Onze studenten doen live interventies op drie plekken in Vlaanderen

De eerste twee weken van dit academiejaar 2020-2021, nl. van 21 september tot 2 oktober, organiseerde de Faculteit Architectuur en Kunst van de UHasselt op drie plekken in Vlaanderen (Aarschot, Houthalen-Helchteren en Rekem) een Live Project. 

Live Projects Liesbeth Beeld3 Live Projects Liesbeth Beeld3

Onze studenten doen live interventies op drie plekken in Vlaanderen

De insteek van zo'n live project is steeds om het publieke debat over toekomstige ontwikkelingen te ondersteunen door middel van het op locatie ontwerpen en bouwen; architectuur is daarbij een middel en geen doel.

“We gaan twee weken corona-proof ’op de plek’ zelf werken om door middel van interviews, mappings, ontwerpen en bouwen de vraag en potentiële oplossingen scherp te krijgen en tastbaar te maken aan de hand van meer of minder tijdelijke ‘prototypes’. Deze prototypes worden tijdens een slotevenement aan de lokale stakeholders overgedragen”, legt prof. Liesbeth Huybrechts uit.

“Er wordt in die twee weken geluisterd, gewandeld, geschetst, gebouwd, gefilmd, gepitcht,… Wat, hoe en waar we een actie ondernemen, een prototype bouwen of een interventie doen, is steeds opnieuw het resultaat van dit collectief leerproces.”

Onze masterstudenten gingen dit jaar aan de slag in Aarschot, Rekem en smeten zich op twee projecten in Houthalen-Helchteren.


WerkPlaats, Aarschot

werkplaats aarschot

Binnen het stadsvernieuwingsproject ‘De Torens’ kiest de stad, met de steun van de Vlaamse overheid, resoluut voor meer groen in de stad. De frisse, groene long die de Bonewijk met de velden achter de toren verbindt, moet ruimte bieden aan recreatie, educatie en ontspanning aan de rand van de stad. Daarom openden we vorig jaar ‘Werkplaats’, het stadslabo tegenover het stadhuis, dat samen met de Aarschottenaars werkt aan een groene stad en de vernieuwing van Orleanssite. De Live Projecten die de Architectuurstudenten van UHasselt organiseren van 21 september tot 2 oktober is een volgende fase in het participatietraject.

Het nieuwe, groene pad dat tussen het stadscentrum en de Orleanstoren zal slingeren, krijgt stilaan vorm dankzij de leuke verhalen, ideeën, dromen en suggesties van de bewoners, overheden, organisaties, … die al mee werkten aan het eerste ontwerp van het park in verschillende workshops, wandelingen en infomomenten. In het stadsmagazine konden de Aarschottenaars in de zomer een wandelkaart van het gebied vinden waarmee ze op ontdekking konden en hun feedback fysiek of digitaal achterlaten.

Tijdens het Live project doken de studenten in de beschikbare documentatie en spraken ze met passanten. Ze ontdekten dat de Orleanstoren een plek is in Aarschot met veel symbolische waarde voor de bewoners. Vroeger maakte deze toren deel uit van de stadsomwalling, van boven op de berg had je een uitzicht over de hele stad. De toren heeft doorheen de jaren zijn glorie echter een beetje verloren. Veel begroeiing en asfaltwegen hebben het landschap veranderd waardoor de site niet meer de trekpleister is die hij ooit was. Na dat onderzoek besloten ze twee pijnpunten aan te pakken: de Oostelijke en Zuidelijke toegang tot de site, als aanvulling op het werk van a2o architecten aan de toegang vanuit de stad. Via deze toegangen willen ze op een veilige en speelse manier het landschap toegankelijk maken voor kinderen, en zo ook voor hun ouders en grootouders. In het Oosten willen ze graag de link leggen naar de vroegere stadsomwalling die op deze plek stond en tegelijk een focus op de toren te leggen via een speels pad. In het Zuiden pakken ze de drukke baan aan: via een interventie willen ze een versmalling op de weg creëren waardoor de auto’s vertragen en de omgeving rond de stadstuintjes veiliger wordt en die tegelijk functioneert als fietsenstalling en ontmoetingsplek.

Klik hier voor meer informatie.

