Felicitaties voor 50 jaar UHasselt

50 jaar UHasselt, dat kon nooit gerealiseerd worden zonder de brede steun van heel wat organisaties, overheden, bedrijven en mensen. Op deze pagina verzamelen we enkele felicitatieboodschappen die we ontvingen.

Gebouw D Mooi Weer Mei 2017 21 (2) Gebouw D Mooi Weer Mei 2017 21 (2)

Jan Jambon - Vlaams Minister President

In 1969 klonk in de straten van Hasselt niet “Hasselt Vlaams”, maar “Hasselt Nu!” Vier jaar later was UHasselt, de jongste universiteit van Vlaanderen, een feit.  Sindsdien is deze universiteit spectaculair gegroeid in kwantiteit, kwaliteit én bekendheid. UHasselt laat elk jaar studenten excelleren, zodat ze als alumni Vlaanderen en de wereld naar een hoger niveau kunnen tillen. UHasselt is veel meer dan een onderwijsinstelling, het is een plek waar aan de toekomst van Vlaanderen wordt gewerkt. Proficiat met jullie 50-jarig jubileum.

Vlaanderen Verbeelding Werkt (1)
Pl Logo Quadri

Jos Lantmeeters - Gouverneur Provincie Limburg

Beste UHasselt,

50 jaar geleden werd met de opening van het Limburgs Universitair Centrum een uniek zaadje geplant in de Diepenbeekse velden van onze provincie Limburg. Ondertussen is dit zaadje al lang ontkiemd en uitgegroeid tot een stevige - in de Limburgse bodem - verankerde plant. Onze universiteit is vandaag één van de belangrijkste motoren van onze regio.

Want door de jaren heen heeft de UHasselt zich meer en meer weten te profileren in en buiten onze provincie. Niet alleen door de uitbouw van een tweede campus in het centrum van Hasselt of door blijvend te innoveren en in te zetten op nieuwe en aantrekkelijke opleidingen ten bate van de Limburgse studenten

maar ook op vlak van betrokkenheid met de samenleving via lokale en regionale samenwerkingen met de andere Hoger Onderwijsinstellingen, bedrijven, organisaties én instellingen. Dit wordt nog eens extra onderstreept door de recente toetreding tot het Europese Universiteiten-netwerk. UHasselt heeft hiermee ontegensprekelijk een stevige basis gelegd waarop ze de komende 50 jaar verder kan bouwen, groeien en zich onderscheiden.

En ‘the best is yet to come’…

Alleen al met de bouw van het Field Research Centre en de Science Tower, met een nieuw state-of-the-art laboratorium, kiest de UH resoluut voor eigenzinnige expertise en baanbrekend onderzoek om zo ook in de toekomst een blijvende impact te hebben op de ontwikkeling van onze provincie en antwoorden te bieden om toekomstige maatschappelijke vraagstukken.

We mogen daarom best trots zijn op onze kwieke vijftiger!

Mariya Gabriel - EU Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth

Happy birthday, Hasselt University!

In 50 years, you have created an impressive network, and become a frontrunner in teaching, research, and innovation. And I think that joining the European University on Responsible Consumption and Production Eureca-Pro, was the best early birthday gift you could make yourself, your students and staff. Together, you will create numerous exciting opportunities to study, teach and research. You can be proud of what you have achieved!

Logo Ce Nl Rvb Hr
Vlaanderen Verbeelding Werkt (1)

Jo Brouns - Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw

Een halve eeuw Universiteit Hasselt, dat staat voor 50 jaar kwaliteitsvol onderwijs en innoverend onderzoek. Als Limburgse universiteit zijn jullie dan ook de groeimotor voor onze Limburgse economie, jobs en welvaart.

UHasselt vormt de onmisbare schakel tussen wetenschappelijk onderzoek en de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen.

Als Vlaams minister van Wetenschap en Innovatie, maar zeker ook als trotse Limburger, wens de UHasselt veel ontzettend veel succes toe!

Tom Vandeput - Gedeputeerde voor Economie en Innovatie

Een universiteit is meer dan alleen onderwijs en onderzoek. Het is de aanjager van innovatie in een economisch ecosysteem. Het is de plek in de regio waar nieuwe ideeën de tijd krijgen om te rijpen en waar innovaties getest en verbeterd worden, voor ze hun weg vinden naar de vele bedrijven en maatschappelijke stakeholders in hun netwerk.

Het succes van UHasselt zit voor mij dan ook niet in een groeiend aantal studenten en medewerkers. Dat is natuurlijk fantastisch, maar het echte succes zit in de groeiende meerwaarde die de universiteit hiermee biedt aan de verdere ontwikkeling van Limburg.

