LCRC-cardiologen in de prijzen

Cardiologen Sébastien Deferm en Evelyne Meekers  van het Limburg Clinical Research Center (samenwerking UHasselt-ZOL-Jessa) vallen dit jaar in de prijzen tijdens het Congres van de Belgische Vereniging voor Cardiologie. Dr. Sébastien Deferm ontvangt de Jacqueline Bernheim Wetenschappelijke Prijs 2022. Dr. Evelyne Meekers krijgt de Randomized Controlled Trial grant van het Belgian Heart Fund in samenwerking met de Koning Boudewijn Stichting.

Jacqueline Bernheimprijs Sebastien Deferm LCRC Jacqueline Bernheimprijs Sebastien Deferm LCRC

Sébastien Deferm – Jacqueline Bernheim Wetenschappelijke Prijs

Jacqueline Bernheimprijs Sebastien Deferm LCRC

Cardioloog dr. Sébastien Deferm (UHasselt, ZOL, LCRC) ontvangt dit jaar de Jacqueline Bernheim Wetenschappelijke Prijs. Deze prijs ter waarde van 50.000 euro wordt sinds 1998 uitgereikt door het Fonds voor Hartchirurgie. Zij belichten zo elk jaar een doctoraatsthesis in de medisch-chirurgische cardiologie uitgevoerd aan een Belgische universiteit. 

Dr. Sébastien Deferm ontvangt de prijs voor zijn onderzoek aan Universiteit Hasselt i.s.m. Ziekenhuis Oost-Limburg in kader van het Limburg Clinical Research Center (www.lcrc.be) rond de gezondheidsgevolgen van een disfunctie van het linker atrium.

Gedurende lange tijd werd aangenomen dat de disfunctie van het linker atrium het gevolg moest zijn, in plaats van een mogelijke oorzaak, van een andere hartaandoening. Sébastien Deferm bestudeerde de gevolgen van linker atrium disfunctie op kleppathologie, beroerte en hartdecompensatie.

Adequate behandeling

Zijn onderzoek toont aan dat mitralisklepregurgitatie van atriale oorsprong wordt verergerd door verwijding van de klepring, maar dat chirurgische behandeling betere resultaten geeft dan in het geval van ventriculaire kleplekkage. Occulte (gemaskeerde) atriale fibrillatie is verantwoordelijk voor een derde van de zogenaamde cryptogene of onbekende beroertes. De jonge onderzoeker toonde aan dat langdurig onderzoek van het hartritme het mogelijk zou maken om ze te diagnosticeren en een adequate behandeling te bieden.

foto: Prof. Jean-Louis Leclerc, voorzitter van het Fonds voor Hartchirurgie, Dokter Martine Antoine, secretaresse van de Jacqueline Bernheimprijs, Dokter Sébastien Deferm, laureaat, Sabine en Hervé Deferm, zijn moeder en zijn vader

Tegenwoordig ontwikkelt Sébastien Deferm zijn expertise verder in het Universitair Ziekenhuis van Mainz (Duitsland). Hier evalueert hij de effectiviteit van verschillende behandelingsstrategieën voor atriale functionele mitralisregurgitatie. Bij zijn terugkeer naar België wil hij zowel klinisch oefenen als  zijn onderzoek voortzetten. "De toekenning van de Bernheimprijs is duidelijk een aanmoediging voor mij in deze richting en ik heb veel nieuwe onderzoeksideeën te ontwikkelen," zegt hij.

Evelyne Meekers - Randomized Controlled Trial grant Belgian Heart Fund

Cardioloog dr. Evelyne Meekers (UHasselt, ZOL, LCRC) ontvangt dit jaar de Randomized Controlled Trial grant van het Belgian Heart Fund in samenwerking met de Koning Boudewijn Stichting. Ze krijgt deze beurs ter waarde van 75.000 euro voor een internationale gerandomiseerde studie rond medicatie bij chronisch hartfalen die ze aan opzetten is onder het promotorschap van prof. dr. Wilfried Mullens (ZOL, UHasselt, LCRC).

Vochtopstapeling

Hartfalen is een frequente en chronische aandoening en komt voor bij meer dan 10 procent van de bevolking ouder dan 70 jaar. Door hartfalen treden er periodes van vochtopstapeling op, die aanleiding geven tot een verminderde levenskwaliteit, ziekenhuisopnames en sterfte. De afgelopen jaren is er aangetoond dat medicatie het hart kan ondersteunen en het aantal periodes van vochtopstapeling kan afnemen, zodat patiënten ook minder vaak in het ziekenhuis terecht komen en hun kansen op overleving erop vooruitgaan.

Sinds 2021 staan in de nieuwe Europese cardiologie richtlijnen 4 verschillende medicatiegroepen die een ondersteunende werking hebben op het hart en die iedere patiënt met hartzwakte voorgeschreven zou moeten krijgen. Maar uit registers weten we dat deze medicatie te weinig wordt voorgeschreven, voornamelijk bij patiënten die ook nierfalen hebben. Nierfalen komt nochtans zeer frequent (60-65%) voor bij patiënten met hartfalen en het zijn net deze patiënten die het meeste periodes van vochtopstapeling ervaren en dus vaker terecht komen in het ziekenhuis. Deze groep zou dan ook meer voordeel kunnen halen uit de medicatie.

foto: dr. Wilfried Mullens & dr. Evelyn Meekers

Evelyne Meekers

Pragmatischer omgaan met medicatie

In deze nieuwe studie onderzoekt cardioloog Evelyn Meekers daarom of een pragmatisch schema voor het voorschrijven van medicatie, kan leiden tot een betere inname van deze medicatie. Aangezien de medicatie voorzichtiger geïntroduceerd moet worden bij patiënten met nierfalen, worden er verschillende protocollen op basis van de nierfunctie voorzien met controles voor elke dosisophoging.

Als dit schema werkt, zou het bruikbaar zijn in het ziekenhuis door hartfalenspecialisten en buiten het ziekenhuis door de huisartsen. Dit zou de onderlinge samenwerking en zorg voor de chronische hartfalenpatiënt ten goede komen.

Meer cases over
OnderzoekLCRC