UHasselt reikt eredoctoraten uit aan wetenschappers die de mens centraal stellen en welzijn bevorderen

Psychiater Dirk De Wachter, filosofe Annemarie Mol, econoom Christian Grönroos en sociologe Stella Nkomo worden de nieuwe eredoctoren van Universiteit Hasselt. De organisatie Te Gek!? krijgt een speciale erkenning voor haar jarenlange inzet voor geestelijke gezondheidszorg. “Onze traditionele Dies Natalis op 24 mei 2022 staat dit jaar in het teken van ‘Kindness’. Onze nieuwe eredoctoren en Te Gek!? zijn allen bruggenbouwers die het welzijn van anderen en de samenleving vooropzetten”, zegt rector Bernard Vanheusden.

18 05 30 Dies Natalis 026 18 05 30 Dies Natalis 026

“In deze onzekere tijden is er meer dan ooit nood aan verbondenheid, aan vriendelijkheid, mededogen en begrip voor elkaar. Aan mensen die een positief verschil willen en kunnen maken voor anderen én voor de samenleving”, zegt rector Bernard Vanheusden. UHasselt kiest er daarom voor om tijdens haar Dies Natalis, de geboortedag van de universiteit, vier eredoctoraten en een speciale erkenning uit te reiken aan vier personen en een organisatie die zich al jarenlang inzetten om de samenleving beter te maken en meer begrip te creëren tussen individuen onderling. “Met hun talenten en ideeën overstijgen onze nieuwe eredoctoren allen roots, religie, politiek en ideologie en werken zij aan een warme, kansrijke en duurzame maatschappij”, zegt Bernard Vanheusden.

De vier UHasselt-eredoctoraten in 2022 gaan naar:

Prof. dr. Dirk De Wachter – Instellingseredoctoraat

Portret Dirk De Wachter Leen Wouters

Psychiater-psychotherapeut Dirk De Wachter is één van de meest gezaghebbende stemmen over geestelijke gezondheid in ons land. Hij is diensthoofd systeem- en gezinstherapie aan het Universitair Psychiatrisch Centrum van KU Leuven en is door zijn werk en tal van lezingen, boeken en optredens in de media uitgegroeid tot één van de bekendste gezichten rond psychiatrie in Vlaanderen. In zijn werk zoekt hij antwoorden op de vraagstukken die ons leven bepalen, sturen en veranderen.

“Met dit instellingseredoctoraat willen we Dirk De Wachter eren voor zijn rijke carrière en de manier waarop hij ‘kindness’ uitdraagt. Hij is een ambassadeur van mentale veerkracht en breekt een noodzakelijke lans voor engagement, verbondenheid en gemeenschapszin”, zegt Bernard Vanheusden, promotor van dit eredoctoraat.

Foto: Leen Wouters

Prof. dr. Stella M. Nkomo - eredoctoraat facultaire School Sociale Wetenschappen

De Amerikaanse professor Stella M. Nkomo (University of Pretoria, Zuid-Afrika) is wereldwijd een pionier en gezaghebbende stem in het onderzoek rond diversiteit, gender en ongelijkheid. Als één van de eersten binnen het onderzoeksdomein organisatiestudies vestigde zij de aandacht op thema’s als raciale ongelijkheid. Hierin toont ze hoe bepaalde processen en praktijken binnen organisaties exclusie creëren en focust ze op hoe inclusie net kan worden bevorderd. Stella Nkomo is ook stichter en voorzitter van de Africa Academy of Management (AFAM).

“Met dit eredoctoraat brengen we hulde aan het baanbrekende, uiterst maatschappelijk relevante werk van Stella M. Nkomo rond raciale gelijkheid. Als academica en bestuurder toont ze ons, met woord en daad, de weg naar een inclusieve samenleving”, zegt prof. dr. Patrizia Zanoni, promotor van dit eredoctoraat.

S Nkomo Picture

Prof. dr. Christian Grönroos – eredoctoraat faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen

Christian Grönroos Cata Portin

De Finse econoom Christian Grönroos (emeritus Hanken School of Economics) is medegrondlegger van het ‘service-denken’ in de (bedrijfs)economische wetenschappen. Hierbij ligt de focus niet op de productiesector maar op de dienstensector en zorgt niet langer het maken van goederen voor waardecreatie, maar draait het eerder om klantervaring en dienstverlening. Deze klant-centrische visie heeft een ware revolutie ontketend binnen het economisch denken. Christian Grönroos is als eerste niet-Amerikaan verkozen tot ‘Legend in Marketing’ en heeft een citatie-index van meer dan 100.000 citaties in totaal.

“De Service Logica van Grönroos heeft onze vakgroep Marketing sterk beïnvloed in ons onderzoek en onderwijs en in de manier waarop we bedrijven adviseren. Waardecreatie begint bij de ervaring van de klant (patiënt, student, burger, enz.) en bedrijven en organisaties spelen hierbij een faciliterende vorm. Met dit eredoctoraat willen wij Christian Grönroos eren voor zijn baanbrekend werk”, zegt prof. dr. Allard Van Riel, promotor van dit eredoctoraat.

Foto: Cata Portin

Prof. dr. Annemarie Mol – eredoctoraat faculteit Architectuur en Kunst

De Nederlandse filosofe en antropologe Annemarie Mol (Universiteit Amsterdam) is professor ‘Antropologie van het lichaam’. In haar onderzoek combineert ze filosofie, medische sociologie, antropologie, wetenschapssociologie en sociale theorie. Ze focust zowel op alledaagse praktijken rond het lichaam, zoals eten en drinken, op klinische en wetenschappelijke praktijken, zoals gezondheid en zorg, als op ruimtelijke praktijken, zoals properheid in de publieke ruimte. Hierbij legt ze steeds de link naar de materiële wereld, de vormgeving ervan en hoe deze op diverse manieren gewaardeerd wordt.

“Die visie op het belang van het plaatsmaken voor diverse waarderingen in het vormgeven van de wereld, staat ook centraal in onze visie binnen de faculteit Architectuur en Kunst en biedt een bijzonder perspectief op het thema ‘Kindness’. Met dit eredoctoraat willen we onze grote appreciatie uitspreken voor rijke academische carrière van Annemarie Mol”, zegt prof. dr. Liesbeth Huybrechts, promotor van dit eredoctoraat.

Foto: Olaf Posselt

Annemarie Mol Olaf Posselt

Te Gek!? – Speciale erkenning

Via het project Te Gek!? zetten vijf organisaties binnen het Steunpunt Geestelijke Gezondheid zich al jarenlang in om het taboe rond geestelijke gezondheid  in Vlaanderen verder te doorbreken. Met tal van activiteiten, brede publiekscampagnes ondersteund door bekende Vlamingen en via projecten als buddywerking en de herstelacademie, maken zij mentale gezondheid bespreekbaar.

“De coronapandemie heeft het belang van mentale gezondheid – zeker bij jongeren – scherp belicht. Met deze erkenning wil UHasselt het werk van Te Gek!? verder onder de aandacht brengen en spreken we onze grote waardering uit voor de manier waarop het initiatief mentale gezondheid bij jongeren bespreekbaar maakt en ogen opent”, zegt rector Bernard Vanheusden.

Tegek! Logo2021