Ik ben dan ook bijzonder trots op de mijlpaal die onze Limburgse universiteit vandaag haalt, en ik kijk uit naar de verdere toekomst, rijk aan vruchtbare samenwerkingen.

Pl Logo Quadri
Vlaanderen Verbeelding Werkt (1)

Lydia Peeters - Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken

“Een halve eeuw excellent onderwijs en onderzoek én maatschappelijk engagement. Daar staat UHasselt voor. Al sedert haar ontstaan is UHasselt sterk verbonden met onze samenleving. Verweven met Limburg maar met een venster op de wereld, om horizonten te verbreden en antwoorden te bieden op vele uitdagingen. Een troef waar we als Limburgers trots op mogen zijn en die we moeten blijven uitspelen. Dit met het oog op een sterke regio waar elk talent telt.”

Inge Moors - Gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening, Landbouw & Platteland

Onderwijs betekent kansen, ontwikkeling en persoonlijke groei. De oprichting van het toenmalige LUC was van onschatbare waarde voor onze provincie.
Ze vond plaats tegen een achtergrond van een economisch, maatschappelijk, sociale samenleving onder druk.
Op deze manier kregen onze jonge Limburgers de gelegenheid om kort bij huis een kwaliteitsvolle, universitaire opleiding te volgen.

Onderzoek en innovatie dragen bij tot de ontwikkeling van Limburg als topregio in de Euregio en Europa.

Jongeren bleven in onze provincie wonen, werken en leven én op haar beurt verwelkomden we de instroom van nieuwe intellectualia. De universiteit  als ‘civic university’ is nauw verweven met het sociaal economisch weefsel in onze provincie. Die synergie versterkt.

Het LUC is ook mijn alma mater. Zij maakt dus op verschillende manieren deel uit van mijn persoonlijk en professioneel leven en ik ervaar zo vanuit verschillende invalshoeken wat de universiteit betekent voor mensen, organisaties, bedrijven, … 
Grote dankbaarheid maar vooral hoop om onverdroten verder te stappen.
Of zoals Nelson Mandela het verwoordde: Onderwijs is het machtigste wapen dat je kan gebruiken om de wereld te veranderen.

Pl Logo Quadri
Vlaanderen Verbeelding Werkt (1)

Zuhal Demir - Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme

50 jaar geleden zag de universiteit van Hasselt het levenslicht. Daarmee heeft ze meer jaren op de teller dan mezelf. Ze maakte in een sneltempo duidelijk dat niet enkel in Leuven, Gent of Antwerpen ruwe diamanten worden geslepen. Ook in Hasselt worden jongeren al een halve eeuw gevormd tot zelfbewuste jonge onderzoekers, ingenieurs, tot captains of society die het Vlaanderen en de wereld van morgen mee uittekenen.

Hasselt mag dan wel de jongste universiteit van het land zijn, in een mum van tijd hebben jullie jullie voet kunnen zetten naast gevestigde namen in de academische wereld. Het was dan ook zonder aarzelen dat ik tijdens de regeringsonderhandelingen in 2019 de kar trok om onze eigen Universiteit in Limburg de extra opleidingen te geven die nodig en zinvol zijn.

Vlaanderen en de wereld staan voor gigantische uitdagingen. We hoeven maar naar de energiecrisis te kijken om te weten dat onze hele samenleving danig op de proef wordt gesteld. Meer dan ooit moeten we fossiele energiebronnen afzweren en versneld de weg inslaan van hernieuwbare energie. Technologie, ontwikkeling  en onderzoek helpen ons de weg wijzen richting de circulaire toekomst. Als minister van Energie en Omgeving heb ik aan de knappe koppen aan de universiteit van Hasselt bondgenoten om Vlaanderen te leiden richting een energie efficiënte en duurzame toekomst.

Ik wens de universiteit een boeiend en leerrijk jaar toe. Wees trots op wat jullie op korte tijd hebben verwezenlijkt en kijk vol ambitie, vertrouwen en goede moed vooruit naar de toekomst. Ze lacht jullie toe.

Igor Philtjens - Gedeputeerde voor Toerisme, Erfgoed en Provinciale Domeinen

UHasselt is als civic university geen academisch eiland maar verweven met de socio-economische groei van onze provincie. Investeren in een voldoende en nabij aanbod aan universitair onderwijs en onderzoek in onze provincie is investeren in Limburgse talentontwikkeling. Met de School of Expert Education (SEE) creëert UHasselt een unieke leeromgeving voor levenslang leren. Als voorzitter van SEE wil ik Limburgse professionals extra kansen geven om de verworven kennis te verdiepen en te verbreden.

