BIS-Spaans: Threshold 3-4 (2003)

Omschrijving

De Dienst "Begeleid Individueel Studeren" van het Vlaams Departement Onderwijs bereidt momenteel een reeks elektronische taalcursussen voor voor Nederlands-2de Taal, Frans, Engels en Spaans.

Deze taalcursussen zijn alle afgestemd op het "Gemeenschappelijk Europees Referentiekader" (Common European Framework of References), dat zes niveaus kent in het vreemde-taalverwervingsproces.  Hiervan is Threshold het derde.  Hierbinnen heeft BIS vier subniveaus onderscheiden.

De productieperiode loopt van 1 januari tot 31 oktober 2003.

www.bis.vlaanderen.be
http://cvc.cervantes.es/obref/marco/indice.htm

Coördinatoren

W. Clijsters, A. Gelan

Medewerkers

A. Arguëso, J. Coenen, B. De Cock, A. Gelan, L. Loncke, N. Morren, I. Snyders, J. Truyen-Wevers, K. Van Gerven

Inlichtingen

Prof. em. W. Clijsters
Tel.: +32 11 26 86 80
willy.clijsters@uhasselt.be