Tijdelijke fietsbrug, Houthalen-Helchteren

Tijdelijke fietsbrug, Houthalen-Helchteren

Het project Noord-Zuid Limburg, waaraan ook de onderzoeksgroep ArcK meewerkt, wil een duurzame mobiliteitstransitie vormgeven door enkele oordeelkundige ontwerpmatige ingrepen op en rond de Noord-Zuid verbinding. In dit Live project ontwerpen we op enkele locaties in Houthalen-Helchteren. Onder begeleiding van StudioNoord-Zuid Limburg (Tractebel, Arcadis, Maat Architecten, 51n4E en UHasselt) onderzoeken en ontwerpen de studenten de elementen die nodig zijn om een tijdelijke – eventueel verplaatsbare en demonteerbare – fietsbrug te creëren over de Noord-Zuid verbinding die tegelijk een interessante ontmoetingsplek is. Ze dragen bij aan een comfortabele en veilige oversteekplaats voor voetgangers komende uit de Kievitwijk en vanuit de fietssnelweg. Ze denken ook na over – via de brug – het geven van een plek aan eventueel een OV halte, aan de natuur en een plek voor buurtbewoners.

Om samen met bewoners en toevallige passanten verder te ontdekken hoe de fietsbrug als nieuwe doorgang en ontmoetingsplaats kan functioneren, besloten de studenten een ontwerp te maken waarbij het deel van de brug dat door een vervallen loods loopt, reeds tastbaar te maken. Dit zullen ze onder andere doen met lege bierbakken van Ter Dolen. Ook maken ze werk van de verbinding langs de brug in te richten als een “onthaast-schakel”. Deze schakel werkt als bufferzone tussen de drukte van de baan naar groen en visa versa. Een plek waar de fietsers en voetgangers in Houthalen-Helchteren zich in een oase van rust wanen.

Klik hier voor meer informatie.

Koolmijnlaan, Houthalen-Helchteren

Koolmijnlaan, Houthalen-Helchteren

Het project Noord-Zuid Limburg, waaraan ook de onderzoeksgroep ArcK meewerkt, wil een duurzame mobiliteitstransitie vormgeven door enkele oordeelkundige ontwerpmatige ingrepen op en rond de Noord-Zuid verbinding. In dit Live project ontwerpen we op enkele locaties in Houthalen-Helchteren.

De Koolmijnlaan is een van de belangrijkste en gevaarlijkste kruisingen met de Noord-Zuid Limburg as, en een van de meest belangrijke verbindingen in de wijk Meulenberg. De laan is momenteel vooral uitgerust voor auto’s. De doelstelling van het project rond de Koolmijnlaan is terug plaats te geven aan de fiets en de voetganger en aan het groen, om zo ook het kruispunt te ontlasten. De Koolmijnlaan is door de vele cafés, restaurants en winkels de ideale ontmoetingsplaats voor de wijk en daarbuiten. Ook grenst het aan een mooi natuurgebied dat nog te onbekend is.

De studenten wilden het potentieel van het herontwerp van de straat voor het stimuleren van sociale ontmoetingen in de Koolmijnlaan in Houthalen verder verkennen. Dit gebeurt onder begeleiding van Studio Noord-Zuid Limburg (Tractebel, Arcadis, Maat Architecten, 51n4E en UHasselt). Ze gebruiken daarvoor de stoel – gekleurd in zonnig geel - als vertrekpunt; een huiselijk herkenbaar meubel. Met de stoel willen zij het ontmoeten op verschillende plekken in de straat strategisch zijn in het herontwerp, in de verf zetten. Door de bewoners interactief de stoelen te laten gebruiken, meenemen, verplaatsen en hun eigen ding mee laten doen, wordt stoel een symbool van ontmoeting en verbondenheid.

Klik hier voor meer informatie.

OPZC Rekem

OPZC Rekem

Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem specialiseert zich in forensische zorg, een tak van geestelijke gezondheidszorg die focust op personen met een verstandelijke beperking, een interneringsstatuut en mogelijks een psychiatrische problematiek. Patiënten leven hier samen in leefgroepen, in een beschermde omgeving.  Deze omgeving heeft een enorme impact op het welbevinden van bewoners en het therapeutisch klimaat waarin met hen gewerkt wordt. De meeste gebouwen, oud én nieuw, waarin de bewoners vertoeven, zijn ruimtelijke georganiseerd rond ruime binnentuinen. Alhoewel het meestal de enige buitenruimte is voor vele leefgroepen, krijgt de inrichting ervan (te) weinig aandacht. In dit Live Project zoeken we samen met bewoners en begeleiders naar een alternatieve aanpak voor de gemeenschappelijke buitenruimtes van een leefgroep in een nieuwbouwproject op de campus van het OPZC.

Zeven studenten van de UHasselt in de richting master architectuur en interieurarchitectuur hebben de creatieve opdracht gekregen om in het openbaar psychiatrisch zorgcentrum te Rekem de tuin van de forensische dienst een beetje op te knappen en er meer groen in te brengen. Na veel interactie met de plaatselijke bewoners en het meevolgen van hun dagschema creëerden ze een ontwerp voor de tuin.

Klik hier voor meer informatie.