Samen met het provinciebestuur is UHasselt de voorbije 50 jaar uitgegroeid tot een sterke aanjager van de transitie naar een innovatieve en veerkrachtige samenleving en economie. Dit lustrum zorgt voor een solide basis om samen verder te werken aan een welvarend Limburg.

Pl Logo Quadri
Vlaanderen Verbeelding Werkt (1)

Ben Weyts -Vlaams minister van Onderwijs

UHasselt heeft in een halve eeuw tijd een unieke plaats veroverd in Vlaanderen. Een sterke uniciteit, identiteit en troeven die niemand anders heeft. Denk bijvoorbeeld aan het klimaatonderzoek van Ecotron, het Expertisecentrum voor Digitale Media, de campus Oude Gevangenis die open staat voor en verweven is met de hele stad en de sterke samenwerkingen met PXL, Limburgse bedrijven en via de tUL ook met de Universiteit Maastricht. Als UHasselt die eigenheid verder ontwikkelt én uitspeelt, dan wachten er nog véle prachtige eeuwen.

Luc Sels - Rector KU Leuven

De Universiteit Hasselt heeft zich in 50 jaar snel ontwikkeld tot een ‘civic university’ met een sterke reputatie. Dat laat het beste vermoeden voor de volgende 50 jaar. Het uitgebouwde profiel en de bijzondere identiteit creëert kansen voor de regio. De bijdrage als innovatiespeler in het Vlaamse ecosysteem, met ook afdelingen van imec en VIB evenals bij EnergyVille, is zonder meer betekenisvol. Namens de KU Leuven wens ik de Universiteit Hasselt het allerbeste toe in haar verdere ontwikkeling. De samenwerking in onderwijs en onderzoek ervaren we als grote meerwaarde. Die synergie is cruciaal voor de uitbouw van de Vlaamse onderwijsruimte. De intense samenwerking komt de hele Limburgse regio ten goede.

KU Leuven Logo (1)
Logo Ugent NL RGB 2400 Kleur Op Wit

Rik Van de Walle - Rector UGent

50 jaar UHasselt: het is bijna niet te vatten. 50 jaar, een halve eeuw: dat is stilaan genoeg om al van een zekere geschiedenis, een zekere traditie te kunnen spreken. Maar ook: 50 jaar, vijf decennia: dat is verbluffend weinig als je ziet hoezeer de UHasselt in die relatief korte tijdsspanne geëvolueerd is. Op alle vlak, eigenlijk: de aantallen studenten en medewerkers, de opleidingen die de universiteit aanbiedt, de onderzoeksdomeinen waarin zij actief is, de campussen die zij ontwikkeld heeft, … – en niet te vergeten: de impact die UHasselt met dit alles genereert.

Op dat laatste mag de UHasselt en iedereen die mee aan dit Limburgse verhaal geschreven heeft, wellicht nog het meest trots zijn. Het Limburgs Universitair Centrum is indertijd opgericht om nieuwe kansen te bieden aan een regio die vocht voor haar toekomst.

Het verdient bijzonder veel respect dat de UHasselt dit altijd, en tot op vandaag, is blijven uitdragen: de universiteit is er niet tot meerdere eer en glorie van zichzelf, maar is doordrongen van haar maatschappelijke rol en engagement.

En te zien aan de resultaten die de UHasselt boekt, vervult zij die rol met verve. Zonder het (mijn)stof van het verleden helemaal te willen afschudden, tekent de universiteit mee de toekomst uit. In de eerste plaats die van de eigen regio, uiteraard. Maar steeds vaker wordt ook elders – in Vlaanderen, in Europa, in de wereld – opgemerkt wat hier gebeurt.

Ik wil de universiteit dan ook oprecht feliciteren met deze 50ste verjaardag en hoop dat er nog vele mooie mijlpalen mogen volgen. Voor de UHasselt, voor alle Limburgers – en voor alle andere wereldburgers.

Herman Van Goethem - Rector UAntwerpen

Beste UHasselt

Beste studenten en medewerkers

Proficiat met de vijftigste verjaardag! Maak er een mooi feestjaar van, een jaar waarin jullie zonder beperkingen bij elkaar kunnen komen, met de academische gemeenschap, met alle Limburgers, met alle wereldburgers.

