Tien nieuwe ambassadeurs voor UHasselt

Universiteit Hasselt heeft tien nieuwe fellows aangesteld. Tien bevlogen personen met een knappe professionele carrière en een warm hart voor de maatschappij die zich de volgende drie jaar als ambassadeur van UHasselt zullen engageren rond thema’s zoals duurzaamheid, inclusiviteit, ondernemerschap en levenslang leren.

F1 2 F1 2

Ambassadeurs

De tien Fellows zijn UHasselt-ambassadeurs die een brug vormen tussen de universiteit en ‘hun’ wereld (bedrijfsleven, overheid, cultuur, middenveld,…) Iedere faculteit van UHasselt stelde binnen het Universiteitsfonds UHasselt een Fellow aan, en starten zo een samenwerking op met deze persoon voor de volgende drie jaar. Fellows kunnen bijvoorbeeld gastcolleges of lezingen geven, projecten met studenten opzetten, stages opstarten of als klankbord dienen voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs en onderzoek aan de faculteit.

“We zijn enorm trots dat wij in ons jubileumjaar tien inspirerende individuen uit heel diverse werelden mogen opnemen in onze academische gemeenschap”, zegt rector Bernard Vanheusden. “Niet enkel de expertise van onze Fellows maar ook hun warme betrokkenheid doen ons onderwijs, onderzoek, onze studenten én onze samenleving groeien. Dit is een onbetaalbare meerwaarde die alleen maar versterkt zal worden."

Dit zijn de tien nieuwe UHasselt-ambassadeurs:

Baki Topal – Hoofd departement Oncologie KU Leuven - Instellingsfellow

Baki Topal Fellow

Lever- en pancreaschirurg Baki Topal aan KU Leuven verwierf internationale bekendheid dankzij een nieuwe minimaal invasieve operatietechniek voor de behandeling van pancreaskanker, waarbij een stuk van de pancreas wordt gereconstrueerd in de maag. Hierdoor lopen patiënten minder risico op ernstige verwikkelingen na de operatie. Deze methode wordt vandaag wereldwijd gebruikt. Baki Topal is alumnus van UHasselt, waar hij geneeskunde studeerde. Hij werd geboren in Turkije, en emigreerde samen met zijn familie als vijfjarige naar Heusden-Zolder. “Baki Topal legde een heel indrukwekkende weg af in zijn carrière. Hij is zo een heel mooi voorbeeld van de kracht van de democratisering van het hoger onderwijs”, zegt promotor rector Bernard Vanheusden.

Sofie De Caigny – Directeur Vlaams Architectuurinstituut – Fellow Fac. Architectuur en Kunst

Sofie De Caigny is een Belgisch architectuurhistorica, auteur en curator. Ze is directeur van het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) waar ze met het artistiek programma van het VAi het heden, verleden en de toekomst van de architectuur in Vlaanderen verbindt. “Architectuur is dan ook meer dan bouwen, het is ook een sociale en culturele activiteit. Het Vlaams Architectuurinstituut plaatst die rijkdom van onze discipline voor het voetlicht via tentoonstellingen, publicaties en debatten, maar waakt ook over een uitgebreid architectuurarchief. Als Fellow zal Sofie onze studenten mee helpen praten, denken en leren over het geheugen en de maatschappelijke ambities van ons vak, wat mooi aansluit op het civic engagement van onze faculteit”, zegt Stefan Devoldere, promotor van dit Fellowschap.

Sofie De Caigny Fellow

Anik Stalmans – CHRO Cegeka – Fellow Fac. Bedrijfseconomische Wetenschappen

Anik Stalmans Fellow

Anik Stalmans, UHasselt-alumnus handelsingenieur, is Chief Human Resources Officer bij IT-bedrijf Cegeka. Ze groeide er door van salesmedewerker naar verschillende managementfuncties en is er de bezieler van het programa ‘CEO van je eigen carrière’, waarbij medewerkers gestimuleerd worden om zich verder te ontwikkelen in hun loopbaan. “Het parcours dat Anik Stalmans aflegde in haar eigen loopbaan is indrukwekkend. Zowel binnen als buiten Cegeka wordt zij dan ook terecht beschouwd als een rolmodel voor mensen met ambitie”, zegt Piet Pauwels, promotor van dit Fellowschap.

Carlo Theunissen – COO H. Essers – Fellow Fac. Bedrijfseconomische Wetenschappen

Carlo Theunissen is Chief Operations Officer (COO) Warehousing bij logistiekbedrijf H. Essers. Sinds enkele jaren is hij ook bestuurder bij het Vlaams Instituut voor Logistiek, het innovatieplatform voor de logistieke sector in Vlaanderen. “Het carrièrepad van deze UHasselt-alumnus is indrukwekkend, met uiteenlopende logistieke functies bij DSV en H. Essers, één van de meest toonaangevende bedrijven in Europa op het vlak van logistiek voor sectoren als chemie, farma, infra en parts”, zegt An Caris, promotor van dit Fellowschap.

Carlo Theunissen Fellow

Ilse Weeghmans – CEO Solidaris Limburg – Fellow Fac. Geneeskunde en Levenswetenschappen

Ilse Weeghmans Fellow

Als CEO van de mutualiteit Solidaris Limburg komt Ilse Weeghmans op voor de belangen van alle patiënten in Limburg, waarbij toegankelijkheid van zorg én kwaliteit van zorg voor elke patiënt de belangrijkste drijfveren zijn. Negentien jaar lang was ze directeur en bezieler van het Vlaams Patiëntenplatform, dat onder haar leiding uitgroeide tot een belangrijke spreekbuis voor en ambassadeur van de patiënt. “Ilse Weeghmans bouwde via haar rol in vele nationale en regionale overlegstructuren een sterk netwerk uit in het Vlaams zorglandschap en is zo een belangrijke stem in het gezondheidsbeleid. Ze wil een gezicht geven aan patiënten en zet participatie centraal”, zeggen Piet Stinissen en Wim Pinxten, promotoren van dit Fellowschap.

