Ingenieurswetenschappen

TU/e, Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Antwerpen en KU Leuven

De UHasselt en de TU/e hebben een unieke samenwerkingsovereenkomst, waardoor je na een bacheloropleiding binnen de wetenschappen aan UHasselt rechtstreeks kunt instromen in de masteropleidingen aan de TU/e. Je behaalt dan het diploma Master in Chemical Engineering, Master in Applied Physics, Master in Electrical Engineering of Master in Industrial and Applied Mathematics. Daarmee krijg je de titel van ingenieur (ir.). Voor de laatste update van de toelatingsvoorwaarden aan de TU/e, kun je terecht op hun website (tue.nl > education > become a student).

Na de bacheloropleiding fysica aan UHasselt kun je eveneens instromen in de master in de ingenieurswetenschappen: fotonica van de Vrije Universiteit Brussel. Het is mogelijk dat je nog enkele opleidingsonderdelen uit de bacheloropleiding dient op te nemen, maar dit kan gelijktijdig met je masterprogramma.

Ook de master in de Biochemie en Biotechnologie aan UAntwerpen / KU Leuven is een optie. Daarnaast organiseren de verschillende Vlaamse universiteiten nog andere masteropleidingen die toegankelijk zijn
voor bepaalde bachelors in de wetenschappen. Voor andere masteropleidingen is vereist dat je slaagt voor een voorbereidingsprogramma. Dit programma brengt je op het instapniveau van de betreffende master. Voorbeelden aan UHasselt: master TEW, master handelsingenieur, master mobiliteitswetenschappen en Master of Management.

Download de brochure
W5A9601

Master in Chemical Engineering

Binnen de masteropleiding Chemical Engineering (scheikundig ingenieur) bestaan er twee afstudeerrichtingen met veel afstudeermogelijkheden. Deze richtingen vertegenwoordigen de verschillende onderzoeksspeerpunten van de faculteit. Ontdek welke richting bij je past.

Chemical and Process Technology
Als je productiefaciliteiten voor chemische producten wil kunnen ontwerpen en optimaliseren, is een diepgaande kennis van process engineering vereist. Je leert chemische processen te ontwerpen en kennis
te integreren van transportfenomenen, ontwerp van chemische reactoren, scheidingstechnologie,
ontwerp van fabrieksinstallaties, ontwikkeling van processen en controle van processen. Je
bestudeert onder meer multifase reactoren, (reactieve) scheidingsprocessen en de ontwikkeling
en het ontwerp van specifieke processen en producten voor de industrie. Als procesingenieur
leer je controleerbare, veilige en duurzame productieprocessen te ontwerpen. Bij de
afstudeermogelijkheden kies je tussen: chemical reactor engineering, multi-scale modelling of
multi-phase flows, chemical process intensification, separation technology, micro flow chemistry
and process technology en polymer reaction engineering.

Molecular Systems and Materials Chemistry
Ontwerpen en ontwikkelen van molecules met een grote mate van specificiteit is een sleutelcompetentie
in de chemie. Moleculaire ingenieurs spelen een prominente rol in de ontwikkeling en de verbetering
van chemische systemen, gaande van nieuwe katalysatoren tot biomedische materialen. Dit betekent zowel het ontwerpen als het synthetiseren van nieuwe moleculen voor uiteenlopende doeleinden, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van katalyse om een reactie exact naar wens te laten verlopen. De focus in materialenleer ligt hier op polymeren. Polymeren worden gebruikt voor diverse toepassingen: verpakking, beschermingslagen, isolatiematerialen, kleding, meubilair, bouwmaterialen en materialen voor biomedische
toepassingen. Je werkt zowel aan de ontwikkeling van bestaande als nieuwe materialen en processen.

