Master in de ergotherapeutische wetenschap

Waarom master in de ergotherapeutische wetenschap studeren aan UHasselt?

Master • 60 studiepunten • Nederlandstalig • Diepenbeek

 • Verbreed en verdiep je kennis in de egotherapeutische praktijk
 • Innoveer je competenties in de ergotherapie
 • Schaaf je kennis en vaardigheden bij zodat je een onderzoeks- of management functie kan opnemen
 • Je wordt opgeleid om kritisch te redeneren over complexe ergotherapeutische vraagstukken om tot innovatieve, professionele en wetenschappelijk onderbouwde oplossingen te komen binnen een interprofessionele context
 • Je ontdekt dat ergotherapie een eigen finaliteit heeft voor humane occupatie of het menselijk contextueel handelen en je leert wetenschappelijk onderzoek uitvoeren, toepassen en implementeren in de praktijk
Download de brochure
Reki Klinische Les Met Neurologische Patiënten 39

Hoe ziet de opleiding eruit?

Verdiepend, maar ook verbredend

In de faculteit Revalidatiewetenschappen vind je binnen de master in de ergotherapeutische wetenschap aansluiting bij de revalidatie- en gezondheidswetenschappen. We leiden je op om kritisch te redeneren over complexe ergotherapeutische vraagstukken. We ondersteunen je om tot innovatieve, professionele en wetenschappelijk onderbouwde oplossingen te komen binnen een interprofessionele context. Zo verdiep en verbreed je je ergotherapeutische competenties en ontdek je dat ergotherapie een eigen finaliteit heeft voor het menselijk contextueel handelen. Je leert wetenschappelijk onderzoek ontwerpen, uitvoeren, toepassen en implementeren in de praktijk.

Innoveer de gezondheidszorg

Je wordt opgeleid tot een academisch opgeleide professional die in staat is om:

 • een innoverende rol te spelen in het werkveld door innovaties en onderzoeksresultaten op een adequate wijze te integreren en implementeren in het werkdomein van de ergotherapeut;
 • interprofessioneel leiderschap op te nemen vanuit de principes van management en kwaliteitszorg en adviezen te formuleren op beleidsniveau vanuit een inzicht in de organisatie van de gezondheidszorg op regionaal, nationaal en internationaal niveau;
 • wetenschappelijk onderzoek te verrichten en interpreteren binnen de ergotherapie en Occupational Science.

Afgestemd op jouw interesses en ervaring

De opleiding zet in op kennisverbreding en kennisverdieping in het domein van ergotherapie en  ergotherapeutisch handelen. De opleiding heeft een verbredend karakter dat verwijst naar de brede maatschappelijke context waarbinnen ergotherapie zich afspeelt, in het bijzonder de context van de welzijn- en gezondheidszorg. Er is ruimte om jouw interesse in bepaalde domeinen verder uit te diepen. Bovendien kan je je ervaring uit het werkveld meebrengen naar de opleiding om deze verder te ontwikkelen en te valoriseren.

Interuniversitaire master

Deze opleiding wordt georganiseerd door UHasselt, KU Leuven, UGent en UAntwerpen. De lessen van het schakelprogramma gaan vooral door in Leuven en die van het masterprogramma vooral in Hasselt. Zo kom je binnen verschillende universitaire instellingen in contact met erkende professionals en bouw je aan je professionele netwerk. Deze opleiding wordt ook ingericht in samenwerking met Vives, Thomas More, HoWest, HoGent, Artevelde hogeschool, AP Hogeschool Antwerpen, Odisee en Hogeschool PXL.

Master

De masteropleiding bestaat uit 60 studiepunten (1 jaar voltijds studeren) en gaat hoofdzakelijk door op campus Diepenbeek van UHasselt. Af en toe heb je ook les op campus Hasselt.

De opleidingsonderdelen van de volledige opleiding zijn geclusterd in drie competentiegebieden:

 • beroepsontwikkeling en -innovatie
 • management - beheer van kwaliteitszorg
 • wetenschappelijk onderzoek

Het schakel- en het masterprogramma vormen door deze competentiegebieden een aaneensluitend en logisch geheel. We zetten eveneens maximaal in op flexibele en hybride onderwijsvormen. Hierdoor worden verplaatsingen beperkt en kan je de opleiding combineren met werken.

Voor wie

Je profiel

 • Je wilt je (toekomstige) werkervaring aanvullen met academische kennis en vaardigheden
 • Je houdt van de theoretische onderbouwing van het praktische handelen
 • Je werkt graag mee aan vernieuwingen binnen het beroep
 • Je streeft naar een leidinggevende functie of managementtaken in een interprofessioneel kader
 • Je bent ergotherapeut en geïnteresseerd om je kennis over en vaardigheden in het wetenschappelijk onderzoek binnen de ergotherapie en Occupational Science uit te breiden

Toelatingsvoorwaarden voor de master

Instromen kan enkel via een schakelprogramma voor houders van één van onderstaande diploma's:

 • Professionele bachelor in de ergotherapie
 • Gegradueerde in de ergotherapie (diploma uitgereikt voor 2005)
 • Gegradueerde in de arbeidstherapie (diploma uitgereikt voor 1992)

Het schakelprogramma volg je in Leuven (KU Leuven). Het masterjaar volg je in Diepenbeek (UHasselt).

Waar heb je les?

 • Het schakelprogramma wordt georganiseerd in Leuven
 • Het masterprogramma gaat overwegend door op campus Diepenbeek
 • Vlot bereikbaar met de trein, de fiets, de bus en auto
 • Hasselt ligt op zo'n 20min. fietsen van Diepenbeek

Campus Diepenbeek

UHasselt, campus Diepenbeek, voorzijde gebouw
Locatie

Agoralaan, gebouw D, 3590 Diepenbeek

Na je studie

Door de groeiende aandacht voor de competenties van ergotherapeuten van onder meer ziekenfondsen, arbeidsgeneeskundige diensten, thuiszorgcentra, … is een toenemende wetenschappelijke basis voor de ergotherapie een must. Deze opleiding vormt je tot een professional die:

 • een innoverende rol speelt in een nationaal en internationaal perspectief door onderzoeksresultaten op een gepaste wijze te vertalen naar het werkdomein van de ergotherapeut;
 • leiderschap opneemt vanuit de principes van management en kwaliteitszorg;
 • adviezen formuleert op beleidsniveau vanuit een inzicht in de organisatie van de gezondheidszorg op regionaal, nationaal en internationaal niveau;
 • wetenschappelijk onderzoek verricht binnen de context van ergotherapie en Occupational Science.

Ook biedt deze master je perspectieven in de onderwijssector.

Onze kwaliteit

Kwaliteit is wat jij wil, en wat wij bieden

Wij leggen verantwoording af over de kwaliteit van ons onderwijs, zodat jij zeker weet dat wát je leert je écht van pas zal komen. Alle informatie hierover kan je terugvinden op deze pagina.

Infodagen

 • Maak kennis met de campus
 • Ontdek alle opleidingen op de infomarkt
 • Krijg meer informatie tijdens een van de infosessies
 • Kijk handboeken in
 • Spreek met échte studenten en docenten
 • Schrijf je in voor de opleiding

Blijf op de hoogte van het studieaanbod & infodagen!

 • Ontvang in je mailbox alle informatie over infodagen
 • Gepersonaliseerde info op jouw maat
 • Ontdek gaandeweg wat jij wil!
Foto 209