Master in materiomics

Waarom materiomics studeren aan UHasselt?

Master • 120 studiepunten • Nederlandstalig


Pionier in het domein van de wetenschappen die de grenzen tussen chemie en fysica doorbreekt!

 • Word een expert in fysica en chemie met een duidelijke meerwaarde voor het werkveld
 • Word opgeleid om nieuwe, innovatieve en duurzame materialen te ontwikkelen
 • Zet je in voor allerlei vraagstukken met grote maatschappelijk impact zoals de klimaatverandering, pandemieën, innovatieve en veilige communicatietechnologieën, energietransitie, vernieuwend ruimteonderzoek en eindige grondstofvoorraden die uitgeput raken
Download de brochure
Energyville HR 16

Hoe ziet de opleiding eruit?

Unieke opleiding, uniek profiel

Als master in materiomics word je opgeleid om materiaal- en technologie-innovaties te realiseren en tast je de grenzen af tussen de traditionele fysica en chemie. Computationele en experimentele benaderingen vormen de basis van deze opleiding. Je wordt opgeleid om nieuwe materialen uit te vinden. Dit, vanaf het design van het materiaal op basis van structurele argumenten, de synthese en verwerking tot de juiste vorm, tot implementatie van het materiaal in een apparaat met nieuwe en verbeterde of disruptieve functionaliteiten. Je combineert diepgaande vakkennis met een brede interdisciplinaire kennisbasis.

Vernieuwend, interdisciplinair en uniek onderwijsconcept

De kracht van de Master in materiomics? De interdisciplinaire benadering van materialen. Je wordt stapsgewijs geïntroduceerd in de verschillende perspectieven en benaderingen, legt connecties tussen verschillende invalshoeken, het synthetiseren ervan (bv. via opdrachten, groepswerk...), en tot slot dit alles toepassen bij nieuwe, complexe materiaalprobleemstellingen (bv. via een hands-on project, de stage en de masterproef). De klemtoon ligt hierbij op het combineren van chemische en fysische beginselen om te komen tot nieuwe materiaalconcepten. Je maakt hierbij gebruik van zowel computationele als experimentele methoden. Verder wordt de nodige aandacht besteed aan academische onderzoeksvaardigheden en employability skills (o.a. stakeholder awareness, interdisciplinair samenwerken,...).

Nauw verweven met onderzoek

De opleiding is nauw verweven met de onderzoeksexpertises van de docenten en het UHasselt Instituut voor Materiaalonderzoek. Je maakt dus uit eerste hand kennis met actueel onderzoek in het domein. Bovendien heb je al vanaf het eerste masterjaar de kans om zelf onderzoek uit te voeren tijdens een hands-on project en een stage van 14 weken in een bedrijf of onderzoeksinstelling. Als sluitstuk van de opleiding bouw je diepgaande vakkennis op in één van de vier onderzoekspijlers van de opleiding via het masterproefonderzoek in een universitaire onderzoeksgroep.

Master

 • De masteropleiding bestaat uit 120 studiepunten
 • In het eerste masterjaar bouw je een brede interdisciplinaire kennisbasis uit
 • In het tweede masterjaar verdiep je je vakkennis verder en kan je je specialiseren in één van de vier pijlers die nauw aansluiten bij enkele van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen en die tevens de speerpunten vormen van het UHasselt Instituut voor Materiaalonderzoek

*Je neemt één van beide opleidingsonderdelen op, afhankelijk van je vooropleiding.

Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen. Het programma is definitief bij de start van het academiejaar.

** Additionele keuzevakken

Q = pijler materialen voor kwantumtechnologieën

C = pijler duurzame materialen voor circulaire processen

H = pijler geavanceerde materialen voor de innovatieve gezondheidszorg

E = pijler innovatieve materialen voor energieopwekking, -opslag en -efficiëntie

Vier pijlers

Materialen voor kwantumtechnologieën

Deze pijler dompelt je onder in state-of-the-art opkomende technologieën die doorbraken kunnen forceren in cyberveiligheid,  rekenkracht, metrologie, gevoeligheid van detectie-instrumenten voor medische diagnostiek en nog veel meer. Je doet onderzoek naar de technologie gebruikt in hoogtechnologische kwantumsensoren voor bv. NMR-instrumenten of magnetisch veld sensoren voor de ruimte die veel gevoeliger zijn dan klassieke sensoren. Deze materialen zijn ook interessant voor toekomstige kwantumcomputers, die berekeningen vele malen sneller uitvoeren en een grote rol kunnen spelen in o.a. de encryptie, beveiliging en transmissie van data. Je wordt in deze en andere baanbrekende topics opgeleid door experts van het UHasselt Instituut voor Materiaalonderzoek (imo-imomec).

Innovatieve materialen voor energieopwekking, -opslag en -efficiëntie

In de pijler Energie wordt een diepgaande training voorzien in het ontwikkelen en karakteriseren van innovatieve, performante materialen voor duurzame energieopwekking/opslag en de vermindering van CO2-uitstoot. Heb je interesse in het verbeteren van fotovoltaïsche energieconversie, materialen voor thermochrome beglazing die kan  schakelen tussen warmte doorlaten/blokkeren, het ontwerpen van batterijmaterialen voor korte en lange termijn, groene waterstof via watersplitsing ...? Dan zal de pijler Energie je zeker en vast verrassen. Hier vind je antwoorden op vragen zoals ‘Hoe kunnen we de efficiëntie van de nieuwe generatie zonnecellen verhogen?’ of ‘Hoe kunnen we CO2 omzetten in bruikbare brandstoffen, gebruik makend van zonlicht?’ Het verminderen van de CO2-uitstoot maar zeker ook het afvangen, converteren en bruikbaar maken van CO2 (CCU) zijn immers technologische innovaties waar je als master in Materiomics een belangrijke rol bij kan spelen.

