Sterke stijging aantal inschrijvingen aan Universiteit Hasselt

De inschrijvingen aan Universiteit Hasselt kennen een heel sterke start. “Met nu al meer generatiestudenten ingeschreven dan bij de start van vorig jaar, verwachten we het nieuwe academiejaar te kunnen starten met 15 tot 20 procent meer nieuwe studenten. “Heel veel verschillende richtingen doen het uitstekend, en dat is echt mooi om te zien", zegt rector Bernard Vanheusden. Naast onder andere handelswetenschappen, geneeskunde en architectuur is er ook een sterke stijging bij de opleidingen fysica en wiskunde. En ook de vorig jaar pas opgerichte bachelor sociale wetenschappen en de masters verpleeg- en vroedkunde en systeem- en procesinnovatie in de gezondheidszorg kennen een erg goede start.

Fotoshoot Studenten Campus Diepenbeek1 Fotoshoot Studenten Campus Diepenbeek1

Sterke stijging

Fotoshoot Studenten Campus Hasselt
“Ja, het was de afgelopen weken wel heel erg druk aan onze inschrijfbalie”, lacht rector Bernard Vanheusden. “De inschrijvingen kennen dit jaar een heel mooie stijging, en daar zijn we uiteraard heel blij mee. Als we de inschrijvingscijfers van dit jaar vergelijken met die van vorig jaar, dag op dag, dan zien we op dit moment een stijging van 25 procent meer generatiestudenten en 20 procent meer nieuwe studenten. De inschrijvingen lopen natuurlijk nog steeds en pas rond de start van ons academiejaar op maandag 18 september, zullen we onze finale cijfers hebben. Dit hoge aantal zal nog afvlakken, maar ze doen alvast het beste vermoeden voor komende academiejaar, we denken dan ook uit te komen bij een stijging van ongeveer 15 tot 20 procent.”
Sterke groei
“Ons uniek onderwijsmodel met korte lesperiodes, waarbij studenten lessen volgen in kleine groepen en interactief aan de slag gaan met de inhoud van de les slaat dus duidelijk aan”, zegt rector Bernard Vanheusden. Bij de grootste stijgers zien we naast handelswetenschappen en industriële wetenschappen ook de opleidingen architectuur, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie en geneeskunde. “Bij geneeskunde is deze groei mede te danken aan het feit dat er dit academiejaar meer studenten na het ingangsexamen mochten starten aan de opleiding tot arts. Maar het is dan natuurlijk erg fijn dat deze studenten ook voor UHasselt kiezen, waarin het patiënt centraal stellen, de rode draad is binnen de opleiding.”
Opvallend, ook fysica en wiskunde kennen dit jaar een sterke stijging van het aantal studenten. “Vorig academiejaar werd voor deze vakken voor het eerst de ijkingstoets verplicht, we zagen toen een daling van het aantal studenten dat voor deze richtingen koos. Dat heeft zich nu gelukkig terug rechtgetrokken en daar zijn we uiteraard heel erg blij mee. Het werkveld, en zeker ook de scholen, hebben een grote nood aan deze profielen”, zegt Bernard Vanheusden.
Nieuwe opleidingen blijven scoren
Ook de vorig jaar aan UHasselt opgestarte opleidingen sociale wetenschappen en de masters verpleeg- en vroedkunde en systeem- en procesinnovatie in de gezondheidszorg blijven groeien. “Deze opleidingen doen het dit jaar nog beter dan vorig jaar, en toen spraken we al van een succes. We zien hierin wel een bewijs dat het voorbije academiejaar goed verlopen is, en dat dat zich heeft rondgesproken”, zegt Bernard Vanheusden.
Tot slot neemt UHasselt vanaf dit academiejaar ook de interuniversitaire master in de ergotherapeutische wetenschappen over van UGent. De volledige opleiding is een schakeljaar en éénjarige master voor studenten met een bachelordiploma ergotherapie. “Ook hier stromen de eerste inschrijvingen binnen, we hopen hier te kunnen eindigen op een twintigtal studenten in dit eerste academiejaar.”
Fotoshoot Studenten Campus Diepenbeek