Convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wiskunde Olympiade vzw, de KU Leuven, de UHasselt en de vzw Certaminacomité (2013-2021)

Het betreft een overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest enerzijds en de organisatoren van de verschillende Olympiades anderzijds. In deze overeenkomst wordt het behalen van de volgende doelstellingen vastgelegd. Algemene doelstelling van de wedstrijd is de belangstelling van de jongeren voor een bepaald vakgebied te vergroten en op die manier getalenteerde jongeren samen te brengen en anderzijds de preselectie te houden voor de overeenstemmende internationale wetenschappelijke olympiades. De organisatoren dienen jaarlijks aan een aantal performantie-indicatoren te voldoen om een werkingstoelage te ontvangen. 1.jaarlijks wedstrijden organiseren - Vlaamse Wiskunde Olympiade - Vlaamse Olympiade voor natuurwetenschappen (biologie, fysica en chemie) - Vlaamse Geo-Olympiade - Olyfran - Cicero- en vergiliusvertaalwedstrijden (Latijn) - Pythia- en Sophoklesvertaalwedstrijden (Grieks) 2.jaarlijks proclamaties organiseren 3.een selectie maken voor deelnemers aan de overeenstemmende internationale olympiades 4.het ontwikkelen en beheren van een website.

Duur

01.09.2013 - 31.08.2021

Inlichtingen

Prof. M. Verjans
E: martine.verjans@uhasselt.be | T: +32 11 268686