Master in Applied Physics

Deze masteropleiding biedt je de mogelijkheid om je verder te verdiepen in natuurkundige verschijnselen,
nieuwe technologieën en meetmethoden. De opleiding bestaat voor een groot deel uit stages, zodat je leert om je technische en wetenschappelijke kennis toe te passen in een onderzoekomgeving. Binnen dit masterprogramma kun je kiezen voor één van de volgende tracks: ’Fluids, Bio and Soft Matter’, ‘Plasmas and Beams’ of ‘Nano, Quantum and Photonics’. Vloeistoffen, Bio- en Zachte Materie concentreert de aandacht op de natuurkunde van vloeistoffen en zachte materialen zonder de natuurkunde in de volle breedte uit het oog te verliezen. Plasmawetenschap is een zeer interdisciplinair onderzoeksveld waarin geïoniseerde gassen een centrale rol spelen. Het omvat onderzoeksgebieden zoals atomen molecuulfysica, scheikunde, materiaal- en oppervlaktewetenschap. De richting Nano, Quantum en Fotonica focust zich op een aantal verschillende nieuwe materialen op de nanometer schaal, de ontwikkeling van quantum fysische schakelingen en technologie, en de fysica en toepassingen van fotonische structuren en materialen. Met dergelijke afstudeerrichtingen kun je terecht bij universiteiten, in laboratoria van grote technologische bedrijven, in ziekenhuizen, bij ingenieursbureaus...

Master in Electrical Engineering

In het masterprogramma Electrical Engineering verricht je innovatief onderzoek en ontwerp, analyseer en realiseer je slimme en nieuwe elektrische componenten en systemen. Je wordt actief betrokken bij het eigen onderzoeksprogramma van de faculteit en werkt samen met andere R&D-afdelingen in de industrie, via stages en een afstudeerproject. Naast een algemeen programma in de elektrotechniek, kun je kiezen tussen drie specialisatie tracks: ‘Connected World Technologies’, ‘Care and Cure’ of ‘Artificial Intelligence Engineering
Systems’. Daarnaast maakt de EIT InnoEnergymaster in slimme elektrische netwerken en systemen
ook deel uit van de master in Electrical Engineering. Deze specialisatie richt zich op het ontwerpen, implementeren en beheren van slimme netten. Studenten die dit programma volgen, studeren hun eerste jaar in Zweden en hun tweede jaar aan de TU / e. Als gevolg daarvan behalen ze een dubbele graad in het relevante masterprogramma van elke universiteit.

Master in Science and Technology of Nuclear Fusion

De ontwikkeling van kernfusie als een veilige, schone en onuitputtelijke energiebron heeft geleid tot de oprichting van ITER, de Internationale Thermonucleaire Experimentele Reactor in Frankrijk. Hier wordt de wetenschap van extreme condities (extreem hoge temperaturen, extreme warmtestromen, extreme complexiteit) vertaald in technologische oplossingen. Dit biedt zowel een uitdaging als carrièremogelijkheden aan masterstudenten en vraagt om de opleiding van een nieuwe generatie fusieonderzoekers. De Technische
Universiteit Eindhoven heeft fusiewetenschap en -technologie geselecteerd als een van zijn spraakmakende kennisgebieden, door een speciale onderzoeksgroep op te richten en een volledig masterprogramma voor fusie op te zetten.

De Master of Science and Technology of Nuclear Fusion is het voor de hand liggende pad voor diegenen die zich willen specialiseren in fusion. Het curriculum is echt interdisciplinair - een combinatie van elementen uit de toegepaste natuurkunde, werktuigbouwkunde en elektrotechniek - en legt de nadruk op de doelgerichte aard van fusieonderzoek. Het internationale karakter, werk in interdisciplinaire groepen en maatschappelijke aspecten van fusieonderzoek worden ook benadrukt in het programma. Als je slim, ambitieus, begaan met duurzaamheid en geïnteresseerd bent in hightech en je bovendien houdt van een serieuze uitdaging, is deze studie de juiste keuze voor jou. Je kunt er ook voor kiezen om deze masteropleiding te combineren met toegepaste natuurkunde, elektrotechniek of werktuigbouwkunde als een ‘dubbele graad’. Dit vereist een half jaar tot een jaar extra studie.

Master in Industrial and Applied Mathematics

Een ingenieur in de Industrial and Applied Mathematics speelt een essentiële rol bij nieuwe technologische ontwikkelingen. Hierin worden namelijk steeds vaker wiskundige modellen, geavanceerde simulaties en (computer) berekeningen gebruikt. In deze masteropleiding kun je afstuderen in één van de volgende vier
specialisaties:

Computational Science and Engineering: focus op de simulatie en analyse van complexe fysieke en
technische processen.