Bij een verjaardag blikken we traditioneel ook even achteruit. De universiteiten van Hasselt en Antwerpen zijn al vele decennia verbonden, onder meer door de E313 😉. Maar anders dan die ‘snel’weg wordt onze samenwerking niet gehinderd door files en gebeurlijke ongevallen.

Samen met de Brusselse collega’s werden we wel eens KMU’s genoemd: de kleine en middelgrote universiteiten. De naam is ondertussen in onbruik geraakt, maar onze band bleef. Denk bijvoorbeeld maar aan de succesvolle samenwerkingen op het vlak van nanotechnologie, materiaalonderzoek en chemie. En ook op het vlak van onderwijs sloegen we de handen geregeld in elkaar.

Maar nog veel liever kijken we uiteraard naar de toekomst. Wij kijken uit naar een verdere samenwerking. Samenwerken verrijkt alle partijen én is meer dan broodnodig om de gigantische uitdagingen van de toekomst aan te pakken.

Vlaanderen heeft nood aan een sterke universiteit in Limburg, aan een sterke UHasselt.

Feest ze,

namens alle studenten en medewerkers van UAntwerpen

UA Hor 1 Nl Rgb
FWO Logo Kleur (1)

Hans Willems - Fonds Wetenschappelijk Onderzoek

UHasselt mag terecht trots zijn op het traject dat ze de afgelopen 50 jaar heeft doorlopen. Een nieuwe universiteit uit de grond stampen, midden in de oliecrisis van de jaren 1970, is geen sinecure. Dat de UHasselt met vlag en wimpel in deze moeilijke opdracht is geslaagd, is een sprekend bewijs van de veerkracht en doorzettingsvermogen waarover ze beschikt. Dit en een ploeg van uiterst gemotiveerde en professionele onderzoekers en medewerkers, maakt dat het vanuit het FWO steeds fijn is om met de UHasselt te mogen samenwerken.

Ook wij hebben UHasselt de voorbij jaren zien groeien, waarbij de strategische keuzes die gemaakt werden om op het onderzoeksvlak in te zetten op een aantal speerpunten hebben geleid tot excellente onderzoek en baanbrekende onderzoeksgroepen. Dat wordt ook aangetoond door de positie die de UHasselt inneemt in de Times Higher Education ranglijst van Best Young Universities.  

Wij zijn van uit het FWO dan ook trots dat we doormiddel van de ondersteuning van deze excellente onderzoekers en hun onderzoek een steentje hebben kunnen bijdragen aan de ontplooiing van de UHasselt.

Het volledige FWO-team wil UHasselt dan ook van harte feliciteren met dit gouden jubileum en kijkt er naar uit om de fijne samenwerking onverminderd verder te zetten!

Rik Kriekels - Burgemeester Diepenbeek

“Net zoals de meeste Diepenbekenaren ben ik altijd heel trots geweest op de universiteit en op het feit dat in Diepenbeek de eerste stappen werden gezet tot hoe de UHasselt  intussen is uitgegroeid. Een bloeiend en innovatief instituut met een rijk en gevarieerd aanbod.

De universiteit heeft onze gemeente mee op de kaart gezet en zorgt voor een fijne dynamiek tussen studenten, inwoners en beide gemeenten. Proficiat daarvoor! En 50 kaarsjes is zeker niet het eindpunt. De toekomst lacht de universiteit tegemoet. Denk maar aan de uitbouw van de campus in Diepenbeek en de toename van het onderwijsaanbod. Ook daarvoor proficiat en veel succes!”

Logodiepenbeek
Hasselt Heeft Het Logo Zwart Hires (1)

Steven Vandeput - Burgemeester Hasselt

Sinds het Limburgs Universitair Centrum vijftig jaar geleden de deuren opende, kende de universiteit een enorme expansie op een gevarieerd aantal domeinen. En ook deze viering richt het vizier op de toekomst. Want de Universiteit Hasselt is nog steeds in volle groei.

Het stadsbestuur streeft er in samenwerking met de universiteit naar om Hasselt te laten uitgroeien tot een volwassen, dynamische studentenstad. Zo zetten we samen Hasselt op de kaart als studentenstad van én voor de studenten.

We zijn ervan overtuigd dat UHasselt net als in het verleden ook in de toekomst naam zal blijven maken in de academische wereld met vooruitstrevend en baanbrekend wetenschappelijk werk. Zo bevestigen we onze positie in het academische landschap.

Doe zo voort en van harte gefeliciteerd met jullie 50-jarig bestaan.

