BIS-Duits (2004-2006)

Omschrijving

De Dienst „Begeleid Individueel Studeren“ van het Vlaams Departement Onderwijs bereidt voor Nederlands-2de Taal, Frans, Engels, Spaans, Italiaans en Duits een reeks elektronische taalcursussen voor.

Deze taalcursussen zijn op het "Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen" of "GERKT" (Common European Framework of References for Languages) afgestemd. Dit referentiekader kent zes niveaus in het vreemde-taalverwervingsproces. Hiervan zijn de modules Breakthrough en Waystage respectievelijk niveau 1 en 2. De productieperiode van deze modules liep van 15 maart tot 31 december 2004. De modules Threshold 1-2 vormen het eerste deel van niveau 3 van het GERKT. De productieperiode van deze modules liep van 1 januari tot 31 oktober 2005. De modules Threshold 3-4 vormen het tweede deel van niveau 3 van het GERKT. De productieperiode van deze modules liep van 1 november 2005 tot 31 augustus 2006.

Coördinatoren

W. Clijsters, R. Vantuykom

Medewerkers

L. Bunkens, B. De Soomer, G. Janssens, C. Kiel, L. Loncke, V. Petkova, R. Vantuykom, B. Wijlands

Inlichtingen

Prof. em. W. Clijsters
Tel.: + 32 11 26 86 80
willy.clijsters@uhasselt.be