Duurzame materialen voor circulaire processen

In de pijler Circulaire Processen ligt de focus op de studie en ontwikkeling van functionele materiaaloplossingen die de kern vormen van een circulaire economie. Hierbij wordt vertrokken vanuit het herdenken van functionele materialen, steunend op kwantitatieve gegevens zoals levenscyclusanalyse. Er gaat veel aandacht naar het zoeken naar alternatieven voor materialen of technologieën die niet duurzaam zijn, naar de herbruikbaarheid van materialen en naar het volledig duurzaam inzetten van reststoffen. Je wordt opgeleid om materialen en systemen opnieuw uit te vinden door rekening te houden met duurzame recupereerbaarheid achteraf. Je interesseert je voor duurzame materiaaltoepassingen zoals het vinden van alternatieven voor de lithium ion batterij, het upcyclen van reststromen tot actieve kool of het hergebruik van plastic afval uit oceanen via nieuwe polymerisatieprocessen.

Geavanceerde materialen voor de innovatieve gezondheidszorg

Verwerf in deze pijler diepgaand inzicht in geavanceerde materialen voor de farmaceutische industrie en de bredere gezondheidszorg, dankzij de link met de biochemie. Je hebt interesse in thema’s zoals het ontwikkelen van materialen die na een hartaanval het beschadigde weefsel vervangen en herstellen, nieuwe inzichten en toepassingen rond organische elektronica (bv. biosensoren om de suikerspiegel van diabetespatiënten op te volgen), het ontwerpen en modelleren van materialen die geneesmiddelen brengen daar waar ze nodig zijn en zo de neveneffecten van bijvoorbeeld chemotherapie verminderen, het gebruik van biologische processen bij het ontwerpen van materialen,...

Voor wie

Toelatingsvoorwaarden Master

 • Je stroomt rechtstreeks in met een academische bachelor in de:
  • Chemie
  • Fysica
  • Fysica en Sterrenkunde
  • Biochemie en Biotechnologie
  • Bio-ingenieurswetenschappen
  • Ingenieurswetenschappen
 • Je volgt eerst een aangepast schakelprogramma met een professionele bachelor in de:
  • Chemie (afstudeerrichtingen Chemie en Biochemie)
  • Agro- en Biotechnologie
 • Je volgt eerst een aangepast voorbereidingsprogramma met een academische bachelor:
  • Industriële Wetenschappen
  • Wiskunde
  • Biologie
  • Biomedische Wetenschappen
 • Je dient een toelatingsdossier in voor alle andere academische, professionele of buitenlandse diploma's.

De opleiding in beeld

Wanneer heb je les?

Start academiejaar

Het academiejaar start op 19 september 2022.

Voorafgaand volg je eerst een introductiedag. Deze vindt plaats op donderdag, 15 september.

Waar heb je les?

 • Campus Diepenbeek
 • Vlot bereikbaar met de trein, de fiets, de bus en auto
 • Op 20 min. fietsen van centrum Hasselt

Campus Diepenbeek

UHasselt, campus Diepenbeek, voorzijde gebouw
Locatie
Agoralaan, gebouw D, 3500 Hasselt

Na je studie

Mogelijke beroepskeuzes zijn:

Met een master Materiomics op zak kan je zowel terecht bij bedrijven, de overheid, als onderwijs & onderzoek. Enkel voorbeelden van mogelijke beroepen zijn:

• Leidinggevende expert in de innovatieve materiaalindustrie, chemische en biotechnologische sector, energiesector, circulaire economie, medische en farmaceutische sector, elektronica,... • Product designer • Product- en procesmanager • Innovatiemanager • IP management • Technologietransfer en -ontwikkelaar • Technology scout • Commerciële functie • Expert beveiligde communicatie • Tech transfer verantwoordelijke • Kwantitatieve analist bij banken en bedrijven • Onafhankelijk consulent • Medewerker bij een consulting agency

• Adviseur, expert of analyticus bij overheidsinstellingen

• Doctorandus/academicus • Onderzoeker aan de universiteit, een wetenschappelijke instelling, of een bedrijfsafdeling r&d • Onderzoeksmanager • Leerkracht secundair onderwijs • Docent hoger onderwijs • …

Aan UHasselt is een opleiding nooit enkel academisch, maar altijd ook praktisch.

Onze kwaliteit

Kwaliteit is wat jij wil, en wat wij bieden

Wij leggen verantwoording af over de kwaliteit van ons onderwijs, zodat jij zeker weet dat wát je leert je écht van pas zal komen. Alle informatie hierover kan je terugvinden op deze pagina.

Infodagen en proeflessen

Kom naar een infodag
 • Maak kennis met de campus
 • Ontdek alle opleidingen op de infomarkt
 • Krijg meer informatie tijdens een van de infosessies
 • Schrijf je in voor de opleiding
Gebouw D Buiten LR 24
27 okt

Infoavond voor toekomstige studenten en hun ouders

27 oktober 2022
18:30
Campus Diepenbeek - gebouw D


Blijf op de hoogte van het studieaanbod & infodagen!

 • Ontvang in je mailbox alle informatie over infodagen
 • Gepersonaliseerde info op jouw maat
 • Ontdek gaandeweg wat jij wil!
Campus Hasselt Lr 17