HR Excellence in Research @ UHasselt

HRS4R Met Witruimte

De Universiteit Hasselt heeft een lange traditie van aandacht voor onderzoeksloopbanen. Ze ondertekende in 2007 dan ook als een van de eerste Vlaamse universiteiten het Charter for Researchers en de Code of Conduct for the Recruitment of Researchers van de Europese Commissie (pdf, 5,4 MB).

Het College van Decanen van de Universiteit Hasselt besliste op 1 april 2010 om te gaan voor de erkenning HR Excellence in Research door de Europese Commissie. De erkenning kwam er in 2011 als eerste van de Vlaamse universiteiten.

In 2018 en 2022 vonden evaluaties van dit kwaliteitslabel plaats door een evaluatiepanel van de Europese Commissie. We zijn fier dat deze erkenning telkens verlengd werd. Dit toont aan dat de Universiteit Hasselt bewust investeert in duurzame onderzoeksloopbanen voor haar onderzoekers.

UHasselt maakt de ambities voor een vooruitstrevend HR-beleid concreet in een gedetailleerd actieplan tot 2026, het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de diensten Personeel & Organisatie, de Directie Onderzoek, Bibliotheek en Internationalisering, het Rectoraat en uiteraard de onderzoekers zelf.

UHasselt initiatieven waarvoor de Europese Commissie een waardering uitspreekt

 • De uitgebreide inbedding van de HRS4R principes in het beleid en de procedures van de organisatie.
 • Sterke aandacht voor Ethische aspecten en research data management.
 • Focus op inclusie.
 • Focus op open en transparant rekruteren en selecteren en het voorzien van ondersteuning, training, automatisch selectieverslag en kwaliteitscontrole.
 • Specifieke aandacht voor loopbaanondersteuning en advies.
 • De implementatie van een e-learning platform ter ondersteuning van (persoonlijke) ontwikkeling.
 • Initiatieven ter bevordering van ergonomie en een veilige werkomgeving.
 • Sterke aandacht voor administratieve vereenvoudiging.
 • Employer branding zowel nationaal als internationaal.
 • De ontwikkeling van een GDPR flow voor onderzoek.
 • Een welzijnsplan en psychologische ondersteuning voor medewerkers.
 • Aanbod van opleiding voor R2 onderzoekers met focus op de ontwikkeling van management en projectmanagement vaardigheden.
 • Plaats- en tijdsonafhankelijk werken.

Aanbevelingen van de Europese Commissie

UHasselt neemt deze aanbevelingen ter harte met als doel een continue streven naar verdere optimalisatie van het HR beleid om duurzame onderzoeksloopbanen te realiseren:

 • Het ter beschikking stellen van informatie en beleidsdocumenten voor onderzoekers zowel in het Nederlands als Engels.
 • Verdere bekendmaking en visibiliteit van het HRS4R logo en relevante informatie voor onderzoekers op de UHasselt website.
 • Faciliteren van de deelname en input  van alle niveaus van onderzoekers.
 • Het verder promoten van onderzoek ten dienste van de maatschappij en sociale betrokkenheid.
 • Het verder promoten en ondersteunen van open science en open-access publicaties.
 • Het verder concretiseren van actiepunten rond en optimalisatie van het evaluatieproces.
 • Het ontwikkelen van een beleid om continuous professional development voor senior onderzoekers uit te stippelen.

Meer informatie

HR strategie voor onderzoekers 2011-2017

HR strategie voor onderzoekers 2018-2021

Ook voor de volgende jaren hebben we de ambitie om een vooruitstrevend HR-beleid voor onze onderzoekers realiseren in samenwerking met de onderzoekers zelf, de dienst P&O en de Directie Onderzoek, Bibliotheek en Internationalisering.

HR strategie voor onderzoekers 2022-2026