Dirk De Wachter, Annemarie Mol, Christian Grönroos en Stella Nkomo nieuwe eredoctoren UHasselt

Voor haar 49ste verjaardag verwelkomt Universiteit Hasselt 4 nieuwe eredoctoren die de mens centraal stellen en welzijn bevorderen. De eredoctoraten gaan naar psychiater Dirk De Wachter, filosofe Annemarie Mol, econoom Christian Grönroos en econome Stella Nkomo. “Vier wetenschappers, gedreven om een positief verschil te maken voor anderen en zo het welzijn in onze samenleving te bevorderen”, zegt rector Bernard Vanheusden. De organisatie Te Gek!? krijgt tijdens de academische zitting een speciale erkenning voor haar jarenlange inzet voor geestelijke gezondheid.

Groepsfoto Eredoctoren Uhasselt Groepsfoto Eredoctoren Uhasselt

Met ‘Kindness’ als centrale thema van haar Dies Natalis (geboortedag) brengt UHasselt dit jaar de nood aan meer verbondenheid in onze samenleving en meer vriendelijkheid, mededogen en begrip voor elkaar onder de aandacht. “In deze onzekere tijden is er meer dan ooit nood aan mensen die het vermogen hebben om bruggen te bouwen, verschillen te overstijgen en zich open te stellen voor anderen. Onze vier nieuwe eredoctoren zijn ware ambassadeurs van deze ‘kindness’. Allen moedige, geëngageerde individuen die het verlangen delen om een positief verschil te maken voor anderen en zo niet alleen onderlinge relaties, maar ook de samenleving in haar geheel te versterken”, zegt rector Bernard Vanheusden.

De nieuwe UHasselt-eredoctoren zijn:

Bernard Vanheusden Dirk De Wachter

Prof. dr. Dirk De Wachter – Instellingseredoctoraat

Psychiater-psychotherapeut Dirk De Wachter is diensthoofd systeem- en gezinstherapie aan het Universitair Psychiatrisch Centrum van KU Leuven en één van de meest gezaghebbende stemmen over geestelijke gezondheid in ons land. Zijn overtuiging dat het een diep menselijke behoefte is om betekenis te hebben en als zinvol gezien te worden, zorgen voor scherpe analyses over onder andere de staat van de geestelijke gezondheidszorg in ons land en het overmatig gebruik van psychofarmaca in onze samenleving. Zijn visie leidde ook al tot sterke pleidooien om eindelijk armoede en eenzaamheid ten gronde aan te pakken. “De verbondenheid en betrokkenheid in de boodschappen van Dirk De Wachter, spreken ons als een verbonden en betrokken universiteit enorm aan. We zijn dan ook zeer verheugd dat we Dirk De Wachter als eredoctor mogen verwelkomen aan UHasselt”, zegt rector Bernard Vanheusden.

Prof. dr. Annemarie Mol – eredoctoraat Faculteit Architectuur en Kunst

Prof. dr. Annemarie Mol (Universiteit Amsterdam, Nederland) is filosofe en antropologe. In haar onderzoek combineert ze filosofie, medische sociologie, antropologie, wetenschapssociologie en sociale theorie om zo te komen tot een open blik waarbij er ruimte is voor de waarden en wereldvisies van anderen en waardoor dialoog tot stand kan komen. Zo inspireert zij academische ontwerpers en kunstenaars om in hun werk zorgzaam om te gaan met de neiging om bepaalde visies op te dringen aan anderen. “Een visie die we delen binnen onze faculteit Architectuur en Kunst, waarbij we bijvoorbeeld binnen ons participatief design vormgeven aan een dialoog tussen mensen, gemeenschappen en hun omgeving om ruimtes vorm te geven”, zegt prof. dr. Liesbeth Huybrechts, promotor van dit eredoctoraat.

Annemarie Mol En Liesbeth Huybrechts
Christian Gronroos En Allard Van Riel

Prof. dr. Christian Grönroos – eredoctoraat Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen

De Finse econoom Christian Grönroos (emeritus Hanken School of Economics, Finland) is medegrondlegger van relatiemarketing- en ‘service-denken’ in de (bedrijfs)economische wetenschappen. Hij bracht een klant-centrische visie binnen in het economische denken, waarbij de focus niet meer zozeer ligt op louter het productieproces en het maken van goederen als bron van waardecreatie, maar waar juist de klantervaring en dienstverlening hierin een zeer belangrijke rol spelen. “Deze mindshift naar de menselijke factor bevrijdt bedrijven van het kille doel van louter productie en winst maken en verlegt de focus naar het belang van warme menselijke relaties en hoe klanten het bedrijf en de dienstverlening ervaren. Hierdoor bracht hij heel wat meer kindness binnen in het economische denken. En deze roep om de mens centraal te zetten in het economisch denken, heeft onze vakgroep Marketing sterk beïnvloed in ons onderzoek en onderwijs en de manier waarop wij bedrijven adviseren”, zegt prof. dr. Allard Van Riel, promotor van dit eredoctoraat.

Prof. dr. Stella M. Nkomo - eredoctoraat Facultaire School Sociale Wetenschappen

De Amerikaanse professor Stella M. Nkomo (University of Pretoria, Zuid-Afrika) is één van de meest gezaghebbende academische stemmen rond onderzoek naar etnische en raciale diversiteit binnen organisaties. Tot de jaren ‘90 werd raciale ongelijkheid in organisaties niet zo veel onderzocht. De weinige studies beschouwden raciale ongelijkheid als het gevolg van de vooroordelen van individuen die leidden tot discriminatie. Stella Nkomo verlegde met haar onderzoek de focus naar meer structurele processen en gebruiken binnen organisaties die tot de onderdrukking van een bepaalde groep door een andere groep kan leiden. Stella Nkomo was de eerste scholar die liet zien hoe in organisaties structuur, cultuur, processen en praktijken niet neutraal zijn. De norm, waartegen iedereen afgemeten wordt, is op het lijf geschreven van de dominante groep. En dat houdt ongelijkheid in stand. Dit inzicht is cruciaal om een beleid te kunnen ontwikkelen die de norm in vraag stelt en gelijkheid bevordert. “Stella Nkomo neemt met haar academisch werk een duidelijk standpunt in tegen structurele ongelijkheid, en dat zonder het debat te polariseren in 'wij' en 'zij'. Ze toont ons zo, met woord en daad, de weg naar een inclusieve samenleving”, zegt prof. dr. Patrizia Zanoni, promotor van dit eredoctoraat.

S Nkomo Picture

Te Gek!? – Speciale erkenning

Voor het eerst tijdens haar Dies Natalis reikt UHasselt ook een speciale erkenning uit aan een initiatief. Dit jaar viel de keuze op ‘Te Gek!?’. Al bijna twintig jaar maakt Te Gek!? geestelijke kwetsbaarheid bespreekbaar met onder meer albums, concerten, lezingen fietstochten en schoolbezoeken. Met haar uitgebreide netwerk van ambassadeurs toont ‘Te Gek!?’ oud en jong de noodzaak en mogelijkheden om over hun worstelingen te praten als het eens wat minder gaat. “Namens alle studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers van UHasselt willen we ‘Te Gek!?’ dan ook bekronen om van het hoofd een zaak te maken en taboes te doorbreken”, zegt prof. dr. Wanda Guedens, vicerector Onderwijs.

Te Gek!