Wim Dries - Burgemeester Genk

Toen in 1973 het LUC zijn deuren officieel opende, werd de luide roep van de Limburgers naar een eigen universiteit ingewilligd. Louis Roppe, toenmalig gouverneur, was een grote voorvechter van de universiteit en was er zich bewust van dat de braindrain een probleem was in Limburg. De opening van een Limburgse universiteit kon dit doen keren. Met het Limburgse mijnverleden was het belangrijk om een universiteit van alle standen te voorzien, die toegankelijk en laagdrempelig zou zijn.

In de afgelopen 50 jaar is “onze” universiteit uitgegroeid tot een “Sterk Merk”.  Meer dan 6.000 studenten die jaarlijks kansen krijgen, maar ook kansen nemen om zich verder te ontwikkelen en zo ook onze provincie verstreken en versnellen.

Maar een universiteit moet meer zijn dan in steen opgerichte gebouwen, ze moet zich een plaats toe eisen in het maatschappelijk, economisch en sociaal leven. Ook daarin is UHasselt geslaagd. Door de jaren heen, soms schuchter, maar de laatste decennia met de nodige zelfzekerheid, is de jonge leerling gegroeid tot een vaste waarde in Vlaanderen en daarbuiten.

In mijn beleving is daar zeker een doorbraak gekomen bij de sluiting van Ford Genk. De rol die de UHasselt samen met andere partners opnam in de totstandkoming van SALK en nu SALK Turbo heeft absoluut de Limburgse transitie geen windeieren gelegd.

Voor een stad als Genk is samenwerken met kennisinstellingen essentieel om zichzelf, maar ook haar burgers te versteken. We kijken dan ook terug naar tientallen samenwerkingen die we de afgelopen jaren hebben opgezet met de UHasselt. Genk is een wat atypische stad maar daarom ook interessant voor een jonge, atypische universiteit om mee te experimenteren, als labo te gebruiken om zo te leren en studenten achter hun bureau laten uitkomen zodat ze oog krijgen voor de bredere context van datgeen waarvoor ze studeren.

Deze zetten stuk voor stuk in op talent, kunde, wilskracht en groei op eigen bodem. Ook de verankering van UHasselt in EnergyVille en LaBiomista zijn belangrijke stappen van de laatste jaren voor verder structurele samenwerking in Genk

Dat Limburg de nodige brains in huis heeft, is de afgelopen vijftig jaren al gebleken. Onze provincie die van schachtbokken en terrils evolueerde naar de dé locatie voor start-ups en incubathoren heeft dan ook duidelijk baat bij een steeds groeiende en evoluerende universiteit.
De goede samenwerking met de KULeuven bevordert deze groei de laatste jaren alleen maar.
Stad Genk neemt in deze snelveranderende maatschappij graag een verantwoordelijke rol op en reikt graag de hand om mee te werken aan een nog méér inclusieve universiteit die de nodige maatschappelijke rollen én verantwoordelijkheden op zich neemt.

Ik wil rector Bernard Vanheusden, alle personeelsleden, alumni en studenten proficiat wensen met deze 50ste verjaardag en wens het volledige team veel doorzettingsvermogen, ambitie, wilskracht, goede moed én Limburgse trots toe voor de komende jaren!

Genk Logo 1 Kleur Zwart 2018 2(3) (1) (1)

Raf Terwingen - Burgemeester Maasmechelen

Eerlijk gezegd wist ik niet dat onze Limburgse Universiteit en ikzelf even oud waren  !

En ondanks onze leeftijd delen we nog steeds dezelfde gedrevenheid en dynamiek.

Dank aan de Universiteit Hasselt om op zo’n korte termijn uit te groeien tot een internationaal gerespecteerde universiteit waarvan de naam ondertussen reeds de kwaliteit van de aangeboden opleidingen garandeert!

Dank om zoveel Maasmechelse jongeren de kans te geven om  zich dichter bij huis universitair te ontwikkelen !

Dank ook om van onze mooie groene gemeente een “campus” te maken van uw Universiteit : de ecotrons : Universiteit Hasselt, Campus Maasmechelen !

Maasmechelen
02 EURECA Logorgbnoframe

Peter Moser - EURECA-PRO

Congratulation to Hasselt University, Belgium’s youngest university on its 50th anniversary.

As Vice Rector of Montanuniversitaet Leoben I am happy and proud to have the opportunity to send words of greetings to our colleagues and friends at Hasselt University. We really appreciate your contribution and work to the European University on Responsible Consumption and Production, bringing in new innovative ideas and helping to successfully develop EURECA-PRO into the future.

