TECH4ALL (2012-2014)

Doelstellingen

Het project heeft als doel verschillende experts uit Europese landen samen te brengen om ideeën en ervaringen op het vlak van Adult Language Learning (ALL) uit te wisselen door middel van nieuwe technologieën.

Het huidige project wil voordeel halen uit de alomtegenwoordigheid van nieuwe technologieën om zo eveneens tegemoet te komen aan de noden van de migranten die een taal willen leren. Het project wil ook de problemen van interculturalisme aanpakken door volwassen taalstudenten van diverse culturele achtergronden te betrekken in een poging om te voldoen aan hun linguïstische noden.

De projectpartners willen meer bepaald succesvolle ervaringen in Adult Language Learning (ALL) identificeren en zowel de sterktes en zwaktes als de voordelen en uitdagingen van het gebruik van verschillende technologische tools in het proces van aanleren en studeren, bespreken. Het delen van ideeën vanuit verschillende contexten zal leiden tot de samenstelling van een online-verzameling van beste toepassingen in ALL die ook voorbeeldmateriaal zal bevatten voor het aanleren van een vreemde taal voor volwassenen.
De partners zullen ook samenwerken om de aanvulling van gegevens in verschillende contexten te evalueren. Hiermee willen ze hun toepassingen en materialen voor het aanleren van vreemde talen aan volwassenen van diverse origine en aan volwassen studenten in het algemeen, optimaliseren.
Bovendien zullen de partners een online-gids ontwikkelen die beschrijft hoe het geselecteerde materiaal kan gebruikt worden.
Tenslotte willen de projectpartners een online-community opstarten die aan alle studenten toelaat om ideeën en ervaringen in het leren van een vreemde/tweede taal uit te wisselen.

In het algemeen wil het project taalleerkrachten, opleiders, ICT-experts en volwassen studenten van verschillende landen samenbrengen en zo multiculturalisme te promoten en communicatie en samenwerking tussen Europese burgers met gelijke interesses te versterken.

http://www.galileo.it/tech4all

Duur

01.08.2012 – 31.07.2014

Inlichtingen

Prof. Martine Verjans
E: martine.verjans@uhasselt.be| T: +32 11 268686