UHasselt stelt zeven Fellows aan

UHasselt stelt zeven fellows aan. Zeven personen met een knappe professionele carrière en een warm hart voor de maatschappij, die als ambassadeur van UHasselt mee een brug zullen vormen tussen universiteit en de samenleving. “Met de expertise van onze zeven fellows gaan we als civic universiteit samen het engagement aan om de samenleving nog meer te versterken op vlak van talentontwikkeling, ondernemerschap, innovatie en levenslang leren”, zegt Rector Bernard Vanheusden.

21 11 22 Uhasselt Fellowship Ceremony 05 21 11 22 Uhasselt Fellowship Ceremony 05

Ambassadeurs

De aanstelling van de zeven fellows is de start van het Fellowship Hasselt University. De faculteiten van UHasselt kozen zeven personen die als ambassadeur een brug vormen tussen UHasselt en de samenleving in haar geheel. De fellows zorgen voor een kruisbestuiving tussen de academische wereld en de bedrijfs-, sport- en cultuurwereld.

“Als civic universiteit engageren wij ons in én voor de samenleving. En we geloven dat we hierin nog meer stappen vooruit kunnen zetten door partnerschappen aan te gaan. Iedere fellow zal vanuit hun eigen ervaring en netwerk, sterke ideeën, aanknopingspunten en inspiratie kunnen bieden aan onze faculteiten. Hiermee helpen ze ons als universiteit om onze maatschappelijke rol nog meer te spelen”, zegt rector Bernard Vanheusden.

Lars Grieten, CEO Qompium/FibriCheck

Lars Grieten

“Lars Grieten is alumnus biomedische wetenschappen aan UHasselt, waar hij ook zijn doctoraat behaalde in de mobiele gezondheidszorg en later de UHasselt/ZOL spinoff Qompium/Fibricheck startte. Lars Grieten is één van de beloftevolle jonge CEO’s in de healthcare sector in Vlaanderen en is een rolmodel voor onze studenten en jonge ondernemers. Nu al is hij een veel gevraagd spreker aan UHasselt en samen met hem als fellow willen we diverse events rond innovatie in de gezondheidszorg opzetten”, zegt promotor, Piet Stinissen, decaan faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen.

Tony Heeren, erevoorzitter Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg

“Tony Heeren heeft een zeer rijke carrière en een breed netwerk in het juridisch beroepsveld. Zijn aanstelling tot fellow zal voor onze faculteit Rechten een verrijking zijn op vlak van onderwijs en zal de mooie samenwerkingen die er nu al bestaan tussen UHasselt en de magistratuur nog verder intensifiëren”, zegt promotor Petra Foubert, decaan faculteit Rechten.

Tony Heeren

Ludo Panis, afgevaardigd Bestuurder Ebema

Ludo Panis

“Al jarenlang zet Ludo Panis zich in om jongeren te enthousiasmeren om met beton aan de slag te gaan, en dat via tal van stageplaatsen voor bachelor- of masterproeven. Ludo Panis was één van de drijvende krachten achter de realisatie van het Applicatiecentrum Beton en Bouw aan UHasselt. De volgende jaren zal hij als fellow een voorname rol spelen bij de verdere uitbouw van de activiteiten van het ACB² en het aanbod van onder andere stageplaatsen, masterproefonderwerpen, workshops en lezingen nog versterken”, zegt promotor Bram Vandoren, professor Bouwkunde binnen de faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen.

Koen Souverijns, kinesitherapeut en zaakvoerder Gezondheidscentrum 3Bunders.

“Koen Souverijns kan als een visionair beschouwd worden op het vlak van kinesitherapie en interdisciplinaire samenwerking. Met zijn sterke toekomstgerichte visie heeft hij goed zicht op het beroep en de activiteiten van een kinesitherapeut vandaag én anno 2030. Koen Souverijns zal als adviesgever intensief betrokken worden bij de uitbouw van de faculteit Revalidatiewetenschappen op vlak van onderwijs, implementatie van onderzoek en dienstverlening. Hierbij richten we ons ook specifiek op het thema chronische pijn”, zegt Peter Feys, decaan faculteit Revalidatiewetenschappen.

Koen Souverijns

Paola Vigano, Italiaans Architecte en stedenbouwkundige

Paola Vigano 01

“Paola Vigano is internationaal geroemd voor haar inzichten rond stadsontwikkeling. In Vlaanderen, waar ze in 2017 de Ultima, de Vlaamse Cultuurprijs voor Architectuur ontving, realiseerde ze onder meer het Park Spoor Noord en het Theaterplein in Antwerpen. De faculteit Architectuur en Kunst is trots om de komende jaren samen met haar als fellow een onderzoeks- en onderwijsprogramma uit te werken dat inzet op beleidsvoorbereidend ontwerpend onderzoek en stedelijke en sociale landschappen”, zegt promotor Stefan Devoldere, decaan van de faculteit Architectuur en Kunst.

Jan Van der Goten, Janssen Pharmaceutica Campus & Strategic Partnerships Benelux

“Als alumnus biologie aan UHasselt bouwde Jan Van der Goten een lange internationale carrière uit bij Janssen Pharmaceutica, één van de belangrijkste farmabedrijven wereldwijd. Zijn brede visie op de ontwikkelingen in de farma en healthcare sector zijn een grote meerwaarde voor onze faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen waar Jan Van der Goten zich zal inzetten voor de ontwikkeling van civic projecten, aanbieden van stageplaatsen en tal van lezingen”, zegt promotor Piet Stinissen, decaan faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen.

Jan Van Der Goten

Kristof Van Werde, Humaniora Kindsheid Jesu Hasselt

Kristof Van Werde

“Kristof Van Werde behaalde zijn doctoraat chemie aan UHasselt en is een zeer geëngageerd en begeesterend leerkracht wetenschappen (biologie,chemie) die erg openstaat voor onderwijsvernieuwing en zijn leerlingen weet warm te maken voor wetenschappen en techniek. Met zijn passie voor onderwijs, die hij ook volop inzette als docent en stagebegeleider binnen de specifieke lerarenopleiding CVO Limlo, is hij een grote meerwaarde voor de uitbouw van de educatieve masters aan UHasselt. Want de ideale mentor voor leerlingen is iemand die in hen gelooft, hen aanmoedigt en  begeleidt. Dat is de kracht van Kristof Van Werde", zegt promotor Wanda Guedens, vicerector Onderwijs.

Het Fellowship UHasselt is ingebed in het Universiteitsfonds UHasselt en loopt over drie jaren. De zeven UHasselt-ambassadeurs worden aangesteld tot december 2024. In januari 2023 wordt er een nieuwe lichting UHasselt Fellows aangesteld.

Wil u meer weten over het UHasselt Fellowship, neem dan contact op met mevrouw Frédèrique de Keyser van het Universiteitsfonds UHasselt via frederique.dekeyser@uhasselt.be of 0471 05 02 37

www.uhasselt.be/universiteitsfonds