Postgraduaat Bedrijfskunde

Geef je carrière een boost.

Postgraduaat • 27 studiepunten • Nederlandstalig


Ben jij ingenieur, jurist, scheikundige, architect of psycholoog, kortom een professional met ambitie maar zonder economische achtergrond?
Wil je doorgroeien in je bedrijf?

Versterk je vakexpertise met essentiële managementkennis dankzij ons postgraduaat bedrijfskunde. Winst na belasting, rendement, value proposition, groeistrategieën, en teammotivatie zijn daarna topics die jij ook in de vingers hebt.

De sessies zijn intensief en interactief, met een balans tussen zelfstudie en lessen, individuele opdrachten en groepsopdrachten.
Je krijgt les van UHasselt docenten en praktijkexperten van o.a. MU, Paretus, Van Havermaet,... .
Na elk opleidingsonderdeel is er een open boek examen en/of paper.

Met het postgraduaat Bedrijfskunde ben je zeker van een gedegen academische opleiding met hoge praktijkrelevantie.

Een nieuwe editie start in september 2024 maar modulair inschrijven tijdens het lopende academiejaar is ook mogelijk.

Bedrijfskunde Header

Voor wie?

 • Je hebt een bachelor of masterdiploma (van universiteit of hogeschool) in een niet-economische richting.
 • Je hebt enkele jaren werkervaring.
 • Je wil je vakexpertise versterken met essentiële managementkennis en -vaardigheden.
 • Je wil een gedegen bedrijfskundige opleiding combineren met een (voltijdse) job.

Infosessies

Bedrijfskunde Sfeer 1
28 mrt

Online infosessie | Postgraduaat Bedrijfskunde

28 maart 2024
19:00
Online
Bedrijfskunde Sfeer7
24 mei

On Campus Infosessie | Postgraduaat Bedrijfskunde

24 mei 2024
19:00
UHasselt Campus Diepenbeek

Programma

Het postgraduaat Bedrijfskunde heeft een modulaire opbouw met 3 modules, met telkens 3 opleidingsonderdelen.
Elke module is goed voor 9 studiepunten.

Module 1 | Accountancy & Financiering

Financieel boekhouden (A1) – prof. dr. Raf Orens (KU Leuven en UHasselt)
Na het volgen van dit opleidingsonderdeel kan je de informatie in een jaarverslag en jaarrekening kritisch beoordelen, kan je de prestaties en financiële gezondheid van een onderneming analyseren en heb je inzicht in de grondslagen van boekhouden, waarderingsprincipes en rapportering. Je leert de beginselen van boekhouden, jaarrekening, jaarverslag, IFRS, analyse van de jaarrekening.

Financieel management (A2) – Ivo Breesch (UHasselt)
Deze opleidingsonderdeel geeft je een kritische kijk op financiële vraagstukken van een organisatie. Je leert om relevante gegevens van een project of activiteit te verzamelen, te analyseren en in een financiële tabel te registreren. Op basis hiervan wordt vervolgens een rentabiliteitsstudie gemaakt. Theorie wordt gekoppeld aan een eenvoudige praktijkcase die als een rode draad doorheen de opleiding loopt en in opeenvolgende hoofdstukken verder wordt uitgewerkt. Na de rentabiliteit wordt aandacht besteed aan de financieringsproblematiek. In de eindfase komen twee gevalstudies aan bod die alle voorgaande begrippen en technieken integreren. Eén hiervan is een ondernemingsplan dat door een starter werd voorgelegd aan een financiële instelling.

