Aankoopprocedure boeken

Wie doet wat?

 • De faculteiten bepalen het aankoopbeleid: zij beslissen welke publicaties in het kader van hun onderwijs- en onderzoeksactiviteiten noodzakelijk zijn.
  • Specifieke onderzoeksliteratuur wordt aangekocht op expliciete vraag van onderzoekers, docenten of doctoraatsstudenten. Deze aankopen gebeuren steeds op de (decentrale) budgetten van de diensten, vakgroepen, centra, instituten of faculteiten.
  • De didactische literatuur ten behoeve van de studenten, daarentegen, wordt integraal op bibliotheekbudget aangekocht. De Universiteitsbibliotheek screent hiertoe jaarlijks de studiegids (meer specifiek de lijsten van verplichte en aanbevolen literatuur voor de studenten). Ook ad hoc aankoopsuggesties zijn welkom en kunnen op bibliotheekbudget aangekocht worden.
 • De Universiteitsbibliotheek is verantwoordelijk voor het uitvoeren en opvolgen van de bestellingen, voor het catalogiseren van de publicaties en voor het nazicht van de facturen.
 • Het is de bedoeling dat alle boeken door de bibliotheek geregistreerd worden en uiteindelijk ook in de bibliotheek terecht komen, zodat iedereen (studenten, personeel en emeriti) ze kan gebruiken.

Voor boeken die een (academisch) personeelslid zeer frequent gebruikt, is een uitgebreide leenperiode mogelijk (d.w.z. tot 15 september eerstkomend). Deze boeken hoeven slechts eenmaal per jaar geregulariseerd te worden.

Bestelbon

Personeelsleden/emeriti met opdracht die één of meerdere boeken wensen aan te kopen, kunnen hun bestelling online plaatsen via FintrA (toegang on campus of via eduVPN).

 • Kies bij de aanvraag van de bestelbon voor 'BIB-UHASLT' als (interne) leverancier;
 • Vermeld de juiste budgetverantwoordelijke;
 • Heel belangrijk: vermeld de titel en het ISBN-nummer van de gewenste publicaties;
 • Je kunt de Universiteitsbibliotheek desgewenst ook vragen om een spoedbestelling te plaatsen (levertermijn: enkele dagen);
 • Laat de financiële cel de bestelling uitsturen.

Na goedkeuring van de bestelbon, stuurt de financiële cel de bon door naar de bibliotheek, die dan instaat voor de verdere afhandeling en uiteraard ook de aanvrager op de hoogte houdt.

Handleiding

De te volgen procedure wordt gedetailleerd beschreven (inclusief printscreens) in deze handleiding (pdf, 403 KB).

Meer weten?

An Baeten

Locatie:
Campusbibliotheek Diepenbeek
Telefoon:
+3211268127