Erfenis van 2 miljoen euro voor BIOMED onderzoek naar reumatische aandoeningen

De overleden Aalsterse arts dr. Roland Demaeseneer laat een erfenis van 2 miljoen euro achter voor het onderzoek naar reumatische aandoeningen van BIOMED UHasselt. “Een ontzettend grote boost voor ons onderzoek”, zegt prof. dr. Veerle Somers. “Met dit geld kunnen we klinische studies opstarten om het ziekteverloop van reumatische aandoeningen beter te voorspellen en kijken of nieuwe therapieën kunnen aanslaan”. Voor het Universiteitsfonds UHasselt is deze erfenis het hoogste bedrag dat al geschonken werd voor wetenschappelijk onderzoek.

Proffen Niels Hellings Veerle Somers BIOMED Proffen Niels Hellings Veerle Somers BIOMED

Erfenis

Dr. Roland Demaeseneer was een jarenlang gewaardeerd arts internist in het ziekenhuis van Aalst. Als arts was hij gefascineerd door onderzoek naar afwijkingen van het bloed. Hij was ongetrouwd, had geen kinderen, en was zelf enig kind. Tijdens zijn leven vergaarde hij een mooi kapitaal, dat hij besloot na zijn overlijden te zullen schenken aan een goed doel. “In 2012 heeft Dr. Demaeseneer hiervoor contact gezocht met het Universiteitsfonds UHasselt. Na enkele persoonlijke gesprekken, waaruit bleek dat dr. Demaeseneer zich erg had ingelezen in allerlei mogelijke erfenisdoelen rond wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen, besloot hij om meer dan 2 miljoen euro te schenken aan het onderzoek naar auto-immuunziekten van BIOMED UHasselt. Hiervoor vroeg hij UHasselt om een fonds op te richten dat de naam van zijn moeder krijgt, zijn rolmodel tijdens zijn leven. Het ‘Caroline Bonte Memorial Foundation’”, zegt Frédérique de Keyser, coördinator van Universiteitsfonds UHasselt.

Baanbrekend onderzoek naar reumatoïde artritis en spondyloartritis

Op 4 september 2020 is dr. Demaeseneer op 74-jarige leeftijd overleden in Aalst, waarna de erfenis van 2 miljoen euro in vorm van geld en goudstaven geschonken werd aan Universiteit Hasselt. “Een heel mooie erkenning voor ons jarenlange onderzoek”, zegt prof. dr. Veerle Somers (BIOMED). Het geld zal gebruikt worden om het onderzoek rond reumatische aandoeningen, en meer specifiek reumatoïde artritis en spondyloartritis, te versterken. Doorheen de jaren heeft BIOMED veel expertise opgebouwd rond deze auto-immuunziekten waarbij het ziekteverloop erg verschillend is bij de individuele patiënt. De onderzoeksgroep van prof. dr. Veerle Somers ontdekte al verschillende stoffen in het lichaam, biomerkers genaamd, die aangeven of een persoon lijdt aan een vroege vorm van spondyloartritis. “Ook hebben we al biomerkers gevonden die kunnen helpen voorspellen of een bepaalde therapie kan aanslaan bij een patiënt met reumatoïde artritis”, zegt Veerle Somers.

Schat aan informatie beschikbaar

Dankzij de erfenis van dr. Demaeseneer kunnen de onderzoekers van BIOMED deze biomerkers verder gaan valideren in grote klinische studies. Wereldwijd zullen zij bloedstalen van patiënten met reumatoïde artritis en spondyloartritis analyseren om te kijken of de resultaten gelijklopend zijn met de eerste gedane bevindingen. “Een proces dat heel wat mankracht kost en waar slechts weinig financieringsmogelijkheden voor zijn. Niet alleen kunnen wij hiervoor nu nieuwe onderzoekers aanwerven, we gaan ook investeren in nieuwe technologie om dit onderzoek naar een nog hoger niveau te trekken. Waar wij met de huidige aanpak honderden biomerkers uit plasmastalen kunnen halen, zullen dat er in de toekomst tienduizenden zijn. Een schat aan informatie dus, die heel waardevolle wetenschappelijke gegevens oplevert voor de vroegtijdige diagnose en ontwikkeling van mogelijke therapieën voor de reumatische aandoeningen reumatoïde artritis en spondyloartritis”, zegt Niels Hellings, directeur van BIOMED UHasselt. “Deze technologie kan daarnaast natuurlijk ook breder ingezet worden voor andere auto-immune aandoeningen waar een juiste diagnose te lang op zich laat wachten”, zegt Veerle Somers.

Erfenis

Het is voor het eerst dat een zo hoog bedrag van 2 miljoen euro via een erfenis (legaat) geschonken wordt aan UHasselt. En in de geschiedenis van het Universiteitsfonds UHasselt is dit het hoogste bedrag dat ooit al geschonken is, want naast erfenissen of testamenten kan er ook een schenking bij leven gedaan worden. Hierbij worden er geen overheadkosten aangerekend, waardoor het volledige bedrag integraal naar het wetenschappelijke onderzoek gaat.

“Voor Universiteit Hasselt betekent iedere schenking een heel mooie steun en erkenning voor haar wetenschappelijk onderzoek. We vinden het dan ook ontzettend belangrijk om de warme universiteit die we zijn ook te tonen aan onze schenkers, zegt Frédérique de Keyser. “Wie interesse heeft om UHasselt als goed doel op te nemen in een erfenis kan ons steeds persoonlijk contacteren om kennis te maken met onze universiteit, ons onderzoek en de verschillende mogelijkheden te overlopen. In dialoog gaan we dan na hoe het engagement van iedere schenker geënt kan worden op onze drie pijlers, onderwijs, onderzoek en patrimonium. Dit uitzonderlijke legaat biedt ons nog eens de kans om niet alleen dr. Demaeseneer, maar alle schenkers aan UHasselt uitdrukkelijk te bedanken.”

Wil jij ook onderzoek aan UHasselt steunen? Ontdek op deze pagina alles over het Universiteitsfonds UHasselt.