Europese Commissie feliciteert CTL

Homepage Homepage

Ondertussen werden de projectresultaten geëvalueerd door het EACEA Agentschap van de Europese Commissie.  Deze kende TST-ID de uitzonderlijke score van 80 % toe.  De 9 e-learning modules Lingu@Com, voor minder be- of gekende Europese talen en culturen, kregen zelfs de waardering “excellent”.  De e-modules werden gerealiseerd op basis van de recentste ontwikkelingen op het gebied van Text-to-Speechtechnologie.

Deze eindevaluatie is de bekroning op een intense samenwerking van 3 jaar tussen taalkundigen uit 5 Europese landen, die op langere termijn de vernieuwing van onderwijsmethoden in verschillende contexten kan bevorderen.

Meer info