Drie UHasselt-studenten maken met eindwerk rond duurzaamheid kans op Vlaamse Future Proef Award

Met een eindwerk rond het recycleren van lithium-ion batterijen in samenwerking met een maatwerkbedrijf en één over de ommekeer naar meer collectieve woonvormen zijn drie UHasselt-studenten geselecteerd voor de Vlaamse Future Proef Award. Die prijs, ter waarde van 3.000 euro, bekroont het beste afstudeereindwerk rond duurzaamheid in het Vlaamse hoger onderwijs. “Van de zes geselecteerde eindwerken zijn er twee van UHasselt-studenten, een mooi teken dat duurzaamheid centraal staat in de onderwijsprogramma’s van onze universiteit”, zegt Griet Verbeeck, voorzitter van de stuurgroep duurzaamheid aan UHasselt.

24 03 25 Uitreiking Future Proef Award 001 24 03 25 Uitreiking Future Proef Award 001

Future Proef Awards

Met de Future Proef Award wil de Vlaamse overheid het debat rond een meer duurzame samenleving stimuleren en tonen hoe goed onderwijs en onderzoek hierbij kunnen helpen. De award wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt. Alle hoger onderwijsinstellingen konden eindwerken van hun studenten indienen, waarna een jury de zes beste afstudeerprojecten selecteerde. Uit de drie UHasselt-genomineerden, die elk vanuit UHasselt al een geldprijs van 300 euro wonnen, werden zowel de masterproef van architectuurstudent Senne Vanhoudt als het eindwerk van Kobe Smeers en Tom Machiels, masterstudenten Elektromechanica optie automatisering (UHasselt/KULeuven) als één van de beste gerangschikt. Op 22 april zal een jury de uiteindelijke winnaars bekendmaken tijdens een uitreikingsmoment aan de VUB.

24 03 25 Uitreiking Future Proef Award 002

Duurzaam collectief wonen

Hoe kunnen we een locatie met veel individuele woningen omvormen naar een meer collectieve woonvorm? Die vraag stond centraal in het eindwerk van architectuurstudent Senne Vanhoudt, nu alumnus van UHasselt. “Als ambitieuze architect voel ik een sterke verantwoordelijkheid voor onze planeet en geloof ik dat mijn vak een grote impact kan hebben op het verbeteren van de wereld. Mijn ontwerp, het ‘Adaptief bouwblok’, illustreert mijn visie op duurzame architectuur en fungeert als een pilootproject voor grootschalige toepassing”, vertelt Senne Vanhoudt.

In zijn ontwerp werkte hij op het niveau van woonblok en integreerde hij groene daken en gemeenschappelijke groene ruimtes met veel plek voor bomen, wadistructuren en  halfverharding om zo een gezondere en aantrekkelijkere leefomgeving te creëren. De groene elementen dragen daarbij niet alleen bij aan het welzijn van de bewoners, maar ook aan het verminderen van stedelijke hitte-eilandeffecten en het bevorderen van de biodiversiteit. “Mijn architecturale visie is geworteld in duurzaamheid en verantwoordelijkheid, met als doel een betere toekomst te creëren voor huidige en toekomstige generaties”, zegt Senne Vanhoudt.

Beter recycleren van batterijen

Met de Reblocc introduceren masterstudenten Kobe Smeers en Tom Machiels in hun masterproef bij de start-up Reacct, een herlaadbare blokbatterij die gebruikt kan worden voor wegsignalisatie. Reacct richt zich op het hergebruik van batterijen door de ontwikkeling van een efficiënte productielijn om lithium-ion batterijen te recycleren. De studenten ontwikkelden hiervoor een lineair en eenduidig proces, dat uitgerold werd in het maatwerkbedrijf BEWEL.

“Hiermee recycleren we lithium-ion batterijen tot herlaadbare blokbatterijen, wat een belangrijke stap is naar een circulaire economie. Op deze manier verminderen we het afval en maximaliseren we hergebruik. En door sociale tewerkstelling te combineren met ecologische en economische voordelen, draagt het project ook bij aan een duurzamere toekomst en vermindert het de afhankelijkheid van Europa van buitenlandse batterijproductie”, zeggen Kobe Smeers en Tom Machiels, nu alumni van UHasselt.

Trots

“We zijn erg trots dat deze twee eindwerken het nu gehaald hebben tot bij de laatste zes kanshebbers voor de Future Proef Award”, zegt Griet Verbeeck. “Aan UHasselt is duurzaamheid één van de vier transversale beleidslijnen. Dat wil zeggen dat we erg inzetten op het verduurzamen van onze eigen universiteit, maar ook op het ontwikkelen van duurzaamheidscompetenties bij al onze studenten. We willen hen echt opleiden als voorvechters voor een duurzame toekomst. Met deze twee masterproeven, en ook met het derde door UHasselt geselecteerde eindwerk van studenten Seyed Ebrahim Sobhani en Stanley Gavino rond het gebruik van artificiële intelligentie in het verduurzamen van steden en gemeenten, tonen we dat we op de goede weg zijn.”