Campusbibliotheek | Diepenbeek

Onze fysieke collecties (behalve die van Rechten) vind je in de Campusbibliotheek. Je kunt er rustig studeren. In de daartoe bestemde zones kun je ook overleggen voor groepswerk.

2De Moment Vernieuwde Bib 04 2De Moment Vernieuwde Bib 04

Openingsuren en sluitingsdagen

Campusbibliotheek | Diepenbeek

Vandaag:

17/06/2024 - 23/06/2024

Maandag

08.30 - 21.45

Dinsdag

08.30 - 21.45

Woensdag

08.30 - 21.45

Donderdag

08.30 - 21.45

Vrijdag

08.30 - 21.45

Zaterdag

09.00 - 17.00

Zondag

Gesloten

Sluitingsdagen

 • Donderdag 11 tot en met zaterdag 13 juli (Vlaamse feestdag)
 • Maandag 12 tot en met zaterdag 17 augustus (Stroomonderbreking Campus Diepenbeek en Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart)
 • Vrijdag 1 en zaterdag 2 november (Allerheiligen en Allerzielen)
 • Maandag 11 November (Wapenstilstand)
 • Dinsdag 24 december tot en met donderdag 2 januari (Kerstmis en Nieuwjaar)

Openingsuren tijdens de zomervakantie

Tot en met zaterdag 29 juni 2024 geldt de gewone dienstregeling:

 • maandag-vrijdag: 8u30-21u45
 • zaterdag: 9u-17u
 • zondag: gesloten

Van maandag 1 juli tot en met zaterdag 27 juli is de zomerregeling van kracht en gelden er aangepaste openingsuren:

 • maandag-vrijdag: 9u00-16u00
 • zaterdag-zondag: gesloten

Van maandag 29 juli tot en met zaterdag 31 augustus worden de openingsuren opnieuw uitgebreid, dit ten behoeve van de tweede zittijd.

 • maandag-vrijdag: 8u30-20u45
 • zaterdag: 9u00-14u45u
 • zondag: gesloten

Van maandag 2 september tot en met zaterdag 14 september is de zomerregeling opnieuw van toepassing:

 • maandag-vrijdag: 9u00-16u00
 • zaterdag-zondag: gesloten

Vanaf maandag 16 september (start academiejaar) gelden de normale openingsuren.

Bijkomende sluitingsdagen in juli en augustus:

 • Donderdag 11 tot en met zaterdag 13 juli (Vlaamse feestdag)
 • Maandag 12 tot en met zaterdag 17 augustus (Stroomonderbreking Campus Diepenbeek | Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart)

Faciliteiten

Rustig studeren

Veel studenten gebruiken de bibliotheek als een plaats om te studeren. We verwachten dat al onze bezoekers de stilte en rust respecteren. Omdat de vraag vaak groter is dan het aanbod, worden de werk- en studieplekken in de bibliotheek voorbehouden voor UHasselt-studenten en leden van de associatie.

We vragen de lezers de geconsulteerde werken niet terug in het rek te plaatsen, maar in het witte rekje naast de kopieerruimte te plaatsen.

Een groepswerk maken

UHasselt-studenten kunnen gebruik maken van 10 lokalen voor groepswerk: 6 open groepswerklokalen die vrij toegankelijk zijn en 4 gesloten groepswerklokalen die je vooraf moet reserveren. In deze ruimtes mag rustig gepraat worden.

De open groepwerklokalen tellen telkens 6 stoelen. De gesloten groepswerklokalen tellen 8 stoelen en beschikken over een TV-scherm en een flipchart.

Printen, kopiëren en scannen

Studenten, personeelsleden en emeriti kunnen printen, kopiëren en scannen via hun studentenkaart/personeelskaart (voorzie je kaart eerst via PingPing van het nodige krediet!). Externen (zonder bibliotheekkaart) kunnen momenteel geen gebruik maken van deze mogelijkheden.

Stap-voor-stap gids voor afdrukken vanaf je eigen toestel met Everyone Print (pdf, 176 KB).

PC’s en UHasselt netwerk

Alle bezoekers mogen vrij gebruik maken van de desktops die voorzien zijn in de bibliotheek. Je kunt ook met een eigen toestel aanmelden op het draadloze UHasselt netwerk. Externen kunnen hiervoor een wifidagpas aanvragen via wifi.uhasselt.be. Je krijgt dan voor 24 uur toegang.

In de leeszaal van de Universiteitsbibliotheek kunnen bezoekers daarnaast gebruik maken van het Eduroamnetwerk. Eduroam is een internationaal samenwerkingsverband tussen onderwijsinstellingen en zorgt ervoor dat studenten, personeelsleden en emeriti van de aangesloten instellingen kunnen aanmelden met hun eigen gebruikersnaam en wachtwoord in een andere aangesloten instelling. Alle Vlaamse universiteiten zijn aangesloten bij Eduroam. Via de website van Eduroam krijg je een volledig overzicht van deelnemende universiteiten en hogescholen.

