Bachelor en master handelsingenieur

Waarom handelsingenieur studeren

Bachelor & master • 180 + 120 studiepunten • Nederlandstalig


 • Je combineert bedrijfseconomische kennis en vaardigheden met de invalshoek van een ingenieur.
 • Je bent in staat om complexe en technische processen binnen en tussen ondernemingen te optimaliseren.
 • Je vervult een brugfunctie tussen cruciale bedrijfsdisciplines zoals productie, logistiek, financiën...
Download de brochure
Stage BEW Fruit At Work 14

Hoe ziet de opleiding eruit?

Technologie en (productie)processen binnen een onderneming staan centraal

Een handelsingenieur combineert een degelijke bedrijfseconomische kennis en vaardigheden met de invalshoek van een ingenieur. Door middel van gevorderde kwantitatieve methoden en data-analyse leer je bedrijfsproblemen te analyseren en optimaliseren.

Als handelsingenieur focus je op technologie en (productie-)processen binnen een onderneming. Je leert complexe en technische processen binnen en tussen ondernemingen te optimaliseren in functie van een meer effectieve en efficiënte bedrijfsvoering en houdt hierbij rekening met zowel economische als technische factoren. Een handelsingenieur vervult een brugfunctie tussen het management van de verschillende functionele domeinen in een bedrijf zoals productie, logistiek, financiën, verkoop en  onderzoek en ontwikkeling.

Op het kruispunt van bedrijfsbeleid, technologisch management en kwantitatieve analyses

 • De opleiding legt een breed fundament met de nadruk op bedrijfseconomische theorie, kwantitatieve analyse en technische onderbouwing. Verschillende disciplines zoals micro- en macro-economie, boekhouden, management accounting, kwantitatieve modellen en technologie komen aan bod.
 • Vanaf dag één wordt er ingezet op concrete bedrijfsvraagstukken en opportuniteiten en een moderne analytische kijk hierop. Waar kan, gebruiken we reële cases en bedrijven als toepassing.
 • Wetenschappen, technologie en het versterken van het wiskundig inzicht staan centraal. Je maakt ook kennis met een aantal algemeen vormende disciplines zoals talen, rechten en gedragswetenschappen.
 • Het eerste bachelorjaar is gemeenschappelijk met de opleiding handelsingenieur in de beleidsinformatica.

Begeleiding en ondersteuning

Onderwijsleeromgeving

We willen een krachtige en activerende onderwijsleeromgeving creëren met een waaier aan interactieve werkvormen. Meer dan de helft van je contacturen zijn werkzittingen, die interactief en in groepjes van maximum 40 studenten worden georganiseerd. Dit helpt om de leerstof te verwerken. Je staat er tijdens je opleiding trouwens niet alleen voor. De docenten en assistenten staan steeds klaar om je te helpen met zowel inhoudelijke vragen alsook met andere vragen die je studiesucces kunnen bevorderen. De drempel tussen studenten en docenten is laag.

Snelle feedback

Om je maximaal te ondersteunen in het eerste jaar volgt er na elke onderwijsperiode een examenperiode. Je eerste examenperiode volgt al na zeven weken. Op deze manier krijg je snel zicht of de opleiding bij je past en of je de juiste studiemethode hanteert. De meeste vakken van het eerste kwartiel worden een tweede keer geëxamineerd na het tweede kwartiel. Hierdoor heb je de mogelijkheid om je studiemethode aan te passen en eventuele tekorten uit het eerste kwartiel op te halen.

Studiebegeleiding

Voor vakinhoudelijke ondersteuning en begeleiding kan je steeds met al je vragen terecht bij docenten en assistenten. Zoals al gezegd: de drempel is hier erg laag.

