Leerstoel Ethische fiscaliteit geschonken aan UHasselt

De faculteit Rechten van Universiteit Hasselt krijgt een leerstoel Ethische fiscaliteit geschonken binnen het Universiteitsfonds UHasselt. Met deze leerstoel zal UHasselt de volgende jaren onderzoek voeren en activiteiten organiseren om de verhouding tussen de belastingplichtigen en de overheid te optimaliseren. “Binnen deze leerstoel richten we een keuzevak in voor onze masterstudenten en betrekken we nauw zowel fiscale adviseurs als fiscale ambtenaren. Het doel is om een ethisch kompas aan te reiken voor iedereen die bezig is met fiscaliteit” zeggen UHasselt-professoren Elly Van de Velde en Eric Lancksweerdt. 

Foto 6 Foto 6

Dialoog starten

Hoe motiveer je belastingplichtigen om er niet de kantjes van af te lopen als het gaat over het betalen van belastingen? En hoe voorkom je dat de fiscus overkomt als een instantie die zoveel mogelijk geld wil afnemen van burgers? Dat zijn enkele centrale vragen van de nieuwe Leerstoel Ethische fiscaliteit die wordt gefinancierd via een schenking aan het Universiteitsfonds UHasselt. “Met deze leerstoel willen we een dialoog op gang brengen over het ethisch handelen in belastingaangelegenheden”, zegt prof. dr. Eric Lancksweerdt.

Foto 1

“De volgende jaren gaan we met de leerstoel onderzoek doen naar wat een rechtvaardige toepassing van de belastingwet inhoudt. We buigen ons over het moreel kompas en het ethisch handelen van zowel de fiscale adviseur, accountant, advocaat, de belastingplichtige zelf (werknemer, zelfstandige, ondernemer, vennootschap) alsook de fiscale diensten”, zegt prof. dr. Elly Van de Velde. “Hoofddoel is te komen tot beleidsaanbevelingen waar zowel publieke als private professionals rekening mee kunnen houden. Want zowel vanuit de kant van de fiscale adviseur als vanuit de fiscale administratie kunnen bepaalde manieren van werken morele vragen oproepen.”

Werkveld nauw betrekken

Binnen deze leerstoel worden zowel een wetenschappelijk onderzoeker als een praktijkassistent aangeworven. “Samen met hen zullen we naast het zorgen voor academische publicaties over ons onderzoek ook tal van activiteiten zoals workshops, opleidingen, lezingen en (internationale) academische congressen met experten rond ethische fiscaliteit organiseren. En we richten ook een keuzevak in aan UHasselt om toekomstige fiscalisten meer inzicht te geven in het ethisch handelen binnen een fiscale context zodat ze in hun latere beroepsleven beter tot ethisch verantwoorde beslissingen kunnen komen”, zegt Eric Lancksweerdt.

foto: Federaal ombudsman David Baele, Vlaams ombudsman Bart Weekers, rector Bernard Vanheusden, Federaal minister Vincent Van Peteghem, decaan Petra Foubert, Prof. Elly Van de Velde, Prof. Eric Lancksweerdt, de Heer Johan Meertens

De Leerstoel zal heel nauw de verschillende beroepsgroepen binnen de fiscaliteit betrekken. “Via workshops met professionals die bezig zijn rond fiscaliteit kunnen we de dialoog realiseren en opleidingen verzorgen. Tegelijkertijd kunnen we rekenen op een uitgebreide adviesraad met hierin tal van personen die op het hoogste niveau in ons land impact kunnen hebben rond fiscaliteit en aan de slag kunnen met de aanbevelingen die de leerstoel zal aanreiken”, zegt prof. dr. Elly Van de Velde.

Adviesraad als klankbord

De adviesraad van deze leerstoel bestaat onder meer uit vertegenwoordigers van de kabinetten, de FOD Financiën, Vlabel, de wetgevende macht, ondernemers, ombudsmannen, ethici,...

Tijdens de officiële opstart van de Leerstoel Ethische Fiscaliteit waren alvast federaal minister voor financiën, Vincent Van Peteghem en de federale en Vlaamse ombudsmannen aanwezig. “Een mooi signaal die het grote potentieel van deze leerstoel onderstreept”, besluiten de twee UHasselt-proffen.

Reden leerstoel

De leerstoel werd aan UHasselt geschonken door Johan Meertens, zelf boekhouder en alumnus van de Economische Hogeschool Limburg, nu UHasselt. De heer Meertens deed deze schenking vanuit zijn wens om tot een rechtvaardige betaling en inning van belastingen te komen.

foto: schenker Leerstoel - Johan Meertens

Foto 4