Campus Class 23 maart 2023

Inschrijven?

Schrijf je hier in voor de Campus Class van 23 maart, je bent meer dan welkom!

Inschrijven is verplicht. Je deelname is pas definitief na betaling.

Deelnemen aan de Campus Class kost 10 euro. Deze bijdrage gaat naar Universiteitsfonds UHasselt en zo geef je ons onderzoek naar kanker, MS, klimaatverandering, patiëntveiligheid, klimaat, … én onze studenten een flinke duw in de rug.

Je deelname is pas definitief na betaling op rekeningnummer BE36 4532 5278 1181 met vermelding  'Campus Class 23 maart 2023 + naam van deelnemers'

Sprekers

Wuyts01

Prof. dr. Tim Wuyts (UHasselt) 

Het bericht dat u zelf of iemand uit uw naaste omgeving getroffen is door dementie, Parkinson of Alzheimer slaat ongetwijfeld in als een bom. Niemand is voorbereid op dit ogenblik, toch wilt u nog het maximum uit het leven halen.

Hoe kan u op deze situatie anticiperen zodat u maximaal bent voorbereid op de tijd dat het niet meer gaat? Hoe kan u veel ongemakken voor uzelf en uw omgeving vermijden? Wat kan u allemaal op voorhand regelen? Hoe zorgt u ervoor dat uw wil wordt gerespecteerd zelfs op een ogenblik dat u die niet meer kan uiten? Het antwoord op al deze vragen komt u te weten in deze lezing.

Eerst zullen we aandacht besteden aan de zorgvolmacht. Reeds meer dan 250.000 mensen lieten reeds een zorgvolmacht registreren om te anticiperen op dit soort situaties. Wat kan de zorgvolmacht voor u betekenen? Er wordt ook ingegaan op alle concrete vragen die u ons hebt bezorgd.

Vervolgens zullen we ingaan op de regelingen die u kan treffen los van de zorgvolmacht. Hoe kan u er bijvoorbeeld voor zorgen om op een menswaardige wijze afscheid te nemen van het leven? Wanneer is euthanasie mogelijk? Welke mogelijkheden bestaan er naast euthanasie? Wat is voorafgaande zorgplanning (‘Advance Care Planning’) en wie moet dit betalen? Welke regelingen kan u treffen in geval van overlijden naast het testament? Hebt u al nagedacht over de donatie van organen of over het wegschenken van het lichaam aan de wetenschap?

Tim Wuyts is sinds 1 januari 2019 deeltijds docent aan de Universiteit Hasselt waar hij de opleidingsonderdelen juridisch schrijven, interdisciplinaire onderzoeksmethoden, bachelor- en masterscriptie en personenrecht verzorgt in de rechtenopleiding en gezondheidsrecht in de nieuwe master systeem- en procesinnovatie in de gezondheidszorg.

Hij was gastprofessor aan de Universiteit Gent (2015-2016), Antwerpen (2019) en Brussel (2020-2022) waar hij o.a. de opleidingsonderdelen familierecht en relatievermogensrecht doceerde. Van augustus 2008 tot september 2014 was hij adjunct-adviseur in het Belgische federale parlement en van oktober 2014 tot juni 2019 was hij adjunct-kabinetschef van de Minister van Justitie. Hij bereidde
en coördineerde vele hervormingen in het Belgische burgerlijk recht. Zo is hij de architect van de zorgvolmacht en de wet op de bewindvoering, het meemoederschap en het statuut van pleegzorgers. Hij coördineerde ook de hervormingen in het Belgische erfrecht, het huwelijksvermogensrecht en m.b.t. de invoering van een nieuw Burgerlijk Wetboek.

Tim Wuyts is doctor in de rechten (KU Leuven, 2012) en maatschappelijk assistent (Autonome Hogeschool West-Vlaanderen, 1999). Hij is auteur van talrijke publicaties in de materie van het personen-, familie- en familiaal vermogensrecht en aspecten van het gezondheidsrecht. Hij is tevens lid van meerdere redacties (Tijdschrift voor Familierecht, Tijdschrift van de vrederechters, enz.) en sinds augustus 2021 ook effectief lid van de benoemingscommissie van het notariaat.

