(Bijgewerkt in 11 augustus 2023 - Nieuwe informatiebronnen toegevoegd)

Wat is de PhD Raad van de UHasselt?

Welkom bij de UHasselt PhD Council, een groep die de belangen van doctoraatsstudenten vertegenwoordigt en een bloeiende gemeenschap bevordert. Onze missie is drieledig, gericht op belangenbehartiging, engagement en het creëren van een samenhorigheidsgevoel onder doctoraatsstudenten aan de UHasselt.

Belangenbehartiging: We stellen gepassioneerde doctoraatsstudenten aan als vertegenwoordigers die actief opkomen voor de belangen van andere doctoraatsstudenten in verschillende besluitvormende raden, waaronder vergaderingen van de raad van bestuur van de UHasselt, faculteits- en departementsraden en management-teams. Daarnaast stellen we vertegenwoordigers aan voor essentiële commissies zoals de Doctoral School Council, de VLIR Werkgroep Doctoral Schools, de Voedingscommissie, de Bibliotheekcommissie en de Raad voor Studentenvoorzieningen. Via onze vertegenwoordigers zorgen we ervoor dat de stem van doctoraatsstudenten wordt gehoord en dat er in belangrijke discussies rekening wordt gehouden met hun behoeften.

Engagement: Om samenwerking en het delen van informatie aan te moedigen, organiseren we tweemaandelijkse bijeenkomsten die openstaan voor alle doctoraatsstudenten die lid worden van onze raad. Deze vergaderingen dienen als platform voor updates van onze vertegenwoordigers en bieden de leden de kans om relevante onderwerpen en bekommernissen met betrekking tot hun werk, leven en uitdagingen als doctoraatsstudenten aan de UHasselt aan te kaarten. Van het universitair beleid tot praktische problemen op afdelingsniveau, geen enkel onderwerp is verboden terrein. Onze vertegenwoordigers communiceren deze zaken naar de verantwoordelijke departementen en zorgen ervoor dat jouw bezorgdheden de juiste kanalen bereiken. Door onze raadsleden op de hoogte te houden van actuele zaken, stellen we hen in staat om waardevolle kennis te delen met hun collega's.

Een gemeenschap creëren: We geloven in de kracht van een gemeenschap en streven ernaar om een ondersteunende en inclusieve omgeving te creëren voor alle doctoraatsstudenten. Naast onze inspanningen op het vlak van belangenbehartiging en engagement, organiseren we ook gemeenschapsopbouwende activiteiten zoals maandelijkse after-work drinks. Deze bijeenkomsten bieden PhD-studenten de kans om te ontspannen, een band op te bouwen en hun ervaringen te delen. Ons doel is om een veilige ruimte te creëren waar je kunt ontspannen, in contact kunt komen met medeonderzoekers en duurzame relaties kunt opbouwen.

Onze Missie

Aan de UHasselt geloven we dat de stem en de bijdragen van onze doctoraatsstudenten van vitaal belang zijn bij het vormgeven van het beleid dat onze instelling bestuurt. Daarom bestaat de PhD Raad, die met trots gesteund wordt door de raad van bestuur van de UHasselt, om een sterk en inclusief engagement van alle doctoraatsstudenten in de beleidsvorming van de universiteit te ondersteunen.

Het is onze missie om een dynamisch platform te creëren dat vertegenwoordigers van elke doctoraatsopleiding samenbrengt en de deelname van alle geïnteresseerde doctoraatsstudenten verwelkomt. Onder vorm van een diverse groep streven we ernaar om de volgende doelstellingen te bereiken:

  1. Uitwisseling stimuleren: We koesteren een omgeving die de uitwisseling van beleidsgerelateerde informatie tussen doctoraatsstudenten aanmoedigt. Om overleg te stimuleren, bieden we ruimte voor constructieve discussies en waardevolle inzichten.

  2. Unificerende Vertegenwoordiging: We verenigen de stemmen van doctoraatsvertegenwoordigers onder een gemeenschappelijke strategie. Door onze communicatiekanalen te stroomlijnen, verzekeren we een effectieve samenwerking met het management van de UHasselt en haar doctoraatsscholen.