Discrete Mathematics and Applications: gerelateerd aan de wiskunde die achter onze digitale wereld schuilgaat en de optimalisatie van discrete processen.

Statistics, Probability, and Operations: Research: managementplanning en organisatorische problemen, industriële statistiek en de analyse van verschijnselen waarbij willekeur een rol speelt.

Mathematical Data Science: bereid je voor op de ‘data deluge’ van de huidige tijd door het volgen van onze cursussen over statistieken voor big data, machine learning, discrete algoritmen, statistische leertheorie en waarschijnlijkheids- en stochastische processen

Studenten kunnen (een internationale) stage lopen en hun afstudeerproject doen bij een bedrijf, een overheidsinstelling of bij de tU/e. je kunt tevens een lerarenopleiding wiskunde volgen.

Master in de ingenieurswetenschappen: fotonica

Tweejarige master | Vrije Universiteit Brussel

Na de bacheloropleiding fysica aan UHasselt kun je instromen in de master in de ingenieurswetenschappen: fotonica van de Vrije Universiteit Brussel. Het is mogelijk dat je nog enkele opleidingsonderdelen uit de bacheloropleiding dient op te nemen, maar dit kan gelijktijdig met je masterprogramma.

Fotonica is de wetenschap en technologie van de informatieverwerking met licht. In deze masteropleiding verwerf je kennis over fotonische materialen, componenten en systemen; dit gaat van lasers en LED’s, over optische vezels en vloeibare kristallen, tot optische sensoren en detectoren. Ook de fysica van fotonische (halfgeleider)componenten en de technologie gebruikt om ze te bouwen, komen aan bod. Toch behoudt de opleiding haar breed karakter door de mogelijkheid om een coherent keuzepakket te volgen in ICT, elektronica, materiaalkunde, natuurkunde en bedrijfskunde.

Master in de Biochemie en Biotechnologie

Tweejarige master | Universiteit Antwerpen / KU Leuven

Biochemie is de studie van de chemische en biologische processen in organismen, die aan de basis liggen van het complexe fenomeen ‘leven’. In de biochemie bestudeer je hoe cellen zijn opgebouwd, hoe ze functioneren en hoe ze communiceren met elkaar. Hoe breken cellen voedsel af om bouwstenen te vormen voor hun eigen groei en voor de energie die ze nodig hebben? Hoe wordt genetische informatie opgeslagen, hoe komt die tot uitdrukking en hoe wordt deze doorgegeven aan de volgende generatie? Hoe reageren enzymen, hoe wordt het metabolisme gecoördineerd en gecontroleerd? Door je in de biochemie te verdiepen krijg je ook inzicht in de structuur en het gedrag van biomoleculen, zoals nucleïnezuren, eiwitten, koolhydraten en vetten.

Als biochemicus onderzoek je de functie van vitaminen en hormonen, zenuwen en hersenen, voortplanting, groei en herstel. Je tracht inzicht te krijgen in het afweermechanisme van het lichaam tegen infecties, kanker en andere ziektes. Je onderzoekt iedere biologische activiteit, gebruik makend van krachtige technieken die ontwikkeld zijn of die je zelf verder gaat ontwikkelen. Je slaagt er misschien zelfs in het moleculaire mechanisme te achterhalen achter levensbedreigende ziektes als kanker, multiple sclerose en de ziekte van Alzheimer.

Terwijl je bij biochemie inzicht krijgt in de structuur en de functie van biomoleculen, ga je dit inzicht in de
biotechnologie gebruiken om producten te maken of te wijzigen, planten en dieren te verbeteren, of microorganismen te ontwikkelen voor specifieke doeleinden. In de moderne biotechnologie ga je dat in de eerste plaats doen door aanpassingen aan te brengen aan de eigenschappen van bacteriën, dieren en planten via gentechnologie, door rechtstreeks in te grijpen op de informatiedrager van een organisme: het DNA.