MS Onderzoeksfonds

In België leven er zo’n 11.000 personen met Multiple Sclerose. Met jouw steun aan het MS-Onderzoeksfonds kunnen onderzoekers nieuwe therapieën ontwikkelen én de zorg, behandeling en begeleiding voor personen met MS verder verbeteren.

MS ONDERZOEK MS ONDERZOEK

Wat is het onderzoek?

Multiple Sclerose is een ongeneeslijke chronische ziekte die het centrale zenuwstelsel aantast. Zo’n 1 op 1.000 Belgen leeft met de ziekte. Elke patiënt is uniek – met een eigen ziekteverloop, set aan symptomen en reactie(s) op bepaalde medicatie of revalidatie. Dat maakt de diagnose, prognose, behandeling en zorg van personen met MS erg moeilijk.

Interdisciplinair doctoraatsonderzoek

MS-onderzoek rond ziektemechanismen en zorg gebeuren nog sterk discipline per discipline. Een aanpak die al die disciplines overstijgt, zal het onderzoek naar een hoger niveau tillen en tot heel nieuwe, andere en betere inzichten leiden.

Multidisciplinaire raadpleging (MDR)

Voor een behandeling die de levenskwaliteit van mensen met MS verbetert, is er niet alleen goede medicatie nodig. Ook bewegingstherapie, sociale activiteiten en een luisterend oor zijn essentieel. Binnen multidisciplinaire zorg werken artsen, verpleegkundigen, psychologen, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, logopedisten… samen om het dagelijks functioneren van patiënten makkelijker te maken. Maar zo’n totaalaanpak kost geld en de behandeling wordt niet vergoed door het RIZIV.

Biobanking

Voor onderzoek naar ziektemechanismen van MS heb je patiëntenweefsel nodig. Een verdere uitbouw van de Universitaire Biobank Limburg zal de beschikbaarheid van weefsel structureel verbeteren en wetenschappelijk onderzoek vooruithelpen.

MS Dataconnect

Binnen het MS DataConnect-project willen we via een IT-platform alle informatie over personen met MS bundelen en ter beschikking stellen voor wetenschap, industrie en RIZIV. Het ultieme doel? De zorg van MS verbeteren en ervoor zorgen dat elke patiënt ook de meest optimale behandeling – op maat – krijgt. Want vandaag zijn er minstens tien verschillende behandelingen op de markt.

Contacten tussen onderzoeker, patiënt en zorgverlener

MS-Netwerk Limburg brengt onderzoekers, personen met MS én zorgverleners regelmatig samen. Patiënten en zorgverleners komen op die manier méér te weten over de stand van zaken van het onderzoek. Onderzoekers krijgen op hun beurt méér inzicht in de leefwereld, problemen en ervaringen van patiënt én zorgverlener. Belangrijk om stappen vooruit te kunnen zetten.

Impact van het onderzoek

Interdisciplinair samenwerken, wat een beter inzicht geeft in de ziektemechanismen en het optimaliseren van de levenskwaliteit van de patiënten met MS, gekoppeld aan kennis via de Biobank Limburg en een databank van gegevens, zet belangrijke stappen in het ontrafelen van MS via wetenschappelijk onderzoek en de behandeling van patiënten met MS.

Impact van jouw schenking

Onderzoek en patiëntenzorg is zeer kostbaar, maar ook zeer kostelijk. Het MS Onderzoeksfonds zoekt dan ook naar geld voor onderzoek dat niet of moeilijk te financieren is, maar dat erg belangrijk is voor de ontwikkeling van therapieën en diagnostische testen.

Wil je meer weten over dit fonds? Contacteer ons gerust.

Wil je schenken aan het MS Onderzoeksfonds?

Schenk nu