Onderwijs

Onderwijs Onderwijs

Verband onderzoek - onderwijs

Belangrijke stakeholders van CTL zijn ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland. Daar ook komen de meeste afgestudeerden van de faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen van de Universiteit Hasselt terecht.

De e-learningmodules, inhoudelijk gebaseerd op anderstalige interculturele communicatieprofielen van diverse bedrijfsfuncties en methodologisch ontwikkeld voor semi-autonoom gecombineerd leren, worden daarom vanzelfsprekend geïmplementeerd in de taalopleidingen van BEW.

Studenten leren tevens een conceptueel model uitwerken uitgaande van internationaal onderzoek naar cultuurverschillen. Vervolgens passen zij dit toe op concrete communicatieve bedrijfssituaties.

Het ZAP, verbonden aan CTL, begeleidt eveneens Masterproeven.