19 organisaties bundelen krachten om jongeren in kansarmoede te helpen bij de stap naar hoger onderwijs

Jongeren die opgroeien in kansarmoede nemen minder snel de stap naar het hoger onderwijs en zijn dan ook nog eens minder succesvol dan jongeren uit een betere sociaaleconomische situatie. En dat terwijl onderwijs net één van de sleutels is om te ontsnappen uit kansarmoede. Om hier verandering in te brengen en de instroom van jongeren in kansarmoede naar het hoger onderwijs te verbeteren, bundelen 19 Limburgse organisaties nu de krachten in een bondgenotennetwerk. Het project kan rekenen op 150.000 euro financiering van Vlaams Minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle.

Opstart Bondgenotennetwerk EDU Sherpa Opstart Bondgenotennetwerk EDU Sherpa

EDU Sherpa

41 procent van de jongeren die opgroeien in kansarmoede presteert minder goed in het hoger onderwijs. Bij meer geprivilegieerde leerlingen met een hoge sociaaleconomische situatie is dat maar 6 procent. “En dat heeft verschillende redenen”, zegt Marijn Straetemans, stafmedewerker onderwijsbeleid aan UHasselt. “Zo ervaren deze jongeren meer barrières wanneer ze kiezen voor een studie in het hoger onderwijs, zowel op financieel vlak als op sociaal-emotioneel en organisatorisch vlak. Ze hebben bijvoorbeeld een lager zelfbeeld, hebben vaak geen rolmodellen die hen kunnen inspireren om te studeren aan een hogeschool of universiteit en het ontbreekt hen vaak aan de juiste ondersteuning om aan de studie te beginnen of tot een goed einde te brengen.”

Limburg hinkt achterop

In Limburg is de situatie nog problematischer. Terwijl in Vlaanderen 12% van de jongeren de school zonder diploma verlaat, is dat in Genk 20,8% en ook in de andere voormalige mijngemeenten en Leopoldsburg is er een gemiddelde schooluitval van 16,4%. “Dat vertaalt zich dan ook in de instroom naar het hoger onderwijs, waarbij in Limburg minder jongeren in kansarmoede kiezen voor een studie in het hoger onderwijs en zij die dat wel doen sneller afhaken, vaak al na 1 of 2 jaar in hun studies. En dat ongeacht hun capaciteiten en vaardigheden”, zegt Marijn Straetemans.

Oprichting EDU Sherpa

Om de doorstroom van jongeren in kansarmoede naar het hoger onderwijs te verbeteren, bundelen nu 19 Limburgse organisaties, op initiatief van Universiteit Hasselt, de krachten onder de naam EDU Sherpa. “Het gaat hierbij om zowel scholengroepen, steden en gemeenten, middenveldorganisaties en hoger onderwijsinstellingen. Allemaal werken deze organisaties rond het begeleiden van jongeren en hun ouders maar met dit bondgenotennetwerk willen we alles beter op elkaar afstemmen”, zegt Herman Reynders, co-voorzitter van TALim, één van de projectpartners.

Opstart Bondgenotennetwerk EDU Sherpa
Bondgenotennetwerk EDU Sherpa

Het landschap is nu nog te versplinterd, waarbij iedereen veelal op een eiland werkt, merken de projectpartners. EDU Sherpa brengt de organisaties daarom samen om van elkaar te leren, en te ontdekken waar nog verbeterpunten zijn. “Zijn er organisaties die dubbel werk leveren door op hetzelfde thema te focussen, en zijn er zaken waar nog niemand rond werkt? Dat willen we bepalen met EDU Sherpa. In dit netwerk brengen we heel wat verschillende expertises en ervaringen samen. En dat is nodig, want de mechanismen die aan de basis liggen van ongelijke onderwijskansen zijn enorm complex. Om die mechanismen te analyseren en te doorbreken, heb je voelsprieten en sparringpartners nodig. EDU Sherpa biedt die”, zegt prof. dr. Wanda Guedens, vicerector Onderwijs aan UHasselt.

150.000 euro Vlaamse steun

Het project ontstond na de oproep van Vlaams minister voor Armoedebestrijding Benjamin Dalle. De Vlaamse regering kent EDU Sherpa 150.000 euro toe om de volgende 2 jaar rond de doorstroom van jongeren in kansarmoede naar het hoger onderwijs te werken. "Het lijstje bondgenoten is indrukwekkend. Als ik zie dat zoveel organisaties de handen in elkaar slaan, dan ben ik als minister verheugd om dit te ondersteunen. ik ben er dan ook van overtuigd dat net die verscheidenheid aan partners ervoor zal zorgen dat jullie kans op slagen groot is. Zo zorgen jullie voor een betere toekomst voor deze jongeren en voor aankomend talent in Limburg", zegt Minister Benjamin Dalle.

Met deze Vlaamse financiering wordt een deeltijds medewerker aangeworven die EDU Sherpa zal trekken. “We willen vooral mét jongeren die opgroeien in kansarmoede praten, en niet óver hen. Daarom nodigen we zoveel mogelijk ervaringsdeskundigen uit tijdens onze overlegstructuren”, zegt Ina Arts van Avansa.

Ook Jos Lantmeeters, gouverneur van Limburg, is tevreden met de opstart van dit netwerk: “Met de gezamenlijke inspanning in dit educatief traject en de gerichte ondersteuning voor jongeren uit kansengroepen, bieden we iédereen de kans om dromen mogelijk te maken. Dit maakt van EDU Sherpa niet alleen een brug, maar ook een symbool van inclusie in ons onderwijs.”

De partners binnen EDU Sherpa zijn:

Universiteit Hasselt

Hogeschool PXL

Hogeschool UCLL

Scholengemeenschap Sint-Quintinus

Scholengemeenschap Sint-Maarten

Vincentius Limburg

Een Hart voor Limburg

Stad Genk

Stad Hasselt

Stad Beringen

Welzijnszorg Limburg

CAW Limburg

TALim

Saamo Limburg

Avansa Limburg

Auxilia Limburg

Groep Intro Limburg

Kerngroep Kansarmoede

U-RISE onderzoeksgroep UHasselt