Hasselt University statement on the war in Ukraine

Adam Smigielski Xo7jxfknvvs Unsplash Adam Smigielski Xo7jxfknvvs Unsplash

Hasselt University is deeply shocked by the current dramatic situation in Ukraine and sympathises with everyone in Ukraine and its neighbouring countries, all those in Russia who oppose these atrocities, and everyone else who is directly or indirectly affected by the events. We continue to hope for a rapid end to this crisis.

Ukrainian, Russian and Belarusian students and researchers reside at Hasselt University. They are part of our academic community and are all highly appreciated. We fully understand that the current situation can have a profound impact on their wellbeing and have therefore contacted all of them to let them know that we are fully committed to provide psychological, administrative and practical help to those who need it.

Hasselt University specifically wants to express its support for the Ukrainian educational institutions and research partners and is looking into what actions it can take and support to offer help. As an institutional member of the 'Scholars at Risk' network, we are already committed to helping researchers in need.

Future students from Russia or Belarus who want to come to Hasselt University are still welcome at our university at this time. Individuals should not become victims of decisions taken by a violent regime. Our university is a place where ideas and knowledge emerge and creativity triumphs, a safe place where there is no place for hate or intolerance. We will continue to take on that role today. 

Ongoing research projects with Russian universities will be reviewed on a case-by-case basis to determine whether they can be continued. We are also looking at national and European regulations to help make these decisions.

For questions or suggestions about the measures at Hasselt University, please contact ukraine@uhasselt.be.

On behalf of the management of UHasselt

-----------------------------------------------------------

Standpunt UHasselt betreffende de oorlog in Oekraïne

Universiteit Hasselt is diep geschokt door de huidige dramatische situatie in Oekraïne en leeft mee met iedereen in Oekraïne en haar buurlanden, al diegenen in Rusland die zich verzetten tegen deze gruweldaden, en iedereen elders die rechtstreeks of onrechtstreeks door de gebeurtenissen wordt getroffen. Wij blijven hopen op een spoedig einde van deze crisis.

Aan Universiteit Hasselt verblijven Oekraïense, Russische en Wit-Russische studenten en onderzoekers. Zij maken deel uit van onze academische gemeenschap en worden allen zeer gewaardeerd. Wij begrijpen ten volle dat de huidige situatie een diepe impact kan hebben op hun welzijn en hebben al deze personen dan ook gecontacteerd om hen te laten weten dat we ons ten volle inzetten om hen die het nodig hebben psychologische, administratieve en praktische hulp te bieden.

Universiteit Hasselt wil specifiek haar steun uitspreken aan de Oekraïense onderwijsinstellingen en onderzoekspartners en bekijkt welke acties ze kan nemen en ondersteunen om hulp te bieden. Als institutioneel lid van het netwerk ‘Scholars at Risk’ engageren we ons er alvast toe om onderzoekers in nood op te vangen.

Toekomstige studenten uit Rusland of Wit-Rusland die naar Universiteit Hasselt willen komen, zijn op dit moment nog steeds welkom. Individuen mogen niet het slachtoffer worden van beslissingen genomen door een gewelddadig regime. Onze universiteit is een plaats waar ideeën en kennis ontstaan en creativiteit triomfeert, een veilige plek waar geen plaats is voor haat of intolerantie. Wij zullen die rol ook vandaag blijven vervullen.

Van lopende onderzoeksprojecten met Russische/Wit-Russische universiteiten wordt per geval bekeken of deze kunnen worden voortgezet. We kijken ook naar nationale en Europese adviezen om beslissingen over verdere samenwerkingen mee te helpen nemen.

Voor vragen of suggesties met betrekking tot deze situatie kan je terecht op ukraine@uhasselt.be

Namens het beleid van UHasselt