Programma:

 • Inleiding : belangrijke begrippen uit financieel boekhouden en financiële analyse
 • Beknopte bespreking van formules van financiële wiskunde (annuïteiten)
 • Investeringsanalyse: maatstaven voor evaluatie van projecten (met toepassingen)
 • Financiële planning en analyse van het werkkapitaal
 • Opstelling van een ondernemingsplan

Management accounting (A3) – Johan Peeters (Van Havermaet)
Dit opleidingsonderdeel geeft inzicht in de belangrijkste technieken van kosten- en winstbepaling van een organisatie met als hoofddoel accurate en relevante beleidsinformatie te verschaffen aan managers om hen maximaal te ondersteunen bij het nemen van beslissingen en het sturen van business units. De verschillende kostensoorten (vaste, variabele, ...) en de kostencalculatiesystemen staan hierbij centraal. Daarnaast wordt een inzicht gegeven in budgettering en planning, hun belang in de onderneming en de bijhorende best practices.

Programma:

 • Basisbegrippen van kostprijscalculatie
 • Kostencalculatie en resultaatbepaling
 • Het gebruik van kosteninformatie bij het nemen van beleidsbeslissingen
 • Kostenbeheersing

Module 2 | Marketing & Strategie

Strategie (M1) – prof. dr. Annabel Sels (KULeuven)
In dit opleidingsonderdeel verwerf je inzicht in de verschillende manieren van strategisch denken. Verder komen de volgende onderwerpen aan bod: strategische analyse, strategische opties en strategie formulering; strategische verandering en bijkomende processen; verschillende strategietypen op verschillende strategische niveaus.

Programma:

 • economics of strategy
 • analyse van de externe bedrijfsomgeving
 • tools voor analyse van de interne organisatie van het bedrijf
 • concurrentiestrategieën
 • waardecreatie
 • diversificatie en concernstrategie
 • fusies en overnames, verticale integratie, outsourcing en strategische allianties
 • internationale toetredingsstrategieën voor innovatie

Marketing (M2) – Wouter Faes (F.A.E.S. Consulting BVBA) & Peter Forceville (Paretus)
Na het volgen van deze opleiding ben je vertrouwd met marketingconcepten, -methodes en –technieken en kan je marketing situeren in een strategisch kader. Je krijgt inzicht marketingconcepten en technieken in zowel B2C (Business-to-Consumer) als B2B (Business-to-Business) context. Je ontwikkelt een gevoel voor de uitdagingen en trends in het marketinglandschap en kan deze voor de eigen organisatie kaderen. Er is geen specifieke voorkennis vereist voor het volgen van dit opleidingsonderdeel.

Programma:

 • De waardenpropositie van een bedrijf:
  • Wat (aanbod)?
  • Waarom (noden van de klant)?
  • Hoe (aanpak)?
  • Waartoe (benefit of voordeel)?
  • Tegen welke kost? (cost)?
 • Marktanalyse en –segmentatie
 • Marketing mix
  • Product
  • Distributie
  • Prijs
  • Communicatie
 • Marketingplanning en controle

Human Resources Management (M3) – Wout Van Impe (Mercuri Urval)
Je leert met een business gerichte blik (strategie, markt, externe en interne bedrijfseconomische factoren) kijken naar HR. Daarnaast leer je menselijk gedrag analyseren en de link begrijpen tussen gedrag/vaardigheden en resultaten. De rode draad vormt de link tussen strategie en business HR. Onder meer volgende onderwerpen komen aan bod:

 • HR als business partner in een organisatie
 • De sociaal-economische context van vandaag
 • De impact van veranderende bedrijfsomgevingen op de mens als succesbepalende factor
 • Hoe professioneel gedrag ontleden
 • Inzicht in de rol van manager/leider
 • Gesprekstechnieken
 • Informeel leiderschap
 • People management
 • Het ontwikkelen van jezelf en medewerkers

De klemtoon ligt voornamelijk op het aanreiken van een denkkader en breder referentiekader, handvaten en tools om zelf te groeien als professional, het stimuleren van inzicht en ervaringsuitwisseling.