Hendrik Verbrugge - Voorzitter AUHL

Sommigen twijfelden vijftig jaar geleden aan de levensvatbaarheid van een Limburgse universiteit. Die evolueerde echter van het LUC met 322 studenten in zes opleidingen naar de UHasselt met meer dan 6.700 studenten in 52 opleidingen. Ik ben dan ook heel blij met deze verjaardag, en met onze porceleinen bruiloft: al 20 jaar een prachtige samenwerking tussen Hogeschool PXL en UHasselt in de AUHL.

Auhl Logo 10Cm
Download

Ben Lambrechts - Algemeen Directeur Hogeschool PXL

Vijftig jaar UHasselt, een gouden jubileum voor een piepjonge universiteit. Elke Limburger stond destijds achter een universiteit in de eigen provincie om de participatie van Limburgse jongeren aan het hoger onderwijs op te krikken tot het Vlaams gemiddelde. Uit de cijfers blijkt dat dit doel nog steeds niet bereikt is en daarom blijft verdere groei noodzakelijk. Laten we er samen voor gaan!

Marc Vandewalle - Algemeen Directeur UCLL

“Proficiat aan onze buren op campus Diepenbeek! UHasselt kan terugblikken op 50 jaar sterk onderwijs en innovatie die Limburg op de internationale kaart zetten. Samen met UHasselt wil hogeschool UCLL mee de motor zijn van een rechtvaardige en welvarende regio voor iedereen. UCLL kijkt uit naar de volgende decennia van krachtige samenwerking en ontwikkeling van het Masterplan in Diepenbeek dat we samen met UHasselt en andere partners gaan realiseren”.

Images
Social Image

Tom Vanham - CEO LRM

Gefeliciteerd UHasselt

Een halve eeuw onderzoeken, kennis vergaren en kennis delen, opleiden en begeleiden, netwerken, valoriseren en realiseren: de UHasselt is breed vertakt en diepgeworteld in onze provincie. 50 jaar kan al tellen in mensenjaren, in universiteitsjaren is de UHasselt piepjong. De UHasselt lijkt in vele opzichten op de Limburgse investeringsmaatschappij LRM: verankerd in Limburg, impactvol, dynamisch, civic, … Net daarom is onze samenwerking steeds erg vruchtbaar en bijzonder constructief.

Van harte gefeliciteerd met jullie jubileum!

Johann Leten - Gedelegeerd bestuurder VOKA KvK Limburg

“De afgelopen vijf decennia is de UHasselt uitgegroeid tot een van de kennismotoren van onze provincie. De unief staat voor academische kennis, praktisch vertaald. Cruciaal in een tropple helix model. Via verschillende wegen proberen wij vanuit Voka – KvK Limburg samen met de UHasselt de afstand tussen de academische wereld en de bedrijfswereld te verkleinen. Het is een gezamenlijke ambitie waar we de komende jaren samen aan zullen blijven werken. Voor ons staat het buiten kijf dat de UHasselt een volwaardige universiteit binnen het Vlaamse onderwijslandschap is, een universiteit die alle middelen en mensen verdient om verder te groeien in het belang van onze Limburgse samenleving. Van harte proficiat met jullie 50ste verjaardag!”

Logo Voka 1000Px
Logo

Ruben Lemmens - Gedelegeerd bestuurder VKW Limburg

Een ambitieuze regio die naam waardig dient onderwijsinstellingen te hebben met diezelfde kenmerken. In Limburg hebben we dat zowel via universiteit als hogescholen. Het is gepast hier hulde te brengen aan de geweldige inzet met bijhorende resultaten die in de afgelopen 50jaar door zovelen is verwezenlijkt namens UHasselt. VKW blijft trouwe compagnon de route met UHasselt en kijkt hoopvol naar een ambitieuze toekomst. Ad multos annos.

Kristien Verbrugghen - VLIR-UOS

50 jaar UHasselt: Wat zijn we blij om daar minstens de helft van te hebben mogen meemaken. Sinds 1998 zetten we met VLIR-UOS in op "sharing minds, changing lives". In de afgelopen 25 jaar hebben we UHasselt met eigen ogen zien groeien. In het algemeen, maar ook op het vlak van concreet engagement voor duurzame ontwikkeling.

Zo bestond universitaire ontwikkelingssamenwerking aan UHasselt 25 jaar geleden voornamelijk uit een handvol academici met slechts enkele VLIR-UOS-projecten. We zijn blij dat UHasselt vandaag een universiteit is met een internationaal karakter, een concreet maatschappelijk en solidair engagement en een rector die laat zien hoe geïntegreerd universitaire ontwikkelingssamenwerking is binnen het mandaat van een instelling en een academicus/a.

