Boek | Artikel aanvragen uit andere bibliotheek

Boeken en artikels die niet in de Universiteitsbibliotheek aanwezig zijn en/of niet elektronisch bereikbaar zijn, kunnen in andere bibliotheken aangevraagd worden (= IBL - interbibliothecair leenverkeer).

Procedure

Medewerkers

Personeelsleden en emeriti met opdracht kunnen hun documentaanvraag snel en gemakkelijk elektronisch indienen. De kosten worden intern verrekend via een kredietcode.

Aanvraag van een boek

  • Raadpleeg de bibliotheekcatalogus (met naast het bezit van UHasselt ook het bezit van tal van andere bibliotheken).
  • Bij de documentbeschrijving van het gewenste boek vind je de knop 'Documentaanvraag'.
  • Geef jouw UHasselt gebruikersnaam en wachtwoord in en klik vervolgens op de knop 'Bevestig uw aanvraag'.

Aanvraag van een artikel

  • Raadpleeg de UHasselt Discovery Service of een databank naar keuze en ga na of het document elektronisch beschikbaar is.
  • Indien het document niet beschikbaar is, wordt een menu met alternatieven aangeboden, waaruit je de link ‘Request via Interlibrary Loan’ kiest.
  • Geef jouw UHasselt gebruikersnaam en wachtwoord in en klik vervolgens op de knop 'Bevestig uw aanvraag'.

Indien je het gewenste document niet in de bibliotheekcatalogus of in een databank terugvindt, kun je gebruik maken van een vrij invulformulier, dat elektronisch beschikbaar is via Mijn bibliotheek (tabblad ‘Mijn aanvragen’).

Studenten | externen | emeriti zonder opdracht

Studenten | externen | emeriti zonder opdracht kunnen hun documentaanvraag niet elektronisch indienen, maar dienen de gewenste werken (via voorafbetaling) te bestellen aan de uitleenbalie van de bibliotheek.

Je kunt de IBL-aanvraagformulieren (boek | artikel) vooraf downloaden en invullen in *.doc formaat, maar je kunt eveneens een papieren versie aanvragen bij de balie.

Kostprijs

De basisprijs voor IBL-aanvragen in België bedraagt:

  • € 7,00 voor een artikel tot 30 pagina’s (€ 0,10 per extra pagina)
  • € 8,50 voor een boek per voldane aanvraag.

Studenten krijgen een korting, terwijl aan externen administratiekosten worden aangerekend.

Studenten

Personeel | Emeriti

Externen

België

Artikel

€ 4,00

€ 7,00

€ 11,50

Boek

€ 5,00

€ 8,50

€ 14,00

Indien de publicatie niet in het netwerk van Belgische bibliotheken beschikbaar is, wordt er een internationale IBL geplaatst. De kostprijs ligt dan meestal hoger. Zodra de kost 20% hoger ligt dan de basisprijs IBL, wordt dit vooraf ter goedkeuring aan de aanvrager voorgelegd.

Leveringswijze

Wanneer de aangevraagde boeken zijn binnengekomen, ontvang je meteen een e-mail van de bibliotheek. Documenten die in elektronische vorm aangeleverd worden, ontvang je rechtstreeks in je mailbox.

Uitleenperiode

Voor interbibliothecair uitgeleende boeken gelden strikte leenperiodes. De ontlenende bibliotheek behoudt zich bovendien het recht voor om werken vroeger terug te vragen indien het door een van hun eigen lezers gereserveerd werd. De geleverde kopieën (papieren fotokopie of digitale scan) blijven echter te allen tijde eigendom van de aanvrager.

Een gebruiker die de interbibliothecaire leenperiode overschrijdt, wordt onmiddellijk uitgesloten uit de hele interbibliothecaire service voor de periode tot 2 weken nadat het laatste interbibliothecair ontleende werk is ingeleverd.

Meer weten?

An Baeten

Locatie:
Campusbibliotheek Diepenbeek
Telefoon:
+3211268127