Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen behaalt prestigieuze internationale accreditatie AACSB

Na verschillende plaatsbezoeken door een externe jury en een uitgebreide evaluatie gedurende enkele jaren, krijgt de faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen van UHasselt het prestigieuze AACSB-kwaliteitslabel van de Amerikaanse Association to Advance Collegiate Schools of Business. Zij beoordeelt wereldwijd kennisinstellingen die bedrijfsopleidingen aanbieden en reikt dit hoogaangeschreven kwaliteitslabel uit aan instellingen die excelleren in hun economisch onderwijs en onderzoek. “Een hele eer voor onze faculteit want slechts 6 procent van de academische managementopleidingen wereldwijd heeft dit label”, zegt decaan prof. dr. Piet Pauwels.

AACSB Foto BEW AACSB Foto BEW

AACSB-label

Om te voldoen aan het AACSB-label, worden bedrijfsopleidingen wereldwijd geëvalueerd op 15 zeer strenge kwaliteitsnormen. Hierbij kijkt een externe internationale jury onder meer naar de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek en naar de interne processen en strategieën die de opleiding gebruikt om haar missie en visie te realiseren. Hiervoor neemt de jury uitgebreide zelfevaluatierapporten door en gaat ze tijdens plaatsbezoeken in gesprek met zowel docenten, stafmedewerkers en het beleid van de faculteit als met studenten, alumni en het afnemend veld.

AACSB Logo Member Color RGB

“In 2019 zijn we met het proces gestart om dit kwaliteitslabel te behalen”, zegt decaan Piet Pauwels. “Het is een lang en intensief proces geworden, waarbij we gelukkig konden rekenen op de tomeloze inzet van velen binnen onze faculteit, het centrale beleid en stakeholders zoals onze alumni en mensen uit het bedrijfsleven. We zijn dan ook ontzettend trots op dit resultaat. Een kwaliteitslabel als AACSB is slechts weinig business school of faculteiten gegeven. Deze accreditatie bevestigt onze kwaliteit en zet onze faculteit nog meer op de internationale kaart.”

Uitmuntendheid

"AACSB erkent instellingen die aantonen dat ze zich richten op uitmuntendheid op alle gebieden. Zowel op vlak van onderwijs, onderzoek, curriculumontwikkeling en het leren van studenten," zegt Stephanie M. Bryant, executive vice president en chief accreditation officer van AACSB. "We feliciteren de Universiteit Hasselt en decaan Piet Pauwels met het behalen van de accreditatie en prijzen het hele team - inclusief de administratie, faculteit, medewerkers en studenten - voor hun rol in het behalen van deze gerespecteerde onderscheiding”

Grote ambities

De driekoppige, internationale AACSB-jury - allen decaan van een eerder geaccrediteerde faculteit - stelt in haar rapport dat ze onder de indruk is van de grote ambities van de faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen aan UHasselt en van het sterke engagement dat er in het verleden al was en nog steeds is om nog verder te willen verbeteren. “De opleiding heeft doorheen haar geschiedenis steeds een heldere en eenduidige missie vooropgesteld. In de beginjaren door in te zetten op het wetenschappelijk uitbouwen van het onderzoek, daarna door te focussen op een verdere groei van de opleiding en tot slot om haar civic rol voluit te kunnen spelen, waarbij de faculteit het ecosysteem in de regio en ver daarbuiten wil versterken. “Telkens slaagde de opleiding in haar opzet”, staat te lezen in het juryverslag.

Daarnaast had de jury ook lof voor de manier waarop de faculteit erin slaagt om van haar nog beperkte schaalgrootte een echt strategisch voordeel te maken. “Er is een nauw contact tussen de faculteit en haar studenten, en dat werd erg geapprecieerd door zowel de studenten zelf als door alumni en stakeholders. Dit is zeker een gegeven dat de opleiding moet behouden in de volgende jaren”, stelt het juryrapport.

AACSB Foto BEW 2

Nieuwe doelen

“Met het behalen van dit kwaliteitslabel zetten we nu volop in op onze volgende doelstelling: breder en dieper internationaliseren”, zegt decaan Piet Pauwels. “Het AACSB-label opent deuren voor nog nauwere samenwerkingen met andere bedrijfseconomische opleidingen wereldwijd, en dat zowel op het vlak van onderzoek als voor uitwisselingsprojecten voor studenten. Daarnaast zal deze accreditatie ook nog meer internationale studenten overtuigen om voor een opleiding aan onze faculteit te kiezen.”

Over AACSB International

AACSB International (AACSB), opgericht in 1916, is 's werelds grootste alliantie voor zakelijk onderwijs en verbindt opleiders, leerlingen en bedrijven om de volgende generatie van grote leiders te creëren. Met een aanwezigheid in meer dan 100 landen en gebieden, bevordert AACSB betrokkenheid, versnelt innovatie en vergroot de impact in het bedrijfsonderwijs. Lees op aacsb.edu hoe AACSB onderwijs transformeert voor een betere samenleving.

AACSB Logo Accredited Color RGB