Naast vakinhoudelijke ondersteuning zijn er ook begeleidingsmogelijkheden bij je studiemethode, -keuze en -loopbaan. Bij de studieloopbaanbegeleiders kan je terecht voor specifieke vragen over je opleiding, je studieprogramma, het aanvragen van vrijstellingen, een geïndividualiseerd traject, ... Bij de studiebegeleiders kan je terecht voor begeleiding bij studiemethode, studieplanning, studiekeuze, uitstelgedrag, faalangst, …

Septembercursus wiskunde

Voorafgaand aan het academiejaar organiseren we een septembercursus wiskunde. Tijdens deze week frissen we de voornaamste elementaire begrippen en rekentechnieken van wiskunde op waarvan we reeds voorkennis verwachten. Deelname aan deze septembercursus is niet verplicht, maar helpt je om het academiejaar goed te kunnen starten. Je kan je inschrijven voor deze gratis cursus nadat je bent ingeschreven aan UHasselt.

Studeren in het buitenland

Erasmus

In het kader van Erasmus+ en andere uitwisselingsprogramma’s kan je een semester aan een buitenlandse universiteit (binnen of buiten Europa) studeren. Dit kan in het eerste semester van je derde bachelorjaar of tijdens je master. De selectie gebeurt op basis van je studieresultaten, je talenkennis en je motivatie. Deelname aan Erasmus tijdens je studie belet je niet om aansluitend aan je master een extra semester naar het buitenland te gaan.

Summer School

Wie geen lang studieverblijf in het buitenland wenst te ondernemen maar toch een internationale ervaring wil opdoen, kan tijdens de zomermaanden deelnemen aan een van onze internationale summer schools die doorgaan in Spanje, Finland, Polen en Jordanië. Je brengt 2 à 3 weken aan een partneruniversiteit door samen met andere internationale studenten. Deelname aan een van deze summer schools levert je een credit op voor je keuzevak in derde bachelor en/of in de masteropleiding

Handelsingenieur (HI) of Handelsingenieur in de Beleidsinformatica (HIBI)?

Een handelsingenieur en/of handelsingenieur in de beleidsinformatica combineert een gedegen bedrijfseconomische kennis en vaardigheden met de invalshoek van een ingenieur. Door middel van gevorderde kwantitatieve methoden en data-analyse leer je bedrijfsproblemen te analyseren en optimaliseren. Daarnaast zie je diverse modelleertechnieken om als een bedrijfsarchitect je oplossingen vorm te geven. Deze ontwerpen laten je toe om als een brugfunctie tussen management en diverse afdelingen binnen een bedrijf je oplossingen te communiceren. Het verschil tussen beide opleidingen bevindt zich in het soort problemen dat bestudeerd wordt en het soort oplossingen dat ontworpen wordt. Omdat wij aan UHasselt van mening zijn dat je dit verschil moet ervaren bieden we een gemeenschappelijk eerste bachelorjaar aan zodat je met kennis van zaken je keuze kan maken.

Handelsingenieur

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Als handelsingenieur focus je op technologie en (productie)processen binnen een onderneming. Je leert complexe en technische processen binnen en tussen ondernemingen te optimaliseren in functie van een meer effectieve en efficiënte bedrijfsvoering en hanteert hierbij zowel economische als technische factoren. Een handelsingenieur vervult een brugfunctie tussen het management van de verschillende functionele domeinen in een bedrijf zoals productie, logistiek, financiën, verkoop en onderzoek en ontwikkeling.

Een handelsingenieur in de beleidsinformatica is een handelsingenieur met specifieke aandacht voor de rol van data en IT in een moderne onderneming. Je leert zowel bedrijfsprocessen, bedrijfsbeslissingen en de benodigde informatie in kaart te brengen. Op basis hiervan leer je nieuwe processen en IT-systemen ontwerpen zodat processen efficiënter worden en werknemers steeds op het juiste moment over de benodigde informatie beschikken om goede beslissingen te nemen. Daarnaast leer je ook producten en diensten te innoveren door middel van IT, denk maar aan de Amazons en Netflixen van deze wereld.