Proficiat, UHasselt!

Download (1)
Logo Abvv Limburg (1)

Georges Achten - Secretaris ABVV Limburg

ABVV Limburg wenst Universiteit Hasselt te feliciteren met haar 50-jarig bestaan en hoopt

dat de universiteit ook in de toekomst haar rol als motor van de Limburgse economische

ontwikkeling zal blijven waarmaken. Wij wensen haar veel succes met de verdere uitbouw

van een innovatief opleidingsaanbod zodat er een einde komt aan de huidige braindrain uit onze provincie.

Noël Slangen - Algemeen Directeur POM Limburg

Moeilijke bevallingen produceren vaak de mooiste kindjes. De strijd voor een Limburgse

universiteit is bergop gevoerd. Maar boven op die berg schittert vandaag een UHasselt die

op talloze vlakken toonaangevend is. Tijd om na 50 jaar het glas te heffen, en dan aan de

volgende bergetappe beginnen. Want een sterke universiteit is onmisbaar in ons kwetsbare economische weefsel.

POM Limburg
LIMB Transp Groen Gradient (1)

Carien Neven - Secretaris Beweging.net Limburg

Beweging.net Limburg feliciteert onze UHasselt met haar jubileum. 50 jaar geleden heeft de UHasselt een stevig fundament voor de democratisering van het hoger onderwijs in onze provincie gelegd, vertrekkende vanuit het gegeven dat onderwijs in eigen regio een basisrecht is en zo drempels wegnam voor Limburgse jongeren voor wie verder studeren in het hoger onderwijs geen evidentie was.

Ondertussen is onze Limburgse samenleving ook 50 jaar geëvolueerd en dient de opbouw op de toen gelegde fundamenten ook aangepast te worden aan deze evolutie. Onze UHasselt is ondertussen ingebed in ons Limburgs sociaal en economisch weefsel en transformeert geleidelijk naar een civic university, die meebouwt aan onze regio waar samenwerking met de verschillende maatschappelijke spelers een evidentie wordt.  En waar samenwerking o.a. met onze Beweging ook omgezet wordt in nieuwe richtingen. Een win-win voor iedereen.

En zoals onze samenleving steeds evolueert en zich ook aanpast aan nieuwe situaties, zal onze UHasselt dat ook de volgende 50 jaar moeten blijven doen. Er liggen nog verschillende uitdagingen om samen aan te pakken zoals mobiliteit, betaalbare studentenhuisvesting, doorstroming vanuit het secundair onderwijs. En daar willen wij als brede middenveldorganisatie zeker mee onze schouders blijven onder zetten de volgende 50 jaar. Voor een sterke, slimme en sociale regio.

Bart Lodewyckx - Gedelegeerd bestuurd UNIZO Limburg

Als je 50 wordt, heb je Abraham gezien en word je beschouwd als een wijze man of vrouw.  Universiteit Hasselt is reeds lang een wijze kennisinstelling bestaande uit wijze mannen en vrouwen die hun stempel op een hele generatie afgestudeerden hebben gedrukt. Bedankt voor het verrijken van onze provincie en het klaarstomen van de vele jongeren die onze KMO’s van de nodige frisse kennis voorzien. Op naar de volgende 50 jaar!

Logo Unizo Kader Web 1024X1024
RLKM 2019 RGB

Ignace Schops - Directeur Regionaal Landschap Kempen en Maasland, Eredoctor Universiteit Hasselt

DOCHAKUKA!

“The most dangerous worldview is the worldview of those we have not viewed the world”, een uitspaak van een groot wetenschapper, Edward Osborne Wilson.

De Universiteit Hasselt slaagt erin de globale uitdagingen lokaal te vertalen, internationaal opmerkelijke onderzoeksresultaten te behalen en succesvolle spin-offs te ontwikkelen. Blijf de ongetemde uitdagingen van de toekomst met voldoende “wildigheid” benaderen en onderzoeken. Blijf jongeren inspireren en opleiden tot topwetenschappers. Blijf wetenschap verbinden met de samenleving. Proficiat.

[Dochakuka is Japans voor globale lokalisatie, oftewel “Glokaal”]

Kaat Mendonck - Hoofdredacteur Radio 2 Limburg

Wij waren erbij toen jullie geboren werden: in 1973, aan de oevers van de Demer in Diepenbeek.