Module 3 | Ondernemen

Ondernemende organisaties en werknemers (O1) - prof. dr. Pieter Vandekerkhof (UHasselt)
Dit opleidingsonderdeel zal verschillende facetten van ondernemerschap en intrapreneurship aankaarten. Want ook al ben je werkzaam in een organisatie, ook daar moet je met een ondernemende ingesteldheid aan de slag. Maar zijn alle organisaties wel ondersteuners van ondernemende werknemers? En hoe kan je zelf meer ondernemend worden? Er zullen heel wat handvaten aangereikt worden die hiervoor kunnen zorgen.

Strategische bedrijfsmodellering (O2) - prof. dr. Philip Vergauwen en Robbie Eyckmans
Dit opleidingsonderdeel behandelt een aantal “klassieke” management technologieën zoals activity-based costing, (interne) transferprijszetting, de delegatie van beslissingsrechten (responsibility accounting), prestatiemanagement, enz … . Deze diverse dimensies worden samengebracht in een dynamisch “management control” model dat optimalisatie van bedrijfsprocessen en bedrijfsmodellen ondersteunt en de organisatie in staat stelt haar strategische doelen te bereiken. De “conflicts of interest”, de interne en externe uitdagingen die daarmee samengaan worden uitvoerig en met het oog op de praktijk en op systematische, gestructureerde wijze tot leven gebracht.

Bedrijfsspel (O3) - drs. Rob Frederix (Top Team bedrijfssimulaties)
In dit opleidingsonderdeel ga je de concepten van de andere modules integreren in een gecontroleerde spelomgeving.
Een business game is een simulatie van de reële bedrijfsomgeving waarin een hele reeks beslissingen moeten genomen worden waarbij niet alleen met financiële, commerciële en strategische aspecten moet worden rekening gehouden maar ook met de menselijke factor. Deze integratieve module doet, zoals het ondernemingsplan, beroep op creativiteit, analyse en samenwerking, maar nu in een competitieve en gecontroleerde omgeving. Ter ondersteuning van de modules Ondernemingsplan en Bedrijfsspel worden ook een aantal managementvaardigheden aangescherpt, zoals onderhandelen en evalueren. Aanwezigheid is verplicht.

Lees meer over het postgraduaat Bedrijfskunde in de studiegids.

Wanneer heb je les?

De contacturen zijn gepland op vrijdag van 18.30 tot 22.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Er wordt rekening gehouden met de gebruikelijke vakantieperiodes.

Een nieuwe editie start op 20 september 2024 maar modulair inschrijven tijdens het lopende academiejaar is ook mogelijk.

Bekijk hier de volledige planning voor het academiejaar 2023-2024 (pdf, 245 KB)

Bekijk hier de volledige planning voor het academiejaar 2024-2025 (pdf, 241 KB)

Waar heb je les?

 • Campus Diepenbeek, gebouw D
 • Vlot bereikbaar met de trein, de fiets, de bus en auto
 • Op 20 min. fietsen van centrum Hasselt

Campus Diepenbeek

UHasselt corporate
Locatie

Agoralaan, 3590 Diepenbeek

Inschrijvingsgeld & subsidies

Voor het volledige postgraduaat 2023-2024: € 4.500 (excl. 21% btw).

Als je inschrijft voor 1 module (= 3 opleidingsonderdelen): € 1.750 (excl. 21% btw).

Als je inschrijft voor 1 opleidingsonderdeel: € 690 (excl. 21% btw).


Per inschrijving heb je recht op twee examenkansen. De kosten voor syllabi, koffie en broodjes (enkel op vrijdag) zijn inbegrepen in de prijs. Handboeken en eventuele externe activiteiten zijn niet inbegrepen in de prijs.

Je kan voor deze opleiding gebruik maken van de KMO-portefeuille onder de thema's 'Bedrijfsstrategie' en 'Financiële geletterdheid'. Ons erkenningsnummer is DV.O215745.

Deze opleiding op maat van jouw bedrijf?

Contacteer ons via see@uhasselt.be

Evaluatie & attestering

Elk opleidingsonderdeel wordt afgerond met een open boek examen en/of paper.

Na succesvolle afronding van het postgraduaat, ontvang je een postgraduaat getuigschrift uitgereikt door de Universiteit Hasselt.

