Verbonden met de regio en de wereld

UHasselt heeft steeds sterk ingezet op de verdere uitbouw van haar netwerk met kennisinstellingen, overheden en bedrijven in de regio én ver daarbuiten. In de afgelopen jaren is met al die partners dan ook een intense samenwerking gegroeid op vlak van onderwijs, onderzoek en innovatie.

Header Samenwerkingen En Netwerken Header Samenwerkingen En Netwerken

Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg (AUHL)

Samen met Hogeschool PXL vormt UHasselt sinds 2003 de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg (AUHL). De AUHL herbergt zo’n 15.000 studenten verspreid over twee campussen (Hasselt en Diepenbeek). Naast haar decretale opdracht heeft de Associatie de ambitie om de verdere uitbouw van het hoger onderwijs in Limburg te bevorderen; wetenschappelijk, toegepast en praktijkgericht onderzoek te versterken; en wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening te stimuleren.

https://www.auhl.be/


transnationale Universiteit Limburg (tUL)

De transnationale Universiteit Limburg (tUL) is een uniek samenwerkingsverband tussen twee universiteiten in twee landen: UHasselt en Maastricht University. De tUL werd in januari 2001 opgericht met de ondertekening van het bewuste verdrag (pdf, 54 KB) door de Vlaamse en Nederlandse regeringen. Binnen de tUL worden de opleidingen informatica/kennistechnologie, statistiek en biomedische/moleculaire levenswetenschappen aangeboden. De rechtenopleiding is dan weer een gezamenlijk initiatief van tUL (UHasselt en Maastricht University) en KU Leuven.

https://tul.edu/

European University on Responsible Consumption and Production (EURECA-PRO)

UHasselt maakt sinds 2022 deel uit van het Europese Universiteiten-netwerk EURECA-PRO (The European University on Responsible Consumption and Production). Samen met haar partners in Duitsland, Griekenland, Oostenrijk, Polen, Roemenië en Spanje werkt UHasselt aan gemeenschappelijke onderwijsprogramma's en onderzoeksprojecten op vlak van duurzame consumptie en productie. De ambitie is om dé Europese hub rond duurzaamheid te worden.

https://www.eurecapro.eu