Bachelor

 • Het eerste bachelorjaar is een gemeenschappelijk jaar voor handelsingenieur (HI) en handelsingenieur in de beleidsinformatica (BI). De keuze voor de bachelor HI of de bachelor BI  maak je vanaf tweede bachelor.
 • De bacheloropleiding bestaat uit 180 studiepunten (3 jaar).
 • In het eerste bachelorjaar zijn er 3 onderwijsperiodes (2 kwartielen en een semester) met examens na elke onderwijsperiode. Vanaf het tweede bachelorjaar zijn er 2 onderwijsperiodes (semesters) met examens.

Bekijk hieronder het studieprogramma, of ga naar de studiegids voor de actuele informatie.

Eerste bachelorjaar

SP: Studiepunten
Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen.

Tweede bachelorjaar

SP: Studiepunten
Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen.

Derde bachelorjaar

SP: Studiepunten
Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen.

De opleiding is vrij internationaal. We kunnen op heel veel Erasmus-plekken gaan studeren en veel vakken zijn samen met internationale studenten die hier komen studeren.
Dorien Eerdekens

Master

De masteropleiding omvat 120 studiepunten en duurt dus twee academiejaren. Reeds in het eerste masterjaar kies je voor één van de onderstaande afstudeerrichtingen. In je tweede masterjaar combineer je je afstudeerrichting met een optie. Deze optie kan verbredend zijn vanuit een andere afstudeerrichting of domein of kan een bedrijfsproject zijn gelinkt aan je afstudeerrichting.

*Accountancy en financiering: Accounting Track, Accountancy en financiering: Finance Track, Marketing Intelligence, Operationeel management en logistiek, Technologie in business, Informatiesystemen, Revisoraat, Bedrijfsproject.

Operationeel Management en Logistiek

Als master handelsingenieur Operationeel Management en Logistiek (OML) bezit je de nodige kennis over zowel het productie- als distributieproces van diverse organisatievormen. Je leert deze processen analyseren en optimaliseren en maakt gebruik van software om een (simulatie)model te maken van specifieke bedrijfsprocessen. Je maakt kennis met ERP-systemen en verwerft op die manier inzicht in de samenhang tussen de verschillende functionele domeinen. Je denkt mee na over de duurzame en flexibele supply chain van de toekomst. Je gaat, zelfstandig en in team, aan de slag met concrete vraagstukken van logistieke bedrijven en ondersteunt hen bij de implementatie van innovatieve OML-ideeën en/of technologieën.

Technologie in Business

In de afstudeerrichting Technologie in Business (TiB) word je opgeleid tot een specialist die een technologische innovatie kan omvormen tot een succesvolle bedrijfsactiviteit. Je leert de werkingsprincipes van nieuwe technologieën te begrijpen en de meerwaarde ervan kritisch te beoordelen op commercieel en maatschappelijk vlak. Je werkt hiervoor samen in multifunctionele teams bestaande uit ingenieurs, ontwerpers, wetenschappers en juristen gedurende de ontwikkeling en vermarkting van nieuwe producten, processen of diensten. Een handelsingenieur TiB bereidt investerings- en beleidsbeslissingen voor en vertaalt die in gepaste (beleids)strategieën en businessmodellen voor start-ups, KMO’s en overheden.

Accountancy en Financiering

In deze afstudeerrichting verwerf je kennis en inzicht in diverse financiële domeinen. Je kan je specialiseren in twee tracks. De accounting track biedt je alles wat je nodig hebt om accountant/revisor te worden. Elk opleidingsonderdeel leidt tot een vrijstelling bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren (IBR). De auditwereld is immers een frequente werkgever, al is je kennis ook gegeerd in elke andere onderneming of organisatie. In de finance track leer je onder andere kapitaal- en geldstromen in een bedrijf te analyseren, investeringen te beoordelen en beleggingsstrategieën op te stellen. Met dit diploma kan je terecht bij bedrijven, overheden, ziekenhuizen en non-profitorganisaties.

Marketing Intelligence

Marketing Intelligence is het analytische brein achter marketing- en bedrijfsstrategieën. De afstudeerrichting bestaat enerzijds uit (strategische) marketingvakken en anderzijds uit kwantitatief georiënteerde opleidingsonderdelen waarmee je marketingbeslissingen leert definiëren, analyseren en omzetten in concrete aanbevelingen. Op die manier breng je markten samen en optimaliseer je de resultaatgerichtheid.