Ilse Dewachter 10 (1)

Prof. dr. Ilse Dewachter (UHasselt) 


In België lijden naar schatting 220.000 personen aan dementie. Naar schatting 5% van de mensen
ouder dan 65 jaar zou lijden aan dementie. Op dit moment krijgt ongeveer 1 op de 7 mannen en
maar liefst 1 op de 3 vrouwen dementie. Op de leeftijd van 80 jaar neemt dit percentage toe tot
20%. In zeldzame gevallen (in België naar schatting tussen de 5 à 10.000 personen) komt dementie
voor op jongere leeftijd, dus voor 65 jaar. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm
van dementie.
Er bestaat nog steeds geen medicijn dat de ziekte van Alzheimer kan vertragen, laat staan
voorkomen. Gepassioneerde wetenschappers aan UHasselt zoals prof. dr. Ilse Dewachter en haar
team geven ons hoop dat we in de komende jaren de doorbraak zullen meemaken.

Prof. dr. Ilse Dewachter is hoofd van de Biomed onderzoeksgroep Neurowetenschappen (UHasselt)
en doet reeds 25 jaar baanbrekend onderzoek naar therapie en preventie van de ziekte van
Alzheimer, in samenwerking met de internationale wereldtop. Haar vorige onderzoek heeft
bijgedragen aan therapieën gericht tegen Abeta, die recent in de media veel aandacht kregen, en
een belangrijk stap in de goede richting zijn, maar jammer genoeg niet voldoende efficiënt om de
ziekte afdoende af te remmen.


Professor Dewachter richt zich intussen al geruime tijd op de volgende stap in de ontwikkeling van therapieën voor Alzheimer Dementie voor de toekomst, gericht op efficiëntere therapie om het ziekteproces tegen te houden. Ze richt zich hierbij op nieuwe doelwitten, onder andere tau en ApoE. Hierbij focust de onderzoeksgroep op de recente identificatie van een beschermende mutatie tegen Alzheimer. “Want als we beter begrijpen hoe deze mutatie precies werkt, die bij een patiënt succesvol het ziekteproces met 30-40 jaar afremde, kan dit bijdragen tot de ontwikkeling van een therapie tegen de ziekte”, aldus prof. Ilse Dewachter.
Het onderzoeksteam doet tevens onderzoek naar preventie van Alzheimer Dementie, gebaseerd op innovatieve technologie die toelaat om stoffen in het bloed te meten die een beeld geven van de processen in de hersenen. Deze stoffen moeten in de toekomst dienen als een soort van “tracker” voor processen in de hersenen, en moeten aangeven of bepaalde lifestyle gunstig of ongunstig is in de preventie van het ziekte proces.


In haar lezing geeft prof Dewachter een toelichting over haar eigen onderzoek, maar ze geeft tevens een overzicht van de huidige doorbraken en de verwachtingen in het internationale onderzoek rond therapie en preventie van de ziekte van Alzheimer. Ze focust hierbij op hoe we met z’n allen kunnen bijdragen aan de zoektocht naar preventie van dementie.

Programma

13.00u - Ontvangst met koffie, thee en krant

13.30u - Welkom door Frédérique de Keyser over het Universiteitsfonds UHasselt

13.45u - prof. dr. Tim Wuyts (UHasselt) over "Een zorgvolmacht. Wat betekent dit concreet? En wat betekent 
              dit bij jong-dementie?"

14.30u - koffiepauze *

15.00u - prof. dr. Ilse Dewachter over 'Alzheimer en dementie".

16.30u - einde *

In de foyer kan u tijdens de koffiepauze en aan het einde van de Campus Class bij onze juristen terecht voor vragen over uw testament. Gelieve hiervoor in de schrijven en een tijdslot te kiezen. Houd er rekening mee dat het aantal tijdslots beperkt is.

Praktisch

Waar en wanneer?

Donderdag 23 maart vanaf 13.00 uur Campus Hasselt – Oude Gevangenis, Martelarenlaan 42 in Hasselt

Hoe de Oude Gevangenis bereiken?

Met de bus

Je kan de Oude Gevangenis makkelijk bereiken met de bus. Stap uit aan halte Kolonel Dusartplein, op nog geen vijf minuutjes wandelen van de Oude Gevangenis.

Kom je met de trein? Neem aan Hasselt station dan de Boulevardpendel naar het Dusartplein. De Boulevardpendel van De Lijn vertrekt om de vijf minuten.

Met de auto

De dichtstbijzijnde parking is Parking Kolonel Dusartplein (boven- en ondergronds). Deze is wel betalend. Gratis parkeerplaatsen in de binnenstad vind je in/aan: Boudewijnlaan - Mouttoren – Kolenkaai – Cultureel Centrum