Postgraduaat Bedrijfskunde

Waarom bedrijfskunde studeren aan UHasselt?

Postgraduaat • 27 studiepunten • Nederlandstalig


Wil jij doorgroeien in je bedrijf? Wil je dat jouw volgende stoel er eentje van manager wordt? Maar zijn boekhouden, financieel management, marketing, strategie, HRM nog inhoudsloze begrippen voor je?

Volg het postgraduaat bedrijfskunde en maak jezelf vertrouwd met algemene managementprincipes en -jargon. Winst na belasting, rendement, value proposition, groeistrategieën, en teammotivatie zijn daarna topics die jij ook in de vingers hebt.

Het postgraduaat bedrijfskunde biedt een mix van een gedegen academische opleiding en hoge praktijkrelevantie.

De sessies zijn intensief en interactief, met een balans tussen zelfstudie en lessen, individuele opdrachten en groepsopdrachten. Na elk opleidingsonderdeel is er een open boek examen en/of paper.

Je krijgt les van UHasselt docenten en praktijkexperten van o.a. MU, Paretus, Van Havermaet,...

Een nieuwe editie start op 23 september 2022 maar modulair inschrijven tijdens het lopende academiejaar is ook mogelijk.

UHasselt corporate

Voor wie?

 • Je hebt een bachelor of masterdiploma (van universiteit of hogeschool) in een niet-economische richting.
 • Je hebt enkele jaren werkervaring.
 • Je wil je vakexpertise versterken met essentiële managementkennis en -vaardigheden.
 • Je wil een gedegen bedrijfskundige opleiding combineren met een (voltijdse) job.

Programma

Het postgraduaat Bedrijfskunde heeft een modulaire opbouw met 3 modules, met telkens 3 opleidingsonderdelen.
Elke module is goed voor 9 studiepunten.

Module 1 | Accountancy & Financiering

Financieel boekhouden (A1) – prof. dr. Raf Orens (KU Leuven en UHasselt)
Na het volgen van dit opleidingsonderdeel kan je de informatie in een jaarverslag en jaarrekening kritisch beoordelen, kan je de prestaties en financiële gezondheid van een onderneming analyseren en heb je inzicht in de grondslagen van boekhouden, waarderingsprincipes en rapportering. Je leert de beginselen van boekhouden, jaarrekening, jaarverslag, IFRS, analyse van de jaarrekening.

Financieel management (A2) – Ivo Breesch (UHasselt)
Je krijgt een kritische kijk op financiële vraagstukken in een organisatie en leert de relevante beslissingsgegevens bepalen. Dit start met een intro waarin enkele aspecten van financieel boekhouden en financiële analyse opgefrist worden. Aansluitend volgt een kritische kijk op het begrip cash flow en wordt basiskennis van financiële wiskunde (interestberekening en discontering) aangebracht. Het hoofdaandeel van de eerste drie sessies omvat analyse van investeringsprojecten en toepassing van maatstaven (o.a. netto contante waarde) voor berekening van het rendement. In de laatste twee sessies komt financiële planning (de toekomst in kaart brengen) aan bod met als afsluiter het management van het werkkapitaal van een organisatie.

Management accounting (A3) – Johan Peeters (Van Havermaet)
De doelstelling van dit opleidingsonderdeel is inzicht te geven in de belangrijkste technieken van kosten- en winstbepaling van een organisatie met als hoofddoel accurate en relevante beleidsinformatie te verschaffen aan managers om hen maximaal te ondersteunen bij het nemen van beslissingen en het sturen van de verschillende afdelingen. De verschillende kostensoorten (vaste, variabele, ...) en de kostencalculatiesystemen staan hierbij centraal. Daarnaast wordt een inzicht gegeven in budgettering en planning, hun belang in de onderneming en de bijhorende best practices, qua aanpak.

Lees meer over het postgraduaat Bedrijfskunde in de studiegids.

Module 2 | Marketing & Strategie

Strategie (M1) – prof. dr. Annabel Sels (KULeuven)
In dit opleidingsonderdeel verwerf je inzicht in de verschillende manieren van strategisch denken. Verder komen de volgende onderwerpen aan bod: strategische analyse, strategische opties en strategie formulering; strategische verandering en bijkomende processen; verschillende strategietypen op verschillende strategische niveau’s.