Wij zagen jullie opgroeien: tienduizenden studenten studeerden af en jullie gaven Limburgse jongeren toegang tot hoger onderwijs.

Ook in de toekomst zullen we jullie volgen en laten horen. Jullie bouwen verder aan nieuwe campussen, bepleiten de noodzaak van bijkomende opleidingen, jullie verzetten wetenschappelijke bakens. Samen met de afgestudeerden proberen jullie van Limburg een betere, welvarende plek te maken. Jullie geven de regio een stem. En dat klinkt als muziek in onze oren. Van professor tot student: jullie zullen blijven weerklinken op onze radio en online.

Radio 2 wenst jullie een gelukkige verjaardag!

R2 Woordmerk Orange
504Px TVL Belgium Logo.Svg

Eddy Eerdekens - Hoofdredacteur TV Limburg

Als de Universiteit Hasselt viert, viert Limburg mee, want als het goed gaat met de universiteit, gaat het goed met Limburg en omgekeerd. Limburg zendt zijn zonen en dochters uit en de wereld zendt zijn zonen en dochters naar Limburg. Elke Limburgse politicus, iedere ondernemer, wetenschapper, kunstenaar, academicus, elke inwoner, iedereen met een hart voor Limburg, moet zijn schouders blijven zetten onder de verdere uitbreiding van de Universiteit Hasselt. Geen grotere wissel op de toekomst van Limburg en de Limburgers dan de universiteit. En ook TV Limburg viert mee. Het is onze ambitie om ook de volgende 50 jaar even kritisch, nieuwsgierig en betrokken vragen te blijven stellen en verslag uit te brengen over de jongste, de mooiste, de groenste en de beste universiteit van Vlaanderen.

Indra Dewitte - Hoofdredacteur Het Belang van Limburg

50 jaar. Voor een huwelijk betekent dat goud, voor een universiteit ben je dan net uit je kinderschoenen gegroeid.

Om maar iets te zeggen, KU Leuven heeft al zes eeuwen achter de kiezen. Universiteit Gent leunt op ruim tweehonderd jaar traditie.

Wanneer je daar die halve eeuw van Universiteit Hasselt tegenover zet, kan je niet anders dan diep respect hebben voor wat de Limburgse ploeg op die korte tijdspanne gerealiseerd heeft. Wetenschappelijke toppers, academisch onderzoek op wereldniveau, vernieuwende samenwerkingen rond onder meer duurzame consumptie en productie, zoals de recente Eureca-PRO- alliantie … het rijtje verwezenlijkingen van UHasselt is langer dan je zou verwachten van zo’n jonge speler.

Bovendien weet de Limburgse universiteit op de een of andere verfrissende manier aan te sluiten bij wat er suddert en leeft in de samenleving. De ivoren toren is hier kleiner, ze staan dichter bij de maatschappij. De civic gedachte die Uhasselt hoog in haar vaandel draagt, is bijzonder mooi. Deze universiteit wil niet alleen topkwaliteit op academisch vlak, ze wil ook haar verantwoordelijkheid ten opzichte van de regio ten volle dragen. Een sterke universiteit, voor een sterke regio, en met een sterke verbondenheid met de hele samenleving is haar credo.

Het is in deze visie dat Universiteit Hasselt en Het Belang van Limburg elkaar vinden. We willen beiden kwaliteit, maar niet ten koste van verbondenheid. We willen iedereen mee. We willen allebei een venster op de wereld zijn. Is kennis uiteindelijk niet het beste wapen tegen de angst waaraan de samenleving vandaag ten prooi valt?

In dat kader en met het bewustzijn van de rol die we te spelen hebben binnen onze regio, werken Universiteit Hasselt en Het Belang van Limburg al enkele jaren samen aan een prachtig project van burgerparticipatie: het Grootste Limburgonderzoek Ooit. Een initiatief waarin wetenschappers, journalisten én Limburgers hun beste beentje voorzetten en waarbij we de stem van de burger niet alleen laten klinken, maar er ook uit leren.

UHasselt is een universiteit om trots op te zijn. Het is een hefboom voor een sterker en beter Limburg. Daarom wensen we Uhasselt dan ook een ambitieuze toekomst van groei en succes. Het groeiplan ligt op tafel. Het belang ervan kan niet onderschat worden. We beloven met de krant om in de komende jaren mee de schouders te zetten onder de verdere uitbouw van ‘onze’ universiteit. Maar vandaag mag er eerst gefeest worden. Vanwege alle medewerkers van Het Belang van Limburg: een heel gelukkige verjaardag!

Hbvl