Na succesvolle afronding van een opleidingsonderdeel of module ontvang je een getuigschrift permanente vorming uitgereikt door de Universiteit Hasselt.

Elke module bevat 3 opleidingsonderdelen die elk 5 sessies omvatten van 3 netto-contacturen. De modules worden zodanig ingepland dat de postgraduaatsopleiding (geheel van drie modules) in één academiejaar kan afgewerkt worden.

Modules en opleidingsonderdelen kunnen afzonderlijk gevolgd worden of het programma kan over twee academiejaren gespreid worden mits rekening wordt gehouden met een logische volgorde van de opleidingsonderdelen (b.v. module 3 steunt op kennisaanbreng van module 1).

De opleiding in beeld

Vragen?

Marleen Cupers

Functie
Opleidingsmanager

Prof. dr. Sigrid Vandemaele

Functie
Academisch verantwoordelijke

Inschrijven

Door in te schrijven ga je akkoord met de specifieke voorwaarden van UHasselt SEE (pdf, 90 KB).

Inschrijven als alumnus van UHasselt

(UHasselt alumni Bachelor, Master, Postgraduaat - Ook indien het diploma niet werd behaald)

Klik hier om in te schrijven als UHasselt alumnus.

Inschrijven als nieuwe student

Om in te schrijven moet je een dossier samenstellen, de online inschrijfmodule neemt je mee doorheen een aantal stappen. Hieronder kan je een korte leidraad terugvinden.

 1. Identiteit: vul hier je contactgegevens in (naam, geboortedatum, ...)
 2. Studiekeuze: maak de volgende keuzes
   • Academiejaar 2024-2025
   • Opleiding : Postgraduaat
   • Postgraduaat Bedrijfskunde
 3. Adres: vul hier je adresgegevens in
 4. Hoger Onderwijs: geef een overzicht van alle vooropleidingen (bachelor, master, …) die je hebt gevolgd (en behaald) en die relevant zijn voor deze opleiding. Let op enkel diploma's hoger onderwijs! Je hoeft niet elk gevolgd academiejaar in te geven, maar enkel het jaar dat je je diploma behaald hebt.  Indien je niet beschikt over een bachelor- en/of masterdiploma ben je verplicht om een motivatiebrief te uploaden (via Up/download) waarin je duidelijk stelt wat je verwachtingen zijn van het programma, en wat je aan het programma kan toevoegen gebaseerd op elders verworven competenties (EVC), equivalent aan deze op bachelor/master niveau (competenties met betrekking tot analyse en synthese). Vervolgens kan een intakegesprek met de academisch verantwoordelijke volgen om de mogelijkheid tot deelname te evalueren. Beslissing tot toelating behoort tot de discretionaire bevoegdheid van de toelatingscommissie. Deze bevoegdheid kan worden gedelegeerd aan de academisch verantwoordelijke.  
 5. Specifieke opleidingen: gelieve hier bijkomende opleidingen te vermelden die relevant zijn voor Bedrijfskunde. Bv. avondcursus, bijscholingen, ...
 6. Tewerkstelling: geef je meest recente werkervaring en/of werkervaring(en) die relevant zijn voor Bedrijfskunde
 7. Financieel: bij betaalwijze dien je aan te geven wie het inschrijvingsgeld gaat betalen. Jijzelf (privé) of een bedrijf. Bij een bedrijf moet je de facturatiegegevens invullen.
 8. Up/download: in deze laatste stap kan je je CV, pasfoto en een kopie van je diploma('s) opladen.

Nadat je in stap 1 je contactgegevens hebt ingevuld, krijg je een log-in. Hiermee heb je toegang tot je eigen dossier om het verder aan te vullen/te corrigeren waar je wilt. Het dossier moet volledig zijn voor de toelatingscommissie een beslissing kan nemen over je toelating. Je wordt altijd geïnformeerd over toelating of niet.