Voor wie

Voorwaarden bachelor

Toelatingsvoorwaarden:

 • Bezit van een diploma secundair onderwijs

Bijkomend advies i.v.m. voorkennis:

 • Economie: geen voorkennis vereist
 • Wiskunde: Het aantal uren wiskunde in de derde graad van het secundair onderwijs is een maatstaf van je analytisch denkvermogen. Voor de opleiding Handelsingenieur wordt een voorkennis van minimaal 6 uur wiskunde per week verwacht.
 • Talen: voor Frans en Engels wordt er verder gebouwd op de eindtermen van de 3e graad ASO. Voor Duits is er geen voorkennis vereist.

Voorwaarden master

Je kan op verschillende manieren instromen in de master:

Rechtstreeks vanuit:

 • Bachelor en master Handelsingenieur
 • Bachelor en master Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Na een voorbereidingsprogramma:

 • Het voorbereidingsprogramma voor de master handelsingenieur kan gevolgd worden door elke academische bachelor of master. Instromende studenten beschikken best over een sterke kwantitatieve basis. Het voorbereidingsprogramma is afhankelijk van de afstudeerrichting die je in de master wil volgen. Het programma is opgebouwd uit 60 studiepunten gemeenschappelijke opleidingsonderdelen en 6 studiepunten afhankelijk van de afstudeerrichting die je kiest. Op basis van de gevolgde academische opleiding kunnen vrijstellingen worden toegekend.

Bekijk de opleidingsonderdelen

Studenten en alumni aan het woord
Gebouw D Mooi Weer Mei 2017 05

Kenneth Cloosen

Master operationeel management & logistiek

De opleiding handelsingenieur focust op heel veel aspecten.
De variatie aan verschillende vakken sprak mij aan. Zo word je
opgeleid tot een “jack of all trades”. Ik ben fan van de verscheidenheid
aan afstudeer-opties die de UHasselt aanbiedt in de master. Ik heb gekozen voor de afstudeerrichting logistiek omdat ik dit heel interessant vind en omdat de job opportuniteiten binnen de logistieke sector groot zijn.

SHOOT17 Buiten Achtertuin 03

Bart Plessers

Bachelor

De opleiding stelt elke student in staat zich op zijn of haar eigen
tempo te ontwikkelen. De evolutie die je als student doormaakt
wordt zeer goed ondersteund door de verschillende vormen
van studiebegeleiding. UHasselt biedt voor ieder type student
een geschikte aanpak. Ik ben het type student dat graag direct
contact opzoekt met proffen en assistenten met betrekking tot
mijn vragen. Je hebt het gevoel dat je gehoord wordt.

Gebouw D Agora Gang Studieplaatsen HR 04

Sifeddine Salhane

Alumnus

De opleiding heeft mij echt klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Je leert veel materie verwerken op korte tijd en wordt hier goed in begeleid. Het geeft je het zelfvertrouwen om aan de slag te gaan bij een bedrijf. Daarnaast is mijn opleiding inhoudelijk schitterend geweest voor mij. Alle zaken die ik gezien heb in theorie, komen in de praktijk ook voor en dus heb ik eigenlijk tijdens mijn opleiding onbewust al nagedacht over dingen die ik nu ervaar.”

1E Snelle Verwerking Apart Voor Brochure 003

Kaat Vande Velde

Alumna

Ik zou iedereen aanraden een stage te volgen. Je duikt in ‘het
echte bedrijfsleven’ en kan linken leggen met de theorie die je
de afgelopen jaren hebt geleerd. Je krijgt ook meteen al een
voorsmaakje van bepaalde takken in de bedrijfswereld. Mijn
stage heb ik in Luxemburg gedaan om naast praktijkervaring
ook mijn Frans nog te verbreden.

De opleiding in beeld

Wanneer heb je les?