Marketing (M2) – Wouter Faes (F.A.E.S. Consulting BVBA) & Peter Forceville (Paretus)
Na het volgen van dit opleidingsonderdeel kan je marketing situeren in een strategisch kader en ben je vertrouwd met marketingconcepten, -methodes en –technieken. Vertrekpunt zijn de uitingen van marketingbeleid en –strategie in consumenten- én B2B-markten. Beginselen van marketing en link met strategie; marketing research; marktanalyse en –segmentatie; marketing mix; marketing communicatie; marketing planning en controle.

Human Resources Management (M3) – Wout Van Impe (Mercuri Urval)
Je leert met een business gerichte blik (strategie, markt, externe en interne bedrijfseconomische factoren) kijken naar HR. Daarnaast leer je menselijk gedrag analyseren en de link begrijpen tussen gedrag/vaardigheden en resultaten. De rode draad vormt de link tussen strategie en business HR. Onder meer volgende onderwerpen komen aan bod: HR als business partner in een organisatie, de sociaal-economische context van vandaag, de impact van veranderende bedrijfsomgevingen op de mens als succesbepalende factor, hoe professioneel gedrag ontleden, inzicht in de rol van manager/leider, gesprekstechnieken, informeel leiderschap, people management en het ontwikkelen van jezelf en medewerkers, enz. De klemtoon ligt voornamelijk op het aanreiken van een denkkader en breder referentiekader, handvaten en tools om zelf te groeien als professional, het stimuleren van inzicht en ervaringsuitwisseling.

Lees meer over het postgraduaat Bedrijfskunde in de studiegids.

Module 3 | Ondernemen

Ondernemende organisaties en werknemers (O1) - prof. dr. Pieter Vandekerkhof (UHasselt)
Dit opleidingsonderdeel zal verschillende facetten van ondernemerschap en intrapreneurship aankaarten. Want ook al ben je werkzaam in een organisatie, ook daar moet je met een ondernemende ingesteldheid aan de slag. Maar zijn alle organisaties wel ondersteuners van ondernemende werknemers? En hoe kan je zelf meer ondernemend worden? Er zullen heel wat handvaten aangereikt worden die hiervoor kunnen zorgen.


Business Process management (O2) - prof. dr. Marijke Swennen (UHasselt)
Een bedrijf creëert waarde door middel van de processen die het uitvoert. In een moderne onderneming zijn deze processen sterk gestuurd vanuit IT en informatie. In dit opleidingsonderdeel reiken we je de basis aan van de domeinen business process management (BPM) en informatiesystemen. Enerzijds zullen we de levenscyclus van BPM bestuderen en leren hoe we een proces in kaart moeten brengen. Anderzijds zullen we verschillende soorten informatiesystemen bestuderen en leer je hoe je informatiestromen in kaart brengt.

Bedrijfsspel (O3) - drs. Rob Frederix (Top Team bedrijfssimulaties)
In dit opleidingsonderdeel ga je de concepten van de andere modules integreren in een gecontroleerde spelomgeving.
Een business game is een simulatie van de reële bedrijfsomgeving waarin een hele reeks beslissingen moeten genomen worden waarbij niet alleen met financiële, commerciële en strategische aspecten moet worden rekening gehouden maar ook met de menselijke factor. Deze integratieve module doet, zoals het ondernemingsplan, beroep op creativiteit, analyse en samenwerking, maar nu in een competitieve en gecontroleerde omgeving. Ter ondersteuning van de modules Ondernemingsplan en Bedrijfsspel worden ook een aantal managementvaardigheden aangescherpt, zoals onderhandelen en evalueren. Aanwezigheid is verplicht.

Lees meer over het postgraduaat Bedrijfskunde in de studiegids.

De opleiding in beeld

Wanneer heb je les?

De contacturen zijn gepland op vrijdag van 18.30 tot 22.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Er wordt rekening gehouden met de gebruikelijke vakantieperiodes.

Een nieuwe editie start op 23 september 2022 maar modulair inschrijven tijdens het lopende academiejaar is ook mogelijk.

Bekijk hier de volledige planning voor het academiejaar 2022-2023. (pdf, 207 KB)

Waar heb je les?

 • Campus Diepenbeek, gebouw D
 • Vlot bereikbaar met de trein, de fiets, de bus en auto
 • Op 20 min. fietsen van centrum Hasselt

Campus Diepenbeek

UHasselt corporate
Locatie
Agoralaan, 3590 Diepenbeek

Inschrijvingsgeld & subsidies

Voor het volledige postgraduaat: € 4.000 (excl. 21% btw).