  3. Aanstellen van vertegenwoordigers: We stellen specifieke vertegenwoordigers aan voor overkoepelende mandaten die specifieke doctoraatsscholen of universitaire substructuren, zoals faculteiten of departementen, overstijgen. Dit zorgt ervoor dat alle gebieden van onze instelling voldoende vertegenwoordigd zijn en in overweging genomen worden in het besluitvormingsproces.

Als PhD Raad zijn we de collectieve vertegenwoordiging van alle doctoraatsstudenten aan de UHasselt. We zetten ons in om hun rechten te vrijwaren en op te komen voor hun behoeften. Bovendien streven we ernaar om een gezonde en productieve relatie te onderhouden met het management van de UHasselt en haar doctoraatsscholen, om zo een collaboratieve omgeving te bevorderen die het succes van elke doctoraatsstudent bevordert.

Leiderschap van de Raad

De PhD Raad van de UHasselt wordt geleid door de Constitutie van de PhD Raad. Het uitvoerend comité van de PhD Raad bestaat uit:

Publieke aankondigingen

Informatiebronnen voor doctoraatsstudenten

In de volgende links kan je verschillende bronnen met informatie voor doctoraatsstudenten terug vinden.

Mentaal welzijn: hier kan je terecht!

Contact Point for unacceptable behaviors

Information regarding contract extension

Mentaal welzijn: hier kan je terecht!

Lid worden

Ben je gepassioneerd om bij te dragen aan een levendige doctoraatsgemeenschap aan de UHasselt? Heb je unieke ideeën en meningen die de toekomst van doctoraatsstudies vorm kunnen geven? Dan nodigen wij je uit om lid te worden van de PhD Raad en actief deel te nemen in onze gemeenschap!

Als lid van de doctoraatsraad krijg je de kans om:

  • Uw ideeën te delen: Jouw stem doet ertoe! Door lid te worden, kan je waardevolle inzichten en perspectieven inbrengen in de discussies en beslissingsprocessen die betrekking hebben op doctoraatsstudenten aan de UHasselt. Jouw ideeën kunnen helpen om het beleid vorm te geven, de studentenervaring te verbeteren en een sterker gemeenschapsgevoel te creëren.
  • In contact te komen met gelijkgezinde collega's: Deelnemen aan de PhD Raad opent deuren om te netwerken en samenwerken met medestudenten die jouw passie en gedrevenheid delen. Bouw zinvolle contacten op, wissel kennis uit en steun elkaar tijdens je doctoraatstraject.
  • Blijf op de hoogte: Uitsluitend als lid krijgt je toegang tot de mailinglijst van de PhD Council. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, evenementen en initiatieven die relevant zijn voor doctoraatsstudenten aan de UHasselt. Wees als eerste op de hoogte van belangrijke updates en houd de vinger aan de pols van onze doctoraatsgemeenschap.

Om lid te worden, volstaat het om je interesse kenbaar te maken door het lidmaatschapsformulier in te vullen. Of je nu een startende onderzoeker bent, al ingeschreven bent in een doctoraatsprogramma of actief werkt aan je doctoraatsdiploma, we verwelkomen je graag.

Werk samen met ons aan een sterke en ondersteunende doctoraatsgemeenschap aan de UHasselt. Samen kunnen we een verschil maken en een verrijkende ervaring creëren voor alle doctoraatsstudenten. Deel je stem en word vandaag nog lid van de doctoraatsraad!

Contact

Wij waarderen jouw vragen, opmerkingen en suggesties en staan klaar om je te helpen. Neem contact met ons op via e-mail, en ons team zal snel reageren op je vraag.

Het is ook mogelijk om rechtstreeks contact opnemen met een van onze leden. Het zijn deskundige en gepassioneerde mensen die je kunnen voorzien van de informatie en ondersteuning die je nodig hebt.

Volg ons op sociale media om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, evenementen en initiatieven van de PhD Raad. Op Instagram en LinkedIn kan je deel uit te maken van onze groeiende gemeenschap, deelnemen aan discussies en deel uit te maken van gesprekken. We delen regelmatig belangrijke updates, verhelderende artikels en inspirerende verhalen over de PhD-ervaring.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/uhasselt-phd-council/

Instagram: https://www.instagram.com/phdcouncil_uhasselt/

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je vragen of feedback hebt. We waarderen je input en kijken ernaar uit om je te helpen.

PHD COUNCIL INSTAGRAM