Tom Munters – CTO Flanders Make - Fellow Fac. Industriële Ingenieurswetenschappen

Tom Munters is Chief Technology Officer van Flanders Make. Hij behaalde in 2004 zijn doctoraat aan UHasselt en bouwde sindsdien een rijke carrière uit, met onder meer verschillende managementfuncties bij Philips Lighting in België en Duitsland en als Director for Research and Development bij Key Technology, een fabrikant van hoogtechnologische procesautomatisatie-apparatuur voor de voedingsindustrie. “Als CTO van Flanders Make speelt Tom Munters niet alleen een belangrijke rol in de verdere uitbouw van de onderzoeksstrategie, maar ook in de versterking van de Vlaamse industrie – en dit tegen de achtergrond van de transformatie naar Industrie 4.0. en nieuwe technologische en maatschappelijke trends”, zegt Ronald Thoelen, promotor van dit Fellowschap.

Tom Munters Fellow

Ludo Deferm – Executive Vice-President imec – Fellow Fac. Industriële Ingenieurswetenschappen

Ludo Deferm Fellow

Ludo Deferm is Executive Vice-President of Corporate Business and Public Affairs bij het onderzoeksinstituut imec. Hier bouwde hij al sinds 1985 een indrukwekkende carrière uit. Al sinds de oprichting van imo-imomec is Ludo Deferm lid van de stuurgroep UHasselt-imec, waar hij altijd een groot pleitbezorger is geweest van de samenwerking tussen imec en UHasselt. Hij is ook lid van de raad van bestuur van EnergyVille. “Zijn ruime ervaring in samenwerkingen met bedrijven en overheden en zijn enorme netwerk, ook bij tal van internationale technologiebedrijven, zijn een grote meerwaarde voor imo-imomec en voor verschillende opleidingen aan UHasselt. Ludo Deferm is ook bestuurder van de RVO-society. Een organisatie die kinderen, jongeren en leerkrachten via tal van activiteiten warm wil maken voor techniek, technologie en wetenschap, iets wat ook UHasselt nauw aan het hart ligt”, zegt Bart Vermang, promotor van dit Fellowschap.

Bart Van Der Meersch – Notaris – Fellow Faculteit Rechten

Bart Van Der Meersch is sinds 1996 notaris. Hij is voorzitter geweest van de Studiekring van het Genootschap van Notarissen van de Provincie Limburg en was actief als lid van de Nederlandstalige Raad van Notarissen en de Algemene Vergadering van de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen. “Als notaris geniet Bart Van Der Meersch een sterke reputatie. En hij zet zich al vele jaren in voor het stimuleren van talentontwikkeling en ondernemerschap in Limburg. Zo was hij 12 jaar lid van de raad van bestuur van het Streekfonds ‘Een Hart voor Limburg’ en tussen 2019 en 2022, was hij hier voorzitter van”, zegt Charlotte Declerck, promotor van dit Fellowschap.

Bart Van Der Meersch Fellow

Ben Ampe – Senior Manager Hequilibrio - Fellow Faculteit Revalidatiewetenschappen

Ben Ampe Fellow

Ben Ampe is Senior Professionals Assessor en begeleider van ontwikkelings- en veranderingstrajecten in profit en non-profit organisaties. In zijn professionele loopbaan deed hij ervaring op bij verschillende grote bedrijven en als zelfstandig consultant in HR-systemen en HR-beleid. Hij was ook actief op vlak van audits van leerprogramma’s in het hoger onderwijs. “Voortgestuwd door zijn persoonlijke ervaringen met ziekte en beperking, dertig jaar geleden, ontwikkelde Ben Ampe een interesse in revalidatieprocessen. Dat toont hij als lid van de Raad van Bestuur van vzw ‘To Walk Again’, waar hij mee de schouders zet onder een patiëntgerichte aanpak waarbij er een belangrijke rol is weggelegd voor kinesitherapeutische en technologische ondersteuning in functie van het revalidatieproces”, zeggen Peter feys en Iris Meulemans, promotoren van dit Fellowschap.

Walter Eevers ¬Director R&D VITO – Fellow Faculteit Wetenschappen

Walter Eevers is Directeur Research and Development bij VITO. Hij is er één van de drijvende krachten achter verschillende spin-offs. Walter Eevers is UHasselt-alumnus chemie en behaalde een MBA aan UHasselt. Hij is ook Vice-President van CO2 Value Europe en expert voor onder meer de Europese Commissie. “Bij de voorbereidingen van de opleiding Materiomics was Walter Eevers één van onze meest enthousiaste stakeholders, die heel duidelijk de noodzaak van deze opleiding inzag. Hij is professioneel dan ook nauw betrokken in het veld van materialen en energie en kent de materie door en door”, zegt An Hardy, promotor van dit Fellowschap.

Walter Eevers Fellow

Het Fellowship UHasselt is ingebed in het Universiteitsfonds UHasselt en loopt over drie jaren. Deze tien UHasselt-ambassadeurs worden aangesteld tot december 2025.

Wil u meer weten over het UHasselt Fellowship, neem dan contact op met mevrouw Frédèrique de Keyser van het Universiteitsfonds UHasselt via frederique.dekeyser@uhasselt.be of 0471 05 02 37

www.uhasselt.be/universiteitsfonds

Groepsfoto Fellows
Meer cases over
Universiteitsfonds