomst genoemd. Elke student heeft de keuze tussen drie contracttypes. Tijdens je inschrijving aan UHasselt kies je voor het type contract dat voor jouw situatie van toepassing is.

Diplomacontract

Een diplomacontract sluit je af als je een graad of diploma van een opleiding wil behalen.

 • Je volgt de lessen en neemt deel aan de examens.
 • Als je rechtstreeks van het middelbaar komt, schrijf je je (meestal) in voor een diplomacontract.
 • De inschrijving voor een schakel-, een voorbereidingsprogramma of een postgraduaat gebeuren ook via een diplomacontract.

Om je te kunnen inschrijven voor een opleiding via een diplomacontract moet je voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor die opleiding.

Creditcontract

Een creditcontract sluit je af wanneer je je wil inschrijven voor één of meer afzonderlijke opleidingsonderdelen.

Belangrijk om te weten:

 • Het doel van het creditcontract is het behalen van een creditbewijs per opleidingsonderdeel. Je ontvangt dus geen diploma.
 • Je volgt de lessen, hebt toegang tot de elektronische leeromgeving en je legt examens af van de opgenomen opleidingsonderdelen.
 • Om je te kunnen inschrijven voor een opleiding via een creditcontract moet je voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor die opleiding.
 • In de studiegids kan je voor de verschillende opleidingsonderdelen de beginvoorwaarden of verwachte voorkennis terugvinden.
 • Voor het opnemen van een opleidingsonderdeel in creditcontract zet je leerkrediet in. Als je slaagt op dit opleidingsonderdeel krijg je dit leerkrediet terug. Slaag je niet of neem je niet deel aan het examen, dan verlies je dit leerkrediet.
 • Je kan voor een opleidingsonderdeel onder creditcontract niet meer uitschrijven. Indien je wil inschrijven voor een creditcontract voor een opleidingsonderdeel uit semester 2 of kwartiel 3 of 4, dan doe je dit best zo laat mogelijk, maar wel voor de start van het opleidingsonderdeel. 
 • Je krijgt geen studietoelage.
 • Het inschrijvingsgeld is afhankelijk van het aantal opgenomen studiepunten. Dit is niet goedkoper dan een inschrijving met een diplomacontract.
 • Je mag beroep doen op de ondersteunende diensten van UHasselt.
 • Als je slaagt op het opleidingsonderdeel ontvang je een creditbewijs.

Hoe?

Examencontract

Je kan studeren met een examencontract, waarbij je enkel examens aflegt en geen lessen bijwoont. Voor bepaalde opleidingsonderdelen is dit niet mogelijk omwille van labo’s, groepswerk, practica, ontwerpstudio’s  of andere opleidingsonderdelen met permanente evaluatie e.d.

Belangrijk om te weten:

 • Om je te kunnen inschrijven voor een opleiding via een examencontract moet je voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor die opleiding.
 • In de studiegids kan je voor de verschillende opleidingsonderdelen terugvinden of een inschrijving met examencontract mogelijk is.
 • Voor het opnemen van een opleidingsonderdeel in examencontract, zet je geen leerkrediet in.
 • Je krijgt geen studietoelage.
 • Het inschrijvingsgeld is afhankelijk van het aantal opgenomen studiepunten.
 • Je mag geen lessen bijwonen en hebt geen toegang tot de elektronische leeromgeving. Je mag enkel deelnemen aan het examen.
 • Je mag geen beroep doen op de ondersteunende diensten van UHasselt.
 • Als je slaagt op het opleidingsonderdeel ontvang je een creditbewijs.

Hoe?