UHasselt en Noorderhart richten het Universitair MS Centrum op

12 jaar na de opstart van het MS Netwerk Limburg bundelen partners UHasselt-BIOMED en Noorderhart (voormalig Mariaziekenhuis Noord Limburg) voortaan hun krachten in het Universitair MS Centrum. “Een centrum met Europese uitstraling waar vooruitstrevend wetenschappelijk onderzoek naar MS wordt verricht, waar nieuwe medicijnen en behandelingen getest worden en waar experten terecht kunnen voor bijkomende professionele opleidingen rond MS” zeggen prof. dr. Piet Stinissen (UHasselt) en prof. dr. Bernard Himpens (directeur Noorderhart).

Unnamed (7) Unnamed (7)

Wereldwijd lijden 2,3 miljoen mensen aan de ongeneeslijke ziekte multiple sclerose, een auto-immuunziekte die leidt tot verschillende neurologische problemen. De afgelopen jaren is er veel vooruitgang geboekt in het ontwikkelen van nieuwe behandelingen en het verkrijgen van nieuwe inzichten rond MS, maar er is nog veel onderzoek nodig om nog effectievere behandelingen aan te kunnen bieden die de ziekte afremmen, neurologische schade herstellen en de levenskwaliteit van personen met MS verbeteren. Het Biomedisch onderzoeksinstituut BIOMED van UHasselt en Noorderhart bundelen hiervoor nu hun krachten in het Universitair MS Centrum.

Europees referentiecentrum

“De opstart van het Universitair MS Centrum is een nieuwe     belangrijke stap in onze jarenlange samenwerking”, zeggen Piet Stinissen en Bernard Himpens. “In 2008 lanceerden we samen al het MS Netwerk Limburg, een krachtenbundeling gericht op wetenschappelijk onderzoek, behandeling en zorg voor MS. Door de opstart van het Universitair MS Centrum vergroten we nu onze zichtbaarheid, versterken we de samenwerking tussen het toponderzoek in UHasselt en de specialistische klinische MS ervaring van Pelt. Dit universitaire centrum moet een centrum met Europese uitstraling worden. Een referentiecentrum voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziektemechanismen van MS, en waar de allernieuwste behandelingen en therapieën worden bestudeerd in klinische studies.”

“Voor UHasselt en BIOMED is de opstart van het Universitair MS Centrum een mooie nieuwe stap voorwaarts in haar reeds lange geschiedenis rond MS-onderzoek”, zegt prof. Niels Hellings, directeur van UHasselt-BIOMED. “Het fundamenteel onderzoek dat we in BIOMED uitvoeren wordt nog sterker verbonden met de klinische expertise en zal zo de vertaalslag naar concrete oplossingen voor personen met MS bespoedigen. Via dit nieuwe centrum zetten we ook voluit in op samenwerkingen met andere MS centra in Europa. Een recent mooi voorbeeld is het internationale MS Data Alliance-initiatief waarbij patiëntengegevens wereldwijd worden verzameld om de effecten van COVD-19 op MS te onderzoeken. ”

Gespecialiseerde opleidingen

“Met deze opstart willen we de brug tussen het klinische werkveld en de wetenschappelijke wereld verder versterken”, zegt dr. Ilse Lamers, zorgmanager Noorderhart. “Innovatieve behandelstrategieën kunnen op deze manier snel worden geïmplementeerd in de zorg. Daarnaast kunnen ook vragen of ervaringen vanuit het klinische werkveld vertaald worden naar baanbrekende onderzoeksprojecten. In het Universitair MS Centrum worden kennis en ervaringen uitgewisseld en streven we naar de beste wetenschappelijk onderbouwde behandeling en zorg voor personen met MS.”

Naast een centrum met grote aantrekkingskracht voor talentvolle onderzoekers, zorgverleners en artsen wil het Universitair MS Centrum ook inzetten op gespecialiseerde opleidingen rond MS. “De expertise rond MS binnen het centrum willen we ten volle inbedden in onze reguliere onderwijsprogramma’s zoals geneeskunde, revalidatiewetenschappen, kinesitherapie en ergotherapie (i.s.m. PXL). Daarnaast zal het centrum in de toekomst ook inzetten op het aanbieden van bijkomende professionele opleidingen en trainingen aan artsen en experten wereldwijd”, zeggen prof. dr. Peter Feys (UHasselt) en prof. dr. Bart Van Wijmeersch (Pelt en UHasselt).

Personen met MS staan centraal

Om nog betere zorg te kunnen aanbieden, staat het Universitair MS Centrum in nauw contact met personen met MS. Hoe kijken zij naar bestaande behandelingen? Waar moet het centrum op inzetten? In nauw overleg worden inzichten gedeeld. Twee personen met MS maken ook deel uit van de bestuursraad van het centrum. Deze bestuursraad waakt over de inhoudelijke werking van het centrum, de keuze voor strategische projecten en het inzetten van financiering. “Verder is er nauw overleg binnen het centrum met patiëntenorganisaties zoals MS-Liga en externe organisaties zoals de farmaceutische industrie” zeggen dr. Kim Pannemans en dr. Ilse Lamers die het nieuwe centrum mee coördineren vanuit respectievelijk UHasselt en Noorderhart.

Wil jij ook onderzoek aan UHasselt steunen? Ontdek op deze pagina alles over het Universiteitsfonds UHasselt.