Lockers

Handtassen en rugzakken zijn niet toegelaten in de Campusbibliotheek. Je kunt ze opbergen in de daartoe bestemde lockers. Hoe je deze lockers kunt gebruiken, lees je in deze handleiding (pdf, 72 KB).

Let wel:

 • Je kunt slechts 1 locker tegelijk gebruiken.
 • Maak je locker elke avond leeg. Om misbruik te voorkomen, worden de nog in gebruik zijnde lockers elke nacht automatisch geblokkeerd.

Problemen met je locker of je lockernummer vergeten? Ga even langs bij de bibliotheekbalie. We helpen je graag uit de nood.

Lenen | Verlengen | Reserveren

Uitlenen

 • Studenten en externen kunnen vier boeken per keer uitlenen en dit voor een periode van vier weken.
 • Personeelsleden en emeriti van de Universiteit Hasselt kunnen meer dan vier boeken ontlenen en genieten bovendien van een uitleenmogelijkheid op lange termijn (d.w.z. tot 15 september eerstkomend).
 • Een werk dat voor lange termijn ontleend is (aan personeelsleden/emeriti) dient in principe zo vlug mogelijk teruggebracht te worden wanneer het door een andere lezer gereserveerd wordt. Dit gebeurt evenwel steeds in onderling overleg.
 • Doorgeven van ontleende werken is verboden, tenzij je personeelslid/emeritus bent en de werken doorgeeft aan leden van jouw onderzoeksgroep of aan je studenten. Je blijft echter te allen tijde verantwoordelijk in geval van beschadiging, overschrijding van de ontleentermijn of verlies.
 • Tijdschriften, bibliografieën, woordenboeken, atlassen, algemene- en vakencyclopedieën en andere referentiewerken, juridische verzamelingen en losbladige werken en ook boeken met een rood nopje worden niet uitgeleend.

Via Mijn bibliotheek kun je steeds nagaan welke boeken je ontleend hebt.

Opgelet: In de Rechtsbibliotheek is slechts een beperkte uitleen mogelijk.

Inleveren

Lezers dienen hun boeken op tijd terug in te leveren aan de balie van de bibliotheek. Wie te laat is, wordt voor twee weken uitgesloten uit de ontleendienst. Na de derde herinnering, krijgt de ontlener een factuur voor de gemaakte herinneringskosten en een factuur voor de vervanging van de geleende boeken. Als je de boeken terugbrengt, blijven de rappelkosten verschuldigd, de andere factuur vervalt.

Verlengen

Je kunt uitgeleende boeken tot tweemaal toe online verlengen via Mijn bibliotheek op voorwaarde dat ze niet door een andere gebruiker werden gereserveerd.

Reserveren

Via Mijn bibliotheek kun je documenten/boeken reserveren (pdf, 531 KB).

Interbibliothecair leenverkeer

Werken die niet in de bibliotheek aanwezig zijn of niet elektronisch bereikt kunnen worden, kunnen in een andere bibliotheek aangevraagd worden. Meer informatie over de procedure en de tarieven.

Verlies of beschadiging

Bij ontvangst kijken lezers het werk na en laten ze mogelijke beschadigingen vaststellen, zo niet wordt
aangenomen dat jehet werk in goede staat ontvangen hebt.

Bij de inlevering van het werk kijkt de persoon aan de balie het werk opnieuw na en stellen ze mogelijke
beschadigingen vast.

Bij verlies of beschadiging van een werk dient de lezer de heraankoop of de herstelling te vergoeden.

Bibliotheekreglement

Lid worden

 • Studenten, personeel en emeriti van de Universiteit zijn automatisch lid. Hun studenten- en personeelskaart doet dienst als bibliotheekkaart.
 • Leden van de associatie kunnen lid worden op vertoon van hun studenten-/personeelskaart.
 • Externen kunnen lid worden voor € 20,00/jaar of € 3,00/dag. Ze krijgen dan toegang tot de twee locaties (Campusbibliotheek Diepenbeek en Rechtsbibliotheek Limburg). Opgelet: omdat de vraag vaak groter is dan het aanbod, worden de werk- en studieplekken in de Campusbibliotheek wel voorbehouden voor de studenten van de Universiteit Hasselt en leden van de associatie.
 • De bibliotheek beschikt over een automatisch toegangscontrolesysteem. UHasselt-studenten en - medewerkers kunnen zich makkelijk zelf toegang verlenen met hun studenten- of personeelskaart.
  Externe leden en nieuwe bezoekers moeten zich steeds aanmelden aan de bibliotheekbalie.