Als je inschrijft voor 1 module (= 3 opleidingsonderdelen): € 1.500 (excl. 21% btw).

Als je inschrijft voor 1 opleidingsonderdeel: € 600 (excl. 21% btw).


Per inschrijving heb je recht op twee examenkansen. De kosten voor syllabi, koffie en broodjes (enkel op vrijdag) zijn inbegrepen in de prijs. Handboeken en eventuele externe activiteiten zijn niet inbegrepen in de prijs.

Je kan gebruik maken van de KMO-portefeuille. Ons erkenningsnummer is DV.O215745.

Deze opleiding op maat van jouw bedrijf?

Contacteer ons via see@uhasselt.be

Evaluatie & attestering

Elk opleidingsonderdeel wordt afgerond met een open boek examen en/of paper.

Na succesvolle afronding van het postgraduaat, ontvang je een postgraduaat getuigschrift uitgereikt door de Universiteit Hasselt.

Na succesvolle afronding van een opleidingsonderdeel of module ontvang je een getuigschrift permanente vorming uitgereikt door de Universiteit Hasselt.

Elke module bevat 3 opleidingsonderdelen die elk 5 sessies omvatten van 3 netto-contacturen. De modules worden zodanig ingepland dat de postgraduaatsopleiding (geheel van drie modules) in één academiejaar kan afgewerkt worden.

Modules en opleidingsonderdelen kunnen afzonderlijk gevolgd worden of het programma kan over twee academiejaren gespreid worden mits rekening wordt gehouden met een logische volgorde van de opleidingsonderdelen (b.v. module 3 steunt op kennisaanbreng van module 1).

Vragen?

Marleen Cupers

Functie
Opleidingsmanager

Prof. dr. Sigrid Vandemaele

Functie
Academisch verantwoordelijke

Inschrijven

Door in te schrijven ga je akkoord met de specifieke voorwaarden van UHasselt SEE (pdf, 115 KB).


Inschrijven als alumnus/a van UHasselt

(UHasselt alumni Bachelor, Master, Postgraduaat - Ook indien het diploma niet werd behaald)

Klik hier om in te schrijven als UHasselt alumnus/a.


Inschrijven als nieuwe student

Om in te schrijven moet je een dossier samenstellen, de online inschrijfmodule neemt je mee doorheen een aantal stappen. Hieronder kan je een korte leidraad terugvinden.

 1. Identiteit: vul hier je contactgegevens in (naam, geboortedatum, ...)
 2. Studiekeuze: maak de volgende keuzes
   • Academiejaar 2022-2023
   • Opleiding : Postgraduaat
   • Postgraduaat Bedrijfskunde
 3. Adres: vul hier je adresgegevens in
 4. Hoger Onderwijs: geef een overzicht van alle vooropleidingen (bachelor, master, …) die je hebt gevolgd (en behaald) en die relevant zijn voor deze opleiding. Let op enkel diploma's hoger onderwijs! Je hoeft niet elk gevolgd academiejaar in te geven, maar enkel het jaar dat je je diploma behaald hebt.
  Indien je niet beschikt over een bachelor- en/of masterdiploma ben je verplicht om een motivatiebrief te uploaden bij Up/download en zal een intakegesprek met de academisch verantwoordelijke volgen om de mogelijkheid tot deelname te evalueren.
 5. Specifieke opleidingen: gelieve hier bijkomende opleidingen te vermelden die relevant zijn voor Bedrijfskunde. Bv. avondcursus, bijscholingen, ...
 6. Tewerkstelling: geef je meest recente werkervaring en/of werkervaring(en) die relevant zijn voor Bedrijfskunde
 7. Financieel: bij betaalwijze dien je aan te geven wie het inschrijvingsgeld gaat betalen. Jijzelf (privé) of een bedrijf. Bij een bedrijf moet je de facturatiegegevens invullen.
 8. Up/download: in deze laatste stap kan je je CV, pasfoto en een kopie van je diploma('s) opladen.

Nadat je in stap 1 je contactgegevens hebt ingevuld, krijg je een log-in. Hiermee heb je toegang tot je eigen dossier om het verder aan te vullen/te corrigeren waar je wilt. Het dossier moet volledig zijn voor de toelatingscommissie een beslissing kan nemen over je toelating. Je wordt altijd geïnformeerd over toelating of niet.