Sociale wetenschappen lanceert conferentie over algoritmes & diversiteit!

Deze tweedaagse internationale workshop georganiseerd aan de School voor Sociale Wetenschappen van de UHasselt gaat over hoe algoritmische en AI-technologieën de reorganisatie van werk beïnvloeden en hoe deze reorganisatie verband houdt met processen van (de)differentiatie van de beroepsbevolking, insluiting/uitsluiting, uitbuiting, precarisering en (on)gelijkheid.

Untitled (12) Untitled (12)

Twee keynote sprekers zullen inzichten geven in dit fascinerende onderwerp:

Niels van Doorn (Universiteit van Amsterdam, Nederland) met een lezing over Gig-platforms als migratie-infrastructuur. Algoritmische systemen stellen gig platforms zoals Uber en Deliveroo in staat om hun arbeidsmanagement op te schalen door een hands-off benadering van hun personeel te hanteren. Dit stelt hen in staat om de arbeidswetgeving te omzeilen, maar het creëert ook nieuwe managementuitdagingen: hoe controleer je op afstand een heterogeen personeelsbestand op schaal? Tegelijkertijd hebben gig workers - waarvan een groot deel migranten zijn of een migrantenachtergrond hebben - ook te maken met een aantal specifieke kansen en risico's die samenhangen met de manier waarop hun werk is georganiseerd. In deze lezing legt hij uit waarom gig-werk steeds meer migrantenwerk is geworden in stedelijke omgevingen.

Joana Vassilopoulou (Brunel Universiteit, VK) met een lezing over AI & Diversiteit: Is de toekomst inclusief? De keynote verkent het snijvlak van kunstmatige intelligentie (AI) en diversiteit en stelt de vraag of AI het potentieel heeft om diversiteit en inclusie te bevorderen, of dat het bestaande vooroordelen en ongelijkheden kan verergeren. De keynote onderzoekt de aanwezigheid van AI in verschillende industrieën in het Verenigd Koninkrijk en het potentieel ervan als een kracht ten goede, maar belicht ook voorbeelden van AI-vooroordelen en de negatieve gevolgen van AI-management, zoals het geval van Uber-chauffeurs in Londen. De rol van AI in human resources wordt ook besproken, evenals de oorsprong van discriminatie en vooroordelen in AI.
Aan de hand van het voorbeeld van Chat GPT gaat de keynote in op de twee donkere kanten van de AI-boom, waaronder het potentieel om bestaande ongelijkheden te verergeren en het potentieel om menselijke banen te vervangen.

Het volledige programma is hieronder te vinden:

Programma

Programme 1
Programme 2
R4d Fwo Logo
FWO