Stilte

De bibliotheek wordt zowel gebruikt als studieruimte als voor opzoekwerk. Daarom verwachten we dat onze bezoekers de stilte respecteren.

Als je aan een groepswerk wil werken, kun je terecht in een van de daartoe bestemde lokalen. Campusbibliotheek Diepenbeek telt 10 groepswerklokalen: 6 open groepswerklokalen die vrij toegankelijk zijn en 4 gesloten groepswerklokalen, die je eerst moet reserveren. De open groepswerklokalen tellen 6 stoelen; de gesloten groepswerklokalen 8. In deze ruimtes is het toegelaten om rustig te praten.

Eten en drinken

Eten en drinken zijn verboden in de bibliotheek. Enkel flesjes water zijn toegelaten.

Rugzakken

Alle rugzakken en handtassen moeten opgeborgen worden in de daartoe bestemde lockers. Hoe je deze lockers kunt gebruiken, lees je in deze handleiding (pdf, 72 KB).

Sancties

Alle sancties worden uitgesproken door het hoofd van de bibliotheek, nadat de lezer gehoord is. De lezer kan in beroep gaan bij de Bibliotheekbeleidscommissie. Alle sancties worden meegedeeld aan het Bestuurscollege van de Universiteit Hasselt. Over de terugvordering in rechte wordt beslist door de bevoegde Raad van  Bestuur.

Samenwerkingen

Om onze studenten en personeelsleden een zo ruim mogelijk aanbod aan (elektronische) literatuur aan te kunnen bieden, werkt de Universiteitsbibliotheek UHasselt samen met Bibliotheek Hasselt Limburg, Universiteit Maastricht en KU Leuven.

Samenwerking met Bibliotheek Hasselt Limburg (BHL)

UHasselt-studenten en UHasselt-personeelsleden kunnen desgewenst lid worden van de Bibliotheek Hasselt Limburg. In tegenstelling tot de voorbije jaren gebeurt dat niet langer automatisch. Wie interesse heeft in een gratis BHL-lidkaart, kan zich inschrijven via deze webpagina.

Ben je al lid, dan kun je je lidmaatschap via bovenstaande webpagina verlengen. Vraag je een nieuwe kaart aan? Dan brengt BHL je op de hoogte van zodra je lidkaart klaar ligt. Dat duurt enkele werkdagen. Je kunt je lidkaart nadien op vertoon van je identiteitskaart afhalen aan het onthaal van BHL.

Het lidmaatschap is geldig tot en met 31 oktober volgend jaar en kan elk jaar verlengd worden zolang je student of bezoldigd medewerker bent aan UHasselt.

Samenwerking met Universiteit Maastricht

UHasselt-studenten Biomedische wetenschappen (masters, phd-studenten, alsook studenten van de faculteit Rechten) ontvangen bij de start van hun (eerste) academiejaar per e-mail een UM-studentennummer + wachtwoord voor het raadplegen van de e-bronnen waarop UMaastricht geabonneerd is. Deze UM-logingegevens blijven geldig zolang de studenten aan de Universiteit Hasselt verbonden zijn. In geval van problemen met de UM-logingegevens: contacteer Servicedesk-ICTS@maastrichtuniversity.nl, of +31433885555.

Studenten die fysiek toegang tot de bibliotheek van Universiteit Maastricht willen, kunnen een UM-bibliotheekkaart aanvragen via umcard@maastrichtuniversity.nl. In je bericht vermeld je je geboortedatum. Als bijlage stuur je een pasfoto mee. Tip: in het UHasselt-studentendossier - via E-id - kun je steeds een pasfoto terugvinden.

Samenwerking met KU Leuven

Studenten/medewerkers van de faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen zijn tegelijk ook studenten/medewerkersvan KU Leuven. Zij hebben bijgevolg niet alleen fysiek toegang tot alle bibliotheken van KU Leuven, maar hebben via hun KUL-logingegevens ook on- en off campus-toegang tot alle elektronische bronnen waarop KU Leuven geabonneerd is.

Voor de rechtenstudenten: zie aparte communicatie op de webpagina Over Rechtsbibliotheek Limburg.

Contact

Campusbibliotheek Diepenbeek

Telefoon +3211268123 E-mail bib@uhasselt.be Bezoekadres

Agoralaan - Gebouw D

3590 DIEPENBEEK

Heb je een vraag over Research Data Management, interbibliothecair leenverkeer of Open Access? Ondervind je moeilijkheden met één van de e-bronnen op de bibliotheekwebsite? We helpen je graag verder! In dit overzicht vind je de contactgegevens van de bibliotheekmedewerkers bij wie je hiervoor het best terechtkunt.