Wat is de PhD raad?

De PhD raad is een ontmoetingsplaats voor zowel officiële PhD vertegenwoordigers als eender welke PhD student met ideeën of meningen. In onze informele vergaderingen (ca. 6 per jaar) behandelen we relevant UHasselt nieuws en beleidsbeslissingen, en ondernemen we actie wanneer nodig.

Naast het samenbrengen van verkozen vertegenwoordigers uit de raad van bestuur, de faculteits- en vakgroepraden en de doctoral school boards en management teams, stellen we ook nog vertegenwoordigers aan voor:

  • Doctoral School raad & VLIR werkgroep DS
  • Eet-commissie
  • Bibliotheekcommissie
  • Raad voor Studentenvoorzieningen

Elk lid - ongeacht of hij/zij een mandaat opneemt of niet - is op de hoogte van de lopende zaken en kan die kennis toepassen in de eigen omgeving en verspreiden onder collega’s.

We beginnen elke vergadering met updates van onze vertegenwoordigers en gaan dan verder met een meer diepgaande discussie over relevante onderwerpen. Deze kunnen eender wat zijn in verband met het werk en leven van een PhD student aan UHasselt, van beleidsbeslissingen door de doctoral schools of universiteit tot praktische organisatorische zaken op het vakgroepniveau of tot het voorzien van voedsel in de cafetaria.

Voor vragen of meer info kan je onze missieverklaring lezen, met onze leden spreken, of mailen naar phdcouncil@uhasselt.be.

Missie

De PhD raad is bekrachtigd door de raad van bestuur van de UHasselt om een breed en sterk engagement van alle PhD studenten in het beleidsproces van de universiteit te ondersteunen. We bereiken dit door alle verkozen PhD vertegenwoordigers en (a priori zonder restricties) alle geïnteresseerde PhD studenten regelmatig bijeen te brengen in één organisationele entiteit voor:

  1. het stimuleren van het uitwisselen van beleidsinformatie tussen PhD studenten, alsook hen een aanspreekpunt bieden;
  2. het verenigen van de PhD vertegenwoordigers onder een gemeenschappelijke strategie en het stroomlijnen van onze communicatie met het bestuur van de UHasselt en haar doctoral schools;
  3. het democratisch aanstellen van vertegenwoordigers voor alle overkoepelende mandaten die niet gebonden zijn aan een specifieke doctoral school of substructuur van de universiteit (bvb. faculteit, vakgroep, …).

Aldus vertegenwoordigt de PhD raad op democratische wijze alle PhD studenten en verdedigt ze hun rechten, en probeert ze tegelijkertijd een gezonde en productieve relatie met het bestuur van de UHasselt en haar doctoral schools te onderhouden.

Leden

Wil je lid worden van de PhD raad? Contacteer ons!