Start academiejaar

 • Het academiejaar start midden september 2024.
 • Voorafgaand aan de start van het academiejaar is er een introductiedag. Tijdens deze dag staan een welkomstwoord, praktische informatie, kennismaking met je onderwijsgroep, een rondleiding en mogelijkheid tot aankoop handboeken op het programma. Meer informatie over de introductiedagen lees je hier.
 • Als je wenst, kan je voor de start van het academiejaar ook nog een septembercursus volgen. Tijdens deze week frissen we de voornaamste elementaire begrippen en rekentechnieken van wiskunde op waarvan we reeds voorkennis verwachten.

Andere belangrijke data van het academiejaar vind je terug in de academische kalenders.

Waar heb je les?

 • Campus Diepenbeek
 • Vlot bereikbaar met de trein, de bus, de fiets en de auto
 • Op 20 min. fietsen van centrum Hasselt

Campus Diepenbeek

UHasselt, campus Diepenbeek, voorzijde gebouw
Locatie
Agoralaan gebouw D Diepenbeek

Na je studie

Mogelijke beroepskeuzes zijn:

Milieumanager • Energiespecialist • Onderzoeker • Productieplanner • Kwaliteitsmanager • Logistiek manager • Investeringsanalist • Aandelenanalist • Retailverantwoordelijke • Bedrijfsrevisor • Marketing Manager • Pricingspecialist • Auditor • Financieel analist • Leerkracht • ...

Aan UHasselt is een opleiding nooit enkel academisch, maar altijd ook praktisch.

Onze kwaliteit

Kwaliteit is wat jij wil, en wat wij bieden

Wij leggen verantwoording af over de kwaliteit van ons onderwijs zodat jij zeker weet dat wát je leert je écht van pas zal komen. Alle informatie hierover kan je terugvinden op deze pagina.

AACSB accreditatie

AACSB Foto BEW

Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen behaalt prestigieuze internationale accreditatie AACSB

16 november 2023
We zijn ontzettend trots op dit resultaat. Een kwaliteitslabel als AACSB is slechts weinig business school of faculteiten gegeven. Deze accreditatie bevestigt onze kwaliteit en zet onze faculteit nog meer op de internationale kaart. Het AACSB-label opent deuren voor nog nauwere samenwerkingen met andere bedrijfseconomische opleidingen wereldwijd, en dat zowel op het vlak van onderzoek als voor uitwisselingsprojecten voor studenten.
Prof. dr. Piet Pauwels

AACSB verticaal logo

Infodagen en proeflessen

Kom naar een infodag
 • Maak kennis met de campus
 • Ontdek alle opleidingen op de infomarkt
 • Krijg meer informatie tijdens één van de infosessies
 • Kijk handboeken in
 • Spreek met studenten en docenten
 • Schrijf je in voor de opleiding

Of volg een proefles!

Je kan tijdens schoolvakanties of op bepaalde woensdagnamiddagen een echt hoorcollege bijwonen tijdens de openlesdagen.

Diepenbeek Voorkant Gebouw D LR 12
29 aug

Infodag, 29 augustus

29 augustus 2024
14:00
Campus Diepenbeek & campus Hasselt


28 okt

Openlesdag Bedrijfseconomische wetenschappen: herfstvakantie

28 oktober 2024 - 31 oktober 2024 09:00 - 16:00 UHasselt – Campus Diepenbeek - Agoralaan - Gebouw D - 3590 Diepenbeek - B4


Interesse in onze andere economische opleidingen?

Gebouw D Agora Gang Studieplaatsen LR 15 (1) Opleidingen

Bachelor en master handelsingenieur in de beleidsinformatica

1E Snelle Verwerking Apart Voor Brochure 001 Opleidingen

Bachelor en master handelswetenschappen

SHOOT17 Buiten Achtertuin 03 Opleidingen

Bachelor en master in de toegepaste economische wetenschappen

15 03 18 Shoot Diepenbeek 024 Programmes

Master of Management

Blijf op de hoogte van het studieaanbod & infodagen!

 • Ontvang in je mailbox alle informatie over infodagen
 • Gepersonaliseerde info op jouw maat
 • Ontdek gaandeweg wat jij wil!
Foto 209