Multimedia Education Network for Teaching, Output and Research

TAP-ET, Socrates en TEN

Omschrijving

MENTOR (Multimedia Education Network for Teaching, Output and Research) (1998-2000) is een internationaal onderzoeks- en testproject (12 partners uit UK, B, GR) naar de mogelijkheden van de ICT voor het aanleren van vreemde talen in het secundair onderwijs. Coördinatie: university of Hull (UK). Financiering: EU (TAP-ET, Socrates en TEN).

Doelstelling

Vooreerst is onderzocht welke ervaringen er al beschreven waren, vervolgens welke technologische mogelijkheden toen beschikbaar waren. Ondertussen werd een ICT-cursus Frans uitgewerkt worden, werden leraars geïnitieerd in het gebruik van ICT. Vervolgens heeft de eerste taalcursus proef gedraaid. Na evaluatie van dit experiment, is een module voor Engels uitgewerkt. Tenslotte werden commerciële partnerschappen opgezet om dit soort cursussen ook voor andere disciplines uit te werken en ze te commercialiseren.

Partners

VERENIGD KONINKRIJK:

  • University of Hull, Curriculum Development Unit (coördinator)

BELGIE:

  • CTL: Centrum Toegepaste Linguïstiek (toenmalige CTTL)
  • EDM: Expertisecentrum voor Digitale Media

GRIEKENLAND

  • Computer Technology Institute, Patras

Duur

1998-2000

Inlichtingen

Prof. em. W. Clijsters
Tel.: +32 11 26 86 86
